Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Letölthető nyilatkozatok

2018.12.18., kedd. | Nem-besorolt

Kérjük, aki ezt a LÁRKE honlapjának „Friss hírek” rovatában található cikket olvassa (hozzátartozó, élettárs, barát, szomszéd stb.) segítse látássérült tagtársunkat azzal, hogy felolvassa részére ezt a hasznos információkat tartalmazó kiadványunkat és mellékleteit, valamint nyújtson segítséget a nyilatkozatok kitöltésében és visszaküldésében is!

Kedves Látássérült Tagtársunk!

Az alábbiakban leírt tennivalók csak és kizárólag a LÁRKE látássérült (rendes) tagjait érintik. Az egyesület pártoló tagjaira (nagyrészt látó személyek, illetve esetlegesen más látássérült szervezetnél rendes, a LÁRKÉ-nál csak pártoló tagsági jogviszonnyal rendelkező személyek) a lentebb leírtak nem vonatkoznak.

2018 őszétől a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) eleget téve az Európai Unió adatvédelemre vonatkozó jogszabályi változásainak, egy olyan új egységes központosított tagnyilvántartó rendszert vezetett be, melyet a jövőben az összes tagegyesületének –így a LÁRKÉ-nak is- használnia kell.

Ehhez szorosan kapcsolódva új formanyomtatványok is készültek, melyeknek a kitöltése (és a mindenkori tagdíj befizetése) a jelenlegi tagsági jogviszony megtartásához és bizonyos MVGYOSZ és LÁRKE által nyújtandó szolgáltatások igénybevételéhez is elengedhetetlen feltétel.

Az új rendszerre való zavartalan áttérés érdekében, a LÁRKE és tagsága részéről néhány lépés megtétele szükséges. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mellékelt „Belépési nyilatkozat” kitöltésével és aláírásával Ön elfogadja az új adatvédelmi szabályzatot és egyben hozzájárulását adja ahhoz is, hogy személyes és egyéb a tagsági jogviszonyával kapcsolatos adatait továbbra is nyilvántarthassuk, kezelhessük. (Ennek hiányában a jövőben semmilyen adatát nem tarthatjuk nyilván, amiből az következik, hogy nem lesz jogunk Önt tagjaink sorában tartani és szolgáltatásokat nyújtani.)

Ezért azt kérjük, hogy a tagsági jogviszonya fennmaradása érdekében és hogy a továbbiakban is zavartalanul igénybe vehesse az MVGYOSZ és a LÁRKE szolgáltatásait, még abban az esetben is szíveskedjen kitölteni a nyomtatványt, ha Ön jelenleg is LÁRKE tag és a közelmúltban adategyeztetés céljából levélben már megkerestük.

Ezt követően az Ön által megadott személyes és egyéb adatai a központi nyilvántartó rendszerbe is bekerülnek. Az MVGYOSZ ezekhez az adatokhoz csak személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai adatszolgáltatás céljából férhet hozzá. Ezzel szemben a LÁRKE arra feljogosított munkatársai az Ön összes adatát láthatják, kezelhetik. Ez így egy olyan átlátható, szabályozott, biztonságos rendszert eredményez, melynek segítségével a LÁRKE hatékonyabban tudja tagsága érdekeit képviselni, felmérni szükségleteit, és akár célzottan személyre szabni a már meglévő és a folyamatosan bővülő szolgáltatásait.

Az MVGYOSZ online hozzáférést biztosít „Bodor Tibor” Hangoskönyvtárához és a segédeszköz boltjához, azon LÁRKE tagok részére, akik az igénybevételhez szükséges (szintén mellékelt) nyilatkozatokat kitöltve irodánkba visszaküldik.

Fontos tudni, hogy a tagsági díj befizetése a tagsági jogviszony folytonos fenntartása mellett a LÁRKE és az MVGYOSZ szolgáltatásainak igénybevételéhez a továbbiakban is elengedhetetlen feltétel. Ha még nem tette, éves tagdíját befizetheti személyesen irodánkban ügyfélfogadási időben, vagy az OTP Banknál vezetett 11736006-20398985 számlaszámra.

A tagnyilvántartással kapcsolatos részletes „Adatvédelmi Szabályzat” és a tagok által kitölthető nyilatkozatok digitális változata együtt elérhető az MVGYOSZ www.mvgyosz.hu honlapján, valamint a https://larke.hu oldal „Friss hírek” menüpontja alatt.
A kitöltött nyilatkozatokat kérjük, 2019. január 15-éig visszajuttatni a 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. szám alatti irodánk címére. Vagy elektronikus úton a larke.info2003@gmail.com e-mail címre. A határidőig a nyilatkozatokat vissza nem küldő tagjainkat munkatársaink adategyeztetés céljából telefonon felkeresik.

A kitöltéshez rövid útmutatót a jelen dokumentum végén olvashat. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdések, észrevételek merülnek fel, Pálmai-Matis Monikától kérhet segítséget. Munkanapokon: hétfőn és szerdán 12 és 16 óra között, valamint kedden, csütörtökön és pénteken 8 és 12 óra között a 0630/598-38-99-es telefonszámon.

A rendszeres kapcsolattartás és tájékoztatás céljából kérjük, hogy adataiban bekövetkezett változásairól értesítse munkatársainkat telefonon: 0622/318-700, e-mailben, postai úton, vagy személyesen irodánkban ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 8-16 óráig, pénteken 8 és 12 óra között. Ünnepi nyitvatartásunk szerint az iroda 2018. december 21-én tart nyitva utoljára. Újra nyitás: 2019. január 02. (szerda)
A 2019-es évben is számítsunk egymásra. Várjuk sok szeretettel a már megszokott és új szolgáltatásainkkal.

Áldott, békés Karácsonyt, egészségben és eredményekben gazdag Új Esztendőt kíván a LÁRKE vezetősége és munkatársai.

Székesfehérvár. 2018. december 17.

Kitöltési segédlet
Tájékoztató levelünk mellett három kitöltendő nyomtatványt talál.

A „Belépési nyilatkozat”–ot abban az esetben is kérjük kitölteni, ha Ön jelenleg is LÁRKE tag.

Annak érdekében, hogy az Ön által korábban már megadott adatait továbbra is nyilvántarthassuk, kezelhessük, valamint, hogy az MVGYOSZ és a LÁRKE szolgáltatásait zavartalanul igénybe vehesse, ki kell tölteni az adatlapot és alá kell írnia az abban lévő adatkezelésre vonatkozó új nyilatkozatot. Az adatlap kitöltésével, olyan információkkal is támogatja munkánkat, mely nem csak a hivatali adatszolgáltatásnak tesz eleget, hanem hozzásegít minket ahhoz is, hogy jobban személyre tudjuk szabni szolgáltatásainkat.

Fontos tudni, hogy a tagsági díj befizetése a tagsági jogviszony folytonos fenntartása mellett a LÁRKE és az MVGYOSZ szolgáltatásainak igénybevételéhez is elengedhetetlen feltétel.

A „Belépési nyilatkozat” kérdései számokkal vannak elválasztva egymástól. Néhány kérdésnek esetenként egy vagy több alpontja is van.

Azoknál a kérdéseknél, ahol pontozott vonal van, értelemszerűen saját választ kell adni. Amelyeknél pedig válaszlehetőségek állnak rendelkezésre, ott vagy a lehetőség előtti négyzetbe kell X-et tenni, vagy ha nincs négyzet, akkor a helyes válasz aláhúzásával kell jelölni a megfelelőt. Amennyiben szükséges, több válaszlehetőség is megjelölhető.

Azokat a kérdéseket, amelyek nem vonatkoznak Önre, ki kell húzni.

Fontos: a nyomtatvány utolsó oldalán nyilatkozni kell az adatkezelésről és a más szervezetek felé történő adatszolgáltatási jogról. Továbbá meg kell adni a csatolt mellékletek nevét és számát. A csatolt melléklet arra a látássérültséget igazoló dokumentumokra vonatkozik, és annak a nevét kell oda beírni, amelyiket az ide vonatkozó 11/1 kérdésnél aláhúzva választott. Példa: Ha ön a 11/1 kérdésnél a Fogyatékossági támogatást húzta alá, akkor ezt kell beírni és ennek a határozatát kell fénymásolatban, vagy elektronikus módon a kitöltött nyomtatványokkal együtt visszaküldeni.

Végül a kitöltött dokumentumot el kell látni dátummal és az Ön, valamint két tanú aláírásával.

A másik két „Nyilatkozat” elnevezésű nyomtatványt azonos módon kell kitölteni. Az egyik az MVGYOSZ már működő online hangoskönyvtára igénybe vételéhez, a másik pedig a szintén már működő Segédeszközbolt online igénybevételéhez szükséges.

A név, lakcím és törzsszám kitöltését követően a nyilatkozatot szintén el kell látni dátummal az Ön, valamint két tanú aláírásával.

FONTOS! A törzsszám a Tagsági Igazolványban található, tollal írt számsor, ami nem tévesztendő össze a tagkönyv számával, amely nyomtatott formában található az igazolványban!

Együttműködését megköszönve, üdvözlettel: a LÁRKE Munkatársai

Székesfehérvár, 2018. december 17.

Letölthető nyilatkozatok és adatvédelmi szabályzat:

Egységes tagnyilvántartó rendszer került bevezetésre

1. számú melléklet – Belépési nyilatkozat 2018.

2. számú melléklet – Hangoskönyvtár nyilatkozat

3. számú melléklet – Segédeszközbolt nyilatkozat

Adatvédelmi szabályzat

Share This

Share this post with your friends!