Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési Támogatás

2022.09.12., hétfő. | Friss hírek

Székesfehérváriak figyelmébe ajánljuk a:„Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési Támogatást.

Támogatás célja: a szociális ellátás megállapításának célja a legnehezebb anyagi helyzetben lévő és az energiaár változásainak leginkább kiszolgáltatottabb székesfehérvári lakóhellyel rendelkező személyek, családok segítése, az állam által nyújtott támogatási rendszerek szociális alapú kiegészítése.

Jogosultsági feltételek: a pénzbeli szociális ellátásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, más településen tartózkodási hellyel nem rendelkező és életvitelszerűen a bejelentett – a szociális ellátásra való jogosultsággal érintett – székesfehérvári lakóhelyén élő

a) egyedülélő személy vagy

b) gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő vagy

c) legalább négy gyermek után családi pótlékban részesülő család jogosult.

A polgármester megállapítja a szociális ellátásra való jogosultságot, amennyiben a kérelmező

a) a Rendelet 6. § (4) bekezdésben meghatározott időszak legalább egy hónapjában a villamosenergiát lakossági piaci áron vételezte vagy

b) a Rendelet 6. § (4) bekezdésben meghatározott időszak legalább egy hónapjában a földgázt versenypiaci költségeket tükröző áron vételezte vagy

c) 2022. július 15. napját követően tűzifavásárlást végzett,

feltéve hogy az egyedül élő személy (Rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti személy) jövedelme, illetve a gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülős család és a legalább négy gyermek után családi pótlékban részesülő család (Rendelet 7. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti család) egy főre jutó havi nettó jövedelme a 115.000,- forintot nem haladja meg.

Hatáskör gyakorlója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Ki igényelheti a támogatást: A kérelmet a Rendelet 7. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott személyi kör jogosult előterjeszteni, akire nézve a szolgáltató az energia-számlát kiállítja.

Értelmező rendelkezések: lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti fogalom.” *Plusz részletes tájékoztatást és az igényt benyújtó formanyomtatvány dokumentum a hírlevelünk mellékletét képezi, csatolt dokumentumként.

Az igénylés kitöltéséhez kérhető segítség irodánkban, 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 11. szám alatt. – Amit kérünk előre jelezni a megszokott elérhetőségeink egyikén!

Share This

Share this post with your friends!