Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Szakmai beszámoló 2020- közlemény

2021.02.03., szerda. | Friss hírek

Elkészült a LÁRKE elnöksége által összeállított 2020-as szakmai beszámoló, melyet az alábbiakban olvashat.

Tekintettel a veszélyhelyzet során megjelenő, kormányrendelet értelmében bejelentett korlátozások miatt a szervezet 2020 évben a programtervét és a költségvetését többször kénytelen volt átalakítani.

Az egyesület működését, az alkalmazottak munkavégzését online térbe kellett áthelyezni, a fejlesztéseket ennek megfelelően áttervezni. A digitális kapcsolattartás, mind a tagsággal, mind a partnerekkel hangsúlyosabbá vált.

A rendezvények virtuális megvalósítása a szervezet életében új kihívás, tanulni kellet vele együtt élni.

Az éves munka a járványügyi előírásoknak megfelelő módon történt, az előző éviekhez képest szokatlan, gyakran visszafogott intenzitással, időnként félelemmel, a váratlan helyzetekhez igazodva.

Jelen bemutató ennek tükrében érthető!

A közhasznú szervezet tagjai vakok, gyengénlátók, aliglátók és az egyesülettel szimpatizáló pártolók. Jelenleg nyilvántartásunk szerint 633 fős tagi létszámot regisztrálunk.

Ebből 447 látássérült és 186 személy pártoló tag.

Az un. „rendes” jogviszonyúak közül 209 fő rendezte egyesületi tagdíját, a többiek tagdíjhátralékosok.

Az egységesített tagnyilvántartó programba 195 látássérült tagunk adatait rögzítettük.

A 3 fős elnökség mellett 3 fős felügyelő bizottság működik. Az elnök, mint képviselő és a vezető tisztségviselők munkájukat önkéntesen, díjazás nélkül végzik.

A beszámolási időszakban, az átlagos statisztikai munkavállalói  létszám 9 fő.

Ez az adat az aktuális projektek során folyamatosan módosult,rendszeresen vagy megbízási vagy vállalkozói jogviszonyú munkatársakkal kiegészült.

14 regisztrált önkéntes munkaerőt vontunk be eddig a működésbe.

Továbbá rendszeresen biztosítjuk a munkavégzési lehetőséget az ifjúsági közösségi szolgálatot végző diákok részére is.

A számlavezetést az OTP Bank NYRt., az adományszámlát a Magnet Bank, a pénzügyekkel kapcsolatos ügyintézést, könyvelést a Temita BT könyvelő iroda végezte.

Jelenleg a működési területünkön, a  struktúrálisan létrehozott, 7 körzeti csoportból aktívan 3  működik. A csoportvezetők munkájukat önkéntes szerződési jogviszony alapján és 1 esetben alkalmazottként, kiegészítő munkakörrel látja el ill. teljesítik.

Aa Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének küldöttgyűlésébe 5 tagot delegálunk.

Az elnökség a beszámolási időszakban 7 alkalommal ülésezett.

Szervezetünk a Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, bérelt irodát tart fenn a Székesfehérvár Jancsár u. 11. sz. alatt. A székhelyül bejegyzett akadálymentesített, korszerű helyiség biztosítja részünkre a további, zavartalan, egyesületi működést.

Itt  zajlik  az ügyfélfogadás heti 3 napon, 20 órában.

A számítástechnikai eszközparkunk és az irodai berendezéseink elavultak, felújításra, cserére szorulnak. Ezt a problémát a tárgy év második felétől és jelenleg is minisztériumi forrásból és egyéb adományokból próbáljuk kezelni.

Rendszeresen frissülő, egyesületet bemutató honlapot üzemeltetünk (www.larke.hu).

A beszámolási időszakban 354 regisztrált felhasználó részére 22 e-hírlevelet küldtünk.

Folytattuk a LÁRKE arculatának  frissítését. Újonnan legyártott szóróanyagokkal, plakát és egyéb kiadványokkal népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Adó 1%-os forrásainkból 26 tag segédeszköz beszerzését támogattuk, valamint tanácsadás, pályázatírási ügyintézés formájában közreműködtünk a Nemzeti Üdülési Alap és a Fehérvár Travel Alapítvány által meghirdetett pályázatokban.

Kérelemmel hozzánk fordulók részére rehabilitációs eszközöket kölcsönöztettünk.

A Telekom, mint szolgáltató kedvezményes díjszabású „flottacsomagot”

biztosít részünkre. A látássérültek életminőségét javító, országos kiterjedésű, de egyesületi tagsághoz kötött szponzoráció alapján  a csomaghoz eddig 217 tag és 8 projekt előfizető csatlakozott.

A felnőtt korban megvakult emberek elemi rehabilitációját, ennek szolgáltatási területeinek folyamatos elérhetőségét a beszámolási időszakban a Vakok Állami Intézete együttműködésével oldottuk meg, a szakmai terület ellátását az intézménnyel szerződő Fejér megyei szakemberek segítségével és 1 fő alkalmazott bevonásával  együttesen biztosítottuk.

Januárban a Civil Centrum Alapítvány szervezetfejlesztő, konfliktuskezelési workshop-ot szervezett egyesületünk alkalmazottai és vezetősége részére.

A korlátozás elötti időszakban, az első negyedévben több Fejér Megyei, oktatási  intézményben jártunk érzékenyíteni.

A Kormányhivatal és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által biztosított bértámogatás célja az egyesület működésében résztvevő, megváltozott munkaképességű alkalmazottak foglalkoztatása.

A beszámolási időszakban összesen 11 fő alkalmazott bérét és ehhez kapcsolódó terhek kifizetését tudtuk ebből a forrásból fedezni.

A tárgy évben négy alkalommal ellenőrizték a támogatási forrás felhasználását. Egyik esetben sem történt szabálytalanságot megállapító határozat, a feltárt hiányosságainkat határidőre pótoltuk.

Az év közepétől új munkatársunk alkalmazásával folytattuk a városban működő, gyalogátkelők akadálymentes használatának ellenörzését, a leendő és meglévő csomópontok bejárását. Ebbe a feladatba partnerként többször csatlakozott a Városi Önkormányzat. Velük együttműködve és az országos szövetség szakemberének bevonásával az év végén a témához tartozó online tanácskozást tartottunk.

 

Szeptemberben megszerveztük közgyűlésünket, ahol több szükséges, szervi működés helyreállításához kapcsolódó döntést hoztunk. Ennek folytatása érdekében  további szakemberekkel vettük fel a kapcsolatot, készítjük elő a soron következő választóközgyűlésünket.

A Fehér Bot Nemzetközi Napja alkalmából országos kiterjedésű, a vakvezetőkutyákat népszerűsítő rajzpályázatot szerveztünk. A mintegy 50 diák által elkészített pályamunkákból belvárosi kiállítást és hozzá kapcsolódó sajtótájékoztatót tartottunk.

Résztvettünk az un. „Esélykör” hálózat munkájában. A csoport célja a Fejér megyében tevékenykedő, fogyatékosügyi szervezetek összefogása, programjaik koordinálása, érdekképviseletük fejlesztése.

A fent részletezett működés pénzügyi adatait az előírásoknak megfelelően, határidőben a közelgő köszhasznúsági jelentésünkből tudhatják meg.

LÁRKE elnökség

Share This

Share this post with your friends!