Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

TÁMOP-5.4.7/09/1 – A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

2018.05.21., hétfő. | Lezárult projektjeink

TÁMOP-5.4.7/09/1 – A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

A rehabilitációs központ Szolgáltatásainak bemutatása

2010. február 1. – 2011. január 31. közötti időszakban az Egyesület sikeresen lebonyolította a TÁMOP 5.4.7 kódjelű pályázatot, amelyről a szakmai szempontok alapján értékelve megállapíthatjuk, hogy a projekt megvalósítása szinte a tervezett ütemben, az általunk meghatározott mérföldkövek figyelembe vételével haladt.

A kitűzött célt, és a bevállalt monitoring mutatókat 83%-ban teljesítettük, ami a bevont kliensek számát, a sikeresen lezárt rehabilitációk számát, és a szolgáltatási órák számát jelenti. A projekt lebonyolítása az alábbiak szerint zajlott:

A projekt első hónapjában, a pályázatban meghatározottak alapján megteremtettük a projekt sikeres megvalósításának személyi feltételeit, kiválasztottuk a projekt közvetlen megvalósításában dolgozó új munkatársakat. A Rehabilitációs Központ új helyszínének kiválasztása, és berendezése még az előző pályázat idején megtörtént, így a projekt megvalósítása már a Virág Benedek u.1. szám alatt található helyszínen kezdődhetett el. A régi munkatársak segítségével az új munkatársak gyorsan felvették a ritmust, így a projekt indulásától kezdve a teljes szolgáltatási palettát tudtuk a klienseink számára biztosítani. Ezek a következők: infokommunikációs eszközök használatának oktatása, tájékozódás- és közlekedés tanítása, mindennapos tevékenységek újratanítása, csoportos és egyéni pszichológiai tanácsadás, kommunikációs technikák tanítása (Braille írás-olvasás), látástréning, szociális segítségnyújtás és ügyintézés.

A Rehabilitációs Központ munkatársai az első hónapokban sikeresen elsajátították a Szempont Alapítványtól bérelt online adminisztrációs rendszer használatát, amely Interneten történő elérhetőségével megkönnyítette az adminisztrációs feladatok elvégzését.

A projekt kezdetétől fogva az egyik legfontosabb feladatunk volt a kliensfelkutatás, klienstoborzás, mivel a rehabilitációs központunk alig több mint kilenc hónapos működése nem igazán mondható történelmi távlatnak.

Ebből következően kiemelt hangsúlyt fektettünk arra, hogy a régió minden olyan szervezetével és intézményével megfelelő együttműködést alakítsunk ki, amelyek segíthetnek a Rehabilitációs Központ létezésének és működésének ismertté tételében, hogy ezáltal az információ a leendő kliensek minél szélesebb köréhez eljuthasson.

Nagyon jó partneri viszonyt sikerült kialakítani a régióban működő látássérülteket tömörítő szervezetekkel, a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületével, valamint a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületével. A szervezetekkel közös szervezésben több találkozót tartottunk, ahol a helyi látássérültek közvetlen tájékoztatót, valamint bemutató előadást hallhattak a Rehabilitációs Központunkban elérhető szolgáltatásokról.

A régió egészségügyi intézményeinek, szakembereinek felkutatása, megszólítása, bevonása folyamatos feladat volt, mint például a megyei és városi kórházak szemészeti, neurológiai, diabetológiai osztályainak főorvosaival, főnővéreivel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. A sikeres kommunikáció eredményeképpen egyeztetés, és engedélyezés után rendszeresen jelen voltunk ezen osztályokon, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhessünk az ott megjelenő látássérült személyekkel.

Arra törekedtünk, hogy az említett kórházi osztályokon a rehabilitációs szolgáltatás olyan elfogadott lehetőséggé váljon, amelyet jelenlétünk nélkül is ajánlhatnak. Ennek eredményeképpen 6 együttműködési megállapodást kötöttünk.

Nagy figyelmet fordítottunk a régió háziorvosainak megszólítására. 62 háziorvossal vettük fel a kapcsolatot, akik közül 26 szakemberrel sikerült megállapodást kötni, amelyben vállalták, hogy a náluk megjelenő látássérült klienseiket tájékoztatják a Rehabilitációs Központunkban igénybe vehető szolgáltatásokról, és ide is irányítják őket.

Intézményi együttműködés keretében igyekszünk élni minden olyan lehetőséggel, amelynek keretében közvetlen, vagy közvetett csatornákon leendő kliensekkel találkozhatunk. Kiemelt együttműködő szervezetek a régióban: Polgármesteri Hivatalok, Szociális Irodák, Állami Tisztiorvosi Szolgálat regionális irodái, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet regionális irodái, Munkaügyi Központok kirendeltségei, Családsegítő Központok, oktatási intézmények. Ezen szervezetek nagyon nyitottan fogadták munkatársainkat, pozitívan értékelték a rehabilitáció lehetőségét és 22 szervezet tartott érdemesnek minket együttműködési megállapodás megkötésére.

A civil szférában más fogyatékossági csoportok érdekvédelmi és egyéb szervezeteivel alapítványok, egyesületek, Esélyek Háza, Támogató Szolgálatok, stb.) sikerült kialakítani tartalmas együttműködést, amelynek segítségével biztosítható a szolgáltatásaink népszerűsítése, minél szélesebb körben történő megismertetése. Ezt az együttműködést 10 szervezettel sikerült szerződéses formában is rögzíteni.

Az intenzív kliensfelkutatás és ismertté tétel eredményeképpen, egy év alatt több mint 440 látássérült személlyel vettük fel valamilyen formában a kapcsolatot, akik közül 182 személlyel kötöttük meg a rehabilitációs alapszerződést, így lehetőségük nyílt a Rehabilitációs Központ szolgáltatásainak igénybevételére.

A projekt 12 hónapja alatt a szakemberek 17600 szolgáltatási órát teljesítettek, amelynek 43 %-a volt a kliensekkel eltöltött kontakt óra.

A kliensekkel eltöltött elemi rehabilitációs foglalkozások óraszámainak eloszlása a következő megoszlást mutatja, amely egyben a legkeresettebb szolgáltatások sorrendjével is megegyezik:
– Infokommunikációs eszközök használatának oktatása: 32%
– Tájékozódás- és közlekedés tanítása: 31%
– Mindennapos tevékenységek újratanítása: 16%
– Csoportos és egyéni pszichológiai tanácsadás: 7%
– Kommunikációs technikák tanítása (Braille írás-olvasás): 6%
– Látástréning: 5%
– Szociális segítségnyújtás és ügyintézés: 3%

A projekt lehetővé tette a Rehabilitációs Központ számára két új számítógépes munkaállomás, egy db Poet Compakt felolvasó készülék, egy db Labimax-2 színes olvasóegér, egy db Prisma színes olvasókészülék, Scherlock magyarul beszélő tárgykereső, valamint több optikai segédeszköz megvásárlását.

A számítógépek segítségével sikerült megoldani, hogy egyszerre két helyen is lehetőség legyen számítástechnikai tanórák megtartására.

A többi modern készülék kezelésének és használatának elsajátításával a látássérült klienseink mindennapjait tudjuk reményeink szerint könnyebbé tenni.

Mindent összefoglalva elmondható, hogy a TÁMOP 5.4.7 projekt egy éve alatt hatalmas lépéseket tettünk meg annak érdekében, hogy a régióban minél szélesebb körben ismertté váljon a látássérült elemi rehabilitációs szolgáltatás igénybevételének lehetősége.

Tudjuk, hogy a projekt során a rehabilitációs központban megfordult kliensek szép emlékekkel és sikerrel fejezték be az igényelt szolgáltatásokat.

Share This

Share this post with your friends!