Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Vasúti hirdetmény vak és kísérője részére történő jegykiadásról nemzetközi forgalomban

2012.11.10., szombat. | Jogi tudnivalók

Vasúti hirdetmény

Tájékoztatjuk a t. Utazóközönséget, hogy az eddig megjelent nagyszámú módosításokra való tekintettel újból kiadjuk azt a Megállapodást, amelynek keretében kedvezményes árú nemzetközi menetjegyeket lehet kiadni vak személy és kísérője részére. A Megállapodás szövegét a következőkben közöljük:

 

MEGÁLLAPODÁS

Vak és kísérője részére történő jegykiadásról nemzetközi forgalomban

(Érvényes: 1992. november hó 1-jétől)

 

Előszó

A jegykiadásra és fuvarozásra az Egységes Nemzetközi Díjszabás személyek és poggyász közvetlen fuvarozására (TCV), a Közös Kezelési Utasítás a nemzetközi személy- és poggyászforgalomra (PIV), valamint a Nemzetközi Vasúti személy- és poggyászforgalomról szóló Megállapodás (AIV) határozmányai érvényesek, amennyiben az alábbi rendelkezésekkel nem ellentétesek.

Részes vasutak

A Megállapodásban részes vasutakat az 1. Függelék tartalmazza.

Ügyvezetés

Az ügyvezetést ideiglenesen az SNCF (Francia Vasutak) látja el.

1. A Megállapodás tárgya

A Megállapodás határozmányai a vak és kísérője (személy vagy vakvezető kutya) részére történő nemzetközi jegykiadásra érvényesek, és csak abban az esetben alkalmazhatók, ha a vak személyt ténylegesen kísérik.

2. Igényjogosultak

Azok a vak személyek, akik a kiindulási országban a vak személyek részére kiadott igazolvánnyal vagy ennek megfelelő hivatalos okmánnyal (magyar állampolgárok esetén a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által kiállított fényképes igazolvánnyal) rendelkeznek, valamint a kísérő személy vagy a vakvezető kutya.

A négy éven aluli díjmentesen és menetjegy nélkül utazó vak gyermek díjmentes kísérő igénybevételére nem jogosult.

3. Menetdíjkedvezmény

A következő menetdíjkedvezmények érvényesek:

– a vak személy részére: teljesárú menetdíj vagy jogosultság esetén mérsékeltárú menetdíj (kivéve az átalánydíjas, vagy „bérlet típusú” menetdíjat),

– a kísérő részére (személy illetve vakvezető kutya): díjmentes fuvarozás vehető igénybe.

4. Pótdíjak

Egyes kocsik és vonatok igénybevétele esetén a pótdíjat teljes egészében meg kell fizetni.

5. Menetjegyek kiadása

Kizárólag közvetlen TCV nemzetközi forgalomra oda- és visszautazásra érvényes menetjegyeket lehet kiállítani. A menetjegyet

– a vakok igazolványát kiadó ország jegykiadó helyén, vagy

– ugyanezen ország valamelyik kilépő – határállomásától kiindulóan lehet kiadni.

Menettérti útra érvényes részvonal-jegyszelvények a kiindulási vasút megítélésétől függően, a közvetlen menetjegy útvonalához, vagy célállomásához csatlakozóan is kiadhatók.

Az elszámolást a következőképpen kell végezni:

A nemzetközi utazás magyar és külföldi vonalszakaszára egyaránt a szokásos módon kell a menetdíjat megállapítani.

A kísérő részére kiadott menetjegyen a következő megjegyzéseket kell feltüntetni:

– a „Kedvezmény” rovatban: „100%” megjegyzést,

– a „Kedvezmény alapja” rovatban: a vakot kísérő személy esetén „Blindenführer”, vakvezető kutya utazása esetén „Blindenführhund” megjegyzést;

– a „Különleges megjegyzések” rovatban:

– a vak személy igazolványának (vagy ennek megfelelő okmányának) számát,

– a vak személy nevét kell beírni.

6. Menetjegy használata

A vak személynek és kísérőjének (személynek, illetve vakvezető kutyának) ugyanazon a kocsiosztályon együtt kell utaznia.

A vak személynek azt az igazolványt, amelynek száma a kísérő (személy, illetve vakvezető kutya) menetjegyén elő van jegyezve, magával kell vinnie. Ha az egyedül utazó utas a vak kísérője részére kiadott menetjegyet mutat fel, érvényes menetjeggyel nem rendelkező utasnak kell tekinteni.

7. Statisztika

Az ügyvezető vasút a vakok kísérőinek részére díjmentesen kiadott jegyek számára vonatkozó statisztikát (egy menettérti utazás két egyszeri utazásnak számít) évente az UIC Ár Albizottság részére bemutatja.


1. Függelék

A vak és kísérője részére történő jegykiadásról nemzetközi forgalomban szóló Megállapodásban résztvevő vasutak és tengeri fuvarozó vállalatok:

 

 

ADN

 

Adriatica di Navigazione

 

BLS

 

Bern-Lötschberg-Simplon Vasút

 

BR

 

Angol Vasutak

 

CFL

 

Luxemburgi Vasutak Nemzeti Társasága

 

CH

 

Görög Vasutak Rt. Szervezete

 

CIE

 

Ír Vasutak

 

CSD

 

Cseh-Szlovák Vasutak

 

DB

 

Német Szövetségi Vasút

 

DR

 

Német Birodalmi Vasút

 

DSB

 

Dán Államvasutak

 

FS

 

Olasz Államvasutak

 

HML

 

Hellenic Mediterranean Lines

 

HZ

 

Horvát Vasutak

 

MÁV

 

Magyar Államvasutak

 

NIR

 

Észak-Ír Vasutak

 

NS

 

Holland Vasutak Nemzeti Vállalat

 

ÖBB

 

Osztrák Szövetségi Vasutak

 

PKP

 

Lengyel Államvasutak

 

RENFE

 

Spanyol Nemzeti Vasutak

 

RTM

 

Régie belge des Transports Maritimes

 

SBB/CFF

 

Svájci Szövetségi Vasutak

 

SNCB

 

Belga Vasutak Nemzeti Társasága

 

SNCFR

 

Román Vasutak Nemzeti Társasága

 

St.L

 

Stena Line Hoek van Holland-Harwich

 

SNAT

 

Sealink SNAT

 

SZ

 

Szlovén Vasutak

 

Sealink British Ferries

 

Nagy-Britannia és szomszédos országainak komp vállalata


2. Függelék:

A kísérő jegyének a „Kedvezmény alapja” rovatába írandó szövegek:

folytatás a következő oldalon!

Share This

Share this post with your friends!