Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

A MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Személyszállítási Üzletszabályzata

2012.11.10., szombat. | Jogi tudnivalók

I. RÉSZ

A vasúti személyszállítási szerződés Általános feltételei

Érvényes: 2009. november 15-től
Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság
KH/VA/NS/A/821/1/2009. számon

Rövidítések:

Fogyatékkal élő = bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármely fizikai (érzék- vagy mozgásszervi, állandó vagy ideiglenes) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy sérülés, vagy más fogyatékossághoz vezető ok, illetve kor miatt korlátozott, és akinek helyzete kellő figyelmet igényel, és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás hozzáigazítását az érintett személy egyéni igényeihez.
Kísérő = a fogyatékkal élő utassal abból a célból együtt utazó személy, hogy a fogyatékkal élő személyt utazása során, illetve vasúti területen történő közlekedésében segítse.

I. Fejezet

3. CÍM

3.4. A vasúttársaság üzletszabályzatának elkészítése és érvényesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi az utasok jogait, különös figyelmet fordítva az egykapus ügyfélszolgálati rendszer kialakítására, a kártérítési és kártalanítási eljárásokra, a fogyatékkal élők, valamint a családok utazásának elősegítésére, és az utasok adatainak védelmére.

II. Fejezet

6. CÍM

Menetjegyek és más, utazásra jogosító iratok és igazolványok

6.2. Menetjegy megvásárlása

6.2.8. Az első jegyvizsgálatkor a vonaton pótdíj megfizetése nélkül válthat menetjegyet:
c) az a kísérő nélküli, fogyatékkal élő utas, akinek a kísérője a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007.(IV.25.) Korm. rendelet szerint utazási kedvezményre lenne jogosult.

6.3.9. A MÁV-START a menetdíj, menetdíj-különbözet és a pótdíj megfizetésének megtagadása esetén sem szállítja le a vonatról:
c) a fogyatékkal élő személyt, a kerekesszékkel közlekedőt és az olyan személyt, akinek állapota vagy betegsége miatt az utazásból kizárás életét, testi épségét veszélyeztetné, valamint egy kísérőjét.

9.3. Tárgyak, állatok szállítása

9.3.14. A vakvezető és a fogyatékkal élő utast kísérő kutya kivételével nem vihető be élő állat:
a) az 1. osztályú kocsiba,
b) az étkezőkocsiba,
c) a pót- és helyjegyköteles, valamint a helyjegyköteles vonatba és kocsiba.

9.3.15. A MÁV-START az Üzletszabályzat II. Részben meghatározott feltételek mellett:
a) díjfizetés és elszámolás nélkül vállalja az utas őrizetében a gyermekkocsi és a fogyatékkal élők kerekesszékének szállítását.

9.5. Egyenlő bánásmód biztosítása

9.5.1. Az állomási és vonatkísérő személyzet köteles be- és kiszállásnál, valamint az utazás során kiemelt figyelmet fordítani és minden szükséges segítséget megadni az utazás zavartalan lebonyolítása érdekében:
a) a fogyatékkal élőknek,
b) az időseknek,
c) a kisgyermekkel utazóknak és a terhes nőnek,
d) a kerékpárral vagy nagy poggyásszal utazóknak.
9.5.2. A képjellel megjelölt ülőhelyeket a MÁV-START a kerekesszékkel közlekedők és más rászorultak számára tartja fenn. A MÁV-START a kerekesszéket díjfizetés és elszámolás nélkül szállítja. Az utasnak megfelelő menetjeggyel kell rendelkeznie.
9.5.3. Ha a vonat 1. kocsiosztályú kocsit továbbít, a fogyatékkal élő és erre vonatkozóan igazolvánnyal/igazolással rendelkező utas érvényes, 2. kocsiosztályú menetjegyével az igazolvány/igazolás felmutatása mellett a szabadon maradt 1. kocsiosztályú ülőhelyeket elfoglalhatja, amennyiben az általa szállított kézipoggyász vagy állat 1. kocsiosztályon szállítható.
9.5.4. Egyéni utasok utazása esetén a kerekesszékes utasok meghirdetett speciálisan kialakított kocsikat vehetnek igénybe. Ha a speciális kocsi 1. kocsiosztályúként van meghirdetve, a kerekesszékes utas azt 2. kocsiosztályú menetjeggyel is igénybe veheti. Ezen kocsik kiszolgálása mobil emelő-berendezéssel történik. A kocsi belsejében egy vagy két kerekesszékesek részére kialakított hely és WC található.
9.5.5. Csoportos utazás (legalább 10 fő kerekesszékes) esetén az előre megrendelt, különleges kialakítású, önemelőberendezéssel
ellátott, kerekesszékesek kocsiját vehetik igénybe. A kocsikban a kerekesszékes utasok által is használható WC található. A kocsi kísérője az emelőt kezelő és a csoportot a kiindulási állomástól a célállomásig kíséri.
9.5.6. Emelő vagy különleges kocsi iránti igényt a 06 (40) 49 49 49 számon lehet bejelenteni: a) mobil emelő-berendezés használati igénye esetén a tervezett utazást megelőző munkanap 14.00 óráig,
b) a menetrendben meghirdetettől eltérő utazási viszonylat igénye esetén a tervezett utazást megelőző 3 munkanappal korábban,
c) csoportos utazás esetén a tervezett utazást megelőző 7 munkanappal korábban.
9.5.7. A szolgáltatás megrendeléséről, a mobil-emelőkkel felszerelt állomásokról részletes tájékoztatás, a 06 (40) 49 49 49 telefonszámon kérhető, illetve az állomásokon és a MÁV-START honlapon megtekinthető.

Megjegyzés: Az eredeti dokumentum a MÁV-START honlapján található üzletszabályzat első részéből a fogyatékosokat érintő rész, amely a 2009. december 8-i állapottal megegyező.


Share This

Share this post with your friends!