Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Családi pótlék módosítása

2012.11.10., szombat. | Jogi tudnivalók

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXII. Törvény – 2009. szeptember 1-jei hatállyal – módosította, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvénynek, a családi pótlék havi összegére vonatkozó szabályait.

Ennek értelmében a családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 12 700 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 14 300 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 900 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 15 500 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 700 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 800 forint,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 24 300 forint,
h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 27 100 forint,
i) a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy esetén 21 200 forint,
j) Ha a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel 18. életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, az ezt követően utána vagy részére folyósított ellátás havi összege meg kell hogy egyezzen a g), illetve h) pont alapján megállapított magasabb összegű családi pótlék összegével.

Alább közlöm az eredeti normaszöveget.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása


12. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 12 700 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 14 300 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 900 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 15 500 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 700 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 800 forint,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a 7. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 24 300 forint,
h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 27 100 forint,
i) a 7. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti személy esetén – a 8. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 21 200 forint,
j) a 7. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett, a g) és h) pontok alá nem tartozó, továbbá a Gyvt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a 7. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti személy, valamint a 8. § (3) bekezdésének b) pontja alá tartozó személy esetén 15 500 forint.”


29. §(9) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény az e törvény 12. §-ával megállapított rendelkezései 2009. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

Share This

Share this post with your friends!