Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Jogi tudnivalók látássérülteknek

A forma változott, a mérték maradt

Változtak a fogyatékos adózók adókedvezményeit érintő szabályok! A Magyar Közlöny 261. számában jelent meg az egyes adótörvények módosításáról rendelkező 2020. évi CXVIII. törvény, amely – a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításával – egyebek mellett – a...

bővebben

Szeptembertől új szabály az árvaellátásnál

Az árvaellátásra vonatkozó előírások 2019. szeptember 1-jétől módosulnak  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55.§ (3) bekezdésének a) pontját érintő jogszabály változás következtében. A szeptember 1-jétől hatályos rendelkezés...

bővebben

Amit a rezsiutalványokról jelenleg tudni lehet

A napokban jelent meg a sok kétkedést kiváltó, egyben számos kérdést megválaszolatlanul hagyó, a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról rendelkező 202/2019. (VIII. 23.) Kormány rendelet. Az utalványokat övező...

bővebben

Fontos döntést hozott az Alkotmánybíróság

Mint az bizonyára sokak által ismert, 2018. január 1-jétől egy új ellátás, a tartós ápolást végzők időskori támogatása (a továbbiakban: támogatás) került bevezetésre. Ennek célja az volt, hogy a gyermeküket hosszú ideig ápoló, ezáltal keresőtevékenységet nem vagy csak...

bővebben

Jogsegély szolgálat

Hogyan segít a szövetségben működő Jogsegély szolgálat   Kedves Olvasók!   E rovatot azzal a céllal hoztuk létre, hogy abban olyan, elsősorban jogi tárgyú kérdések, problémák kerüljenek terítékre, amelyek az önök érdeklődésére tarthatnak számot. Ennek...

bővebben

Kedvezmények autósoknak

Több gépjárműre vonatkozó kedvezmény, támogatás létezik, melyeket súlyosan mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal rendelkező személyek vehetnek igénybe. Ezek némelyikével többen találkoztak már, éltek is vele, sokan kérdeznek róla, ezért arra gondoltunk,...

bővebben

A kártya megszűnik, a kedvezmény marad

2019. január 1-jétől már nem kapnak rehabilitációs kártyát azok, akik erre eddig jogosultak voltak. Mint ismeretes 2012-től a rehabilitálhatónak minősülő, majd 2017. január 1-jétől már a b2 és c2 komplex minősítésű megváltozott munkaképességű személyek is...

bővebben

Vakok írását tartalmazó küldemény

Kedves Tagjaink! dr. Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke tájékoztatása alapján felhívjuk figyelmeteket arra, hogy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényt módosította a 2016. évi XXXV. törvény. A törvény...

bővebben

Vakok és a közjegyző

1991. évi XLI. törvény 117. § (4) A közjegyző az okirat készítéséhez e törvényben meghatározott esetben segédszemélyek közreműködését veszi igénybe. Segédszemély az ügyleti tanú, az azonossági tanú és a tolmács. A segédszemélyek azonosításánál az ügyfélre vonatkozó...

bővebben

Utazási költségtérítés

2008 Április 9-én hatályos állapot. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 22. § (1) A járóbeteg-szakellátásra, a fekvőbeteg-gyógyintézetbe, továbbá gyógyászati ellátásra, rehabilitációra beutalt biztosítottat utazási költségeihez...

bővebben

Parkolás

Ingyenes parkolás látássérülteknek Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően már nemcsak a mozgássérültek számára van lehetőség parkolási igazolvány igénylésére, hanem a látássérült személyekre is kiterjed ez a kedvezmény. 2004. július 1-jétől lép életbe a...

bővebben

Oktatási jogok biztosának hivatala

A pdf formátumú dokumentum letölthető innen. Mivel a látássérültek által használt jaws for windows képernyőolvasó ezt a pdf fájlt nem tudja felolvasni, így a pdf fájlt átkonvertáltam szövegfájllá. Az átkonvertált szövegfájl letölthető innen.

bővebben

Fogyatékos tanuló a felsőoktatásban

Kivonatosan ismertetem: - a felsőoktatásról szóló Törvényt, - az egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. Rendeletet, - a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló Korm. Rendeletet, - a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az...

bővebben

Esélyegyenlőségi törvény

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem...

bővebben

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

1997. évi LXXX. törvény A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Tbj. 16. §...

bővebben

Családi pótlék módosítása

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXII. Törvény – 2009. szeptember 1-jei hatállyal - módosította, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvénynek, a családi pótlék havi összegére...

bővebben

Családi pótlék

1998. évi LXXXIV. törvény   a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel   Cst. 4. § E törvény alkalmazásában egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától...

bővebben

A villamosenergiáról

Védendő fogyasztók Ismertetem a villamos energiáról Szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény és a végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. Rendelet 2008. január elsejével hatályba lépett, a Fogyatékkal élő és a szociálisan rászoruló fogyasztókat érintő rendelkezéseit. A...

bővebben

A tankönyvpiac rendjéről

2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához...

bővebben

A rehabilitációs járadékról

1) A tájékoztatás célja: - biztosítani az információáramlást, fontos a kölcsönös kommunikáció, - felkészülni egy új szemléletre, a rehabilitációt folyamatként kezelni, hosszú távú eredményekre törekedve. - Így eredményessé tenni ezt a nem csak nevében „komplex”...

bővebben

A diszkrimináció hat formájáról

Ha valaki úgy érzi, hogy jogsértés, különösen pedig hátrányos megkülönböztetés áldozatává vált, először is azt kell tisztáznia, hogy az egyenlő bánásmód követelménye milyen tulajdonságokkal összefüggésben érvényesíthető. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény ezért...

bővebben

Jogsegélyszolgálat

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége továbbra is működteti jogsegélyszolgálatát, mely az általános ügykörökön kívül kiterjed az anti-diszkriminációs ügyekre is. A tanácsadás során bármilyen jogi témával kapcsolatosan fordulhatnak hozzánk. Jogászunk...

bővebben