Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Ingyenes szakképzés, nyelvvizsga-amnesztia – változtak a fontosabb oktatásügyi jogszabályok

2021.07.04., vasárnap. | Jogi tudnivalók

A fogyatékossággal élő tanulókat és hallgatókat érintő egyes jogszabályváltozásokat a pandémia hatására bekövetkezett veszélyhelyzet indokolt, más módosításokra azonban már jó ideje vártunk. Kapcsolódó cikkünkben ismertetjük a fontosabb tudnivalókat.

Ingyenes szakképzési részvétel fogyatékossággal élő tanulóknak
A Magyar Közlöny 2021. évi 119. számában több, a fogyatékossággal élő tanulókat és hallgatókat érintő változás is megjelent. A 2021. évi LXXXIII. törvény több releváns jogszabályt is módosít, köztük például a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 3. § (1) bekezdését, mely ekképpen rendelkezik:

„c) a technikumban tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony keretében az érettségi bizonyítvány megszerzését ingyenesen biztosítja.” A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.

Ez azt jelenti, hogy az érettségi megszerzéséig az ötéves képzést és ezen belül az érettségit adó technikumban minden tanuló – függetlenül attól, hogy sajátos nevelési igényűnek, fogyatékossággal élőnek stb. minősül-e – ingyenesen tanulhat, de amennyiben a szakképesítés megszerzésének időpontja nem esik egybe a technikumi érettségi vizsga megszerzésével, az érettségi vizsgát követő tanév vagy a vizsgatételi lehetőség – esetenként – térítésköteles lehet. Erről mindig az adott intézmény tud tájékoztatást nyújtani.

A törvény azonban beiktat egy további részletszabályt, ami kifejezetten a fogyatékossággal élő tanulóknak lehet előnyös.

A 3. § egy további, (1a) bekezdéssel egészül ki, melynek értelmében:

„Az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben minden esetben ingyenes a szakképzésben tanulói jogviszony keretében való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy részére.”

Tehát amennyiben a technikumban az érettségi vizsgát követően fennmarad a tanulói jogviszony, mert például a szakmai vizsga csak az érettségit követő évben szerezhető meg, a fogyatékossággal élő tanulóknak a szakképzésben való részvétel az érettségi vizsga letételét követően is ingyenes marad mindaddig, amíg tanulói jogviszonyuk meg nem szűnik. A tanulói jogviszony a szakképzés esetében az iskola utolsó évfolyamának végéig, azaz a jegyek lezárásáig tart. Ha a szakképzés a szakképző iskolában az érettségi vizsga után egy évvel fejeződik be, a tanulói jogviszony az érettségi vizsgát követő évben is fennmarad mindaddig, amíg a szakképzés tantárgyainak jegyei lezárásra nem kerülnek.

Az esetlegesen felmerülő vizsgadíjról azonban nem rendelkezik a törvény, így az érintetteknek javasoljuk, hogy a képesítő vizsgával kapcsolatos lehetséges további költségekről érdeklődjenek az érintett szakképző intézménynél.

Szakképzési ösztöndíj
A szakképzési törvény 59. szakasza a korábbiakban is lehetővé tette ösztöndíj vagy egyszeri pályakezdési támogatás juttatását azoknak a tanulóknak, akik nem duális képzés keretében tanultak. Az újonnan beiktatott 59. § (1) bekezdés alapján azok a tanulók jogosultak egyszeri pályakezdési támogatásra vagy ösztöndíjra rászorultsági alapon, pályázat útján elnyerhető támogatásra, akik ingyenesen tanulnak és az első szakmájuk megszerzésére irányuló képzésen vesznek részt. Azok a tanulók viszont, akik a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel dolgoznak és tanulnak egyszerre, nem jogosultak egyik fentebbi juttatásra sem.

A fentebb olvasható módosítások 2021. szeptember 1-jével lépnek hatályba.

Nyelvvizsga-amnesztia a felsőoktatásban
A 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletnek minden olyan hallgató örülni fog, aki 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között fejezi be a záróvizsgáit. Akinek ugyanis a záróvizsgája beleesik ebbe az időkeretbe, azt felmentik az adott szak kimeneti követelményeként meghatározott idegen nyelvből letett nyelvvizsgatételi kötelezettsége alól.

Újból tarthatók diplomaosztó ünnepségek – megjelent a 351/2021. (VI. 24.) kormányrendelet
A felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól szóló 351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján, amellett, hogy a felsőoktatási intézmény rektora meghatározhat egyedi magatartási szabályokat (például hozhat a maszk viselésére, a részvevők maximális számára stb. irányuló egyéb rendelkezéseket), többé nem kötött védettségi igazolvány meglétéhez az ünnepségen való részvétel.

Velegi Dorottya
jogi munkatárs

Forrás: MVGYOSZ.HU

Share This

Share this post with your friends!