Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

„Semmit rólunk nélkülünk!” – Az MVGYOSZ javaslatai az EU-s források felhasználására

2020.10.05., hétfő. | Jogi tudnivalók

Az elmúlt tizenöt évben az EU-s támogatások jelentős forrást biztosítottak a fogyatékos embereket segítő szolgáltatások fejlesztésére. Azért, hogy a jövőben is kiemelt finanszírozást kapjon a terület, a döntéshozók elé terjesztettük a következő hét évre vonatkozó fejlesztési javaslatainkat.

Az Európai Tanács döntése alapján Magyarország a 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszakban mintegy 22 milliárd euró, vagyis közel 8 ezer milliárd forint fejlesztési forrásra számíthat az európai strukturális és beruházási alapokból, amely  az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, Európai Szociális Alapot, illetve Kohéziós Alapot foglalja magában. Jelenleg is zajlik a következő költségvetési időszakban Magyarországnak jutó fejlesztési források felhasználásának tervezése, melybe a kormánynak a nem állami szereplőket (például civil, érdekképviseleti szervezeteket) is be kell vonnia. Ennek keretében – az Európai Bizottság felhívásának is eleget téve – a Magyarországon élő látássérült személyek legnagyobb, országos érdekképviseleti szervezeteként az MVGYOSZ is előterjesztette a fogyatékos, közöttük is elsősorban látássérült emberekre vonatkozó, e forrásokat érintő felhasználási javaslatait.

Mindenekelőtt azt tartottuk fontosnak kiemelni, hogy több mint egy évtizeddel a fogyatékos embereket érintő ENSZ-egyezmény ratifikálása után Magyarországon is elvárható a „semmit rólunk nélkülünk” elvének érvényesülése. Ez alatt ebben az esetben azt értjük, hogy az EU-s források felhasználása során a jövőben már ne születhessen operatív program vagy konkrét pályázati kiírás anélkül, hogy annak kialakításában a fogyatékos emberek országos érdekképviseleti szervezetei ne vennének részt és azt ne fogadnák el. Természetesen a fogyatékos személyekre fordítandó támogatások elosztása és felhasználása során is kiemelt szerepet kell kapniuk az érdekképviseleti szervezeteknek, hiszen náluk áll rendelkezésre a legtöbb tapasztalat és információ arról, hogy milyen célok, eszközök, tevékenységek, intézkedések segítik elő leginkább a fogyatékos emberek társadalmi befogadását.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) – egyebek mellett – az infokommunikációs technológiák fejlesztését szolgáló célok támogathatók. Ezért javaslataink elsősorban a távsegítséget biztosító rendszerek fejlesztésére és a felhasználók korszerű eszközökkel való ellátására, illetve az életvitelt segítő eszközök vonatkozásában új támogatási rendszer kialakítására irányulnak. Az Európai Szociális Alapból (ESZA) megvalósuló támogatásokkal kapcsolatban foglalkoztatási, oktatási, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozó, valamint a szakemberek képzését érintő célokat fogalmaztunk meg.

A szövetség uniós támogatások felhasználására vonatkozó részletes javaslatait tartalmazó dokumentum itt érhető el.

Javaslatainkat – az Európai Bizottság mellett – több minisztériumnak is megküldtük. Válasz ezidáig az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkezett. Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár arról tájékoztatott, hogy a fejlesztési keretek és tartalmak kialakítása jelenleg is zajlik, azonban az már most is látható, hogy a szociális ágazatra vonatkozó fejlesztési irányok összhangban vannak az általunk jelzett fejlesztési igényekkel.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

jogtanácsos

Forrás: MVGYOSZ.hu

Share This

Share this post with your friends!