Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Tájékoztatás felsőoktatásban tanuló látássérült hallgatók részére

2017.06.12., hétfő. | Jogi tudnivalók

Látássérült hallgatók számára nyújtható kedvezmények a felsőoktatásban:

Milyen kedvezmények, előnyben részesítések adhatóak látássérült hallgatónak?

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint, mely  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtását biztosítja, az alábbi kedvezmények alkalmazhatók látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgató esetében:

– a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése,
– az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga, illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök használata,
– mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
– mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
– az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön, digitálisan, pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetősége,
– a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása. A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.
– Az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

Kérem, hogy az ismertetett kedvezményeket körültekintéssel alkalmazzák, ne csak a kedvezményekkel éljenek, hanem a kötelességeikkel is legyenek tisztában, azokat is kielégítően teljesítsék! Gyakori hiba fogyatékossággal élő hallgatóknál, hogy a jogaikra hivatkoznak csak, de a kötelességeik teljesítéséről megfeledkeznek!

Dr. Nagy Anikó
Ifjúsági referens
Forrás: MVGYOSZ hírlevél

Share This

Share this post with your friends!