Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Önvezető járművek a társadalmi befogadásért – Az EBU állásfoglalása

2022.09.26., hétfő. | Friss hírek

Ön is abban reménykedik, hogy látássérültként egy napon majd önvezető autóval indulhat útnak? Érdeklik az automatizált és csendes járművekkel kapcsolatos műszaki és etikai kérdések? Netán az aggasztja, hogy hogyan fognak a vak emberek az önvezető járművek között biztonságosan közlekedni? Olvassa el az EBU e tárgyban született állásfoglalását!

Az Európai Vakok Szövetsége (European Blind Union, EBU) 2022 májusában benyújtotta szakmai javaslatait az Európai Bizottság automatizált járművekre vonatkozó műszaki előírások tárgyában meghirdetett nyilvános konzultációjára: European Commission’s public consultation on technical specifications for automated vehicles . A konzultáció célja az volt, hogy összegyűjtse az érdekeltek véleményét a járművekben, a közúti biztonság javítása és a környezetszennyezés csökkentése érdekében alkalmazandó modern technológiákra vonatkozó új uniós szabályozásról. A napokban kiadott állásfoglalás ezeket a szempontokat foglalja össze.

Az állásfoglalás központi üzenete, hogy az önvezető és összekapcsolt járművek tervezése, illetve a használatukkal kapcsolatos szabályozás kialakítása során már a kezdetektől figyelembe kell venni a vak és gyengénlátó személyeket úgy is, mint fokozottan védtelen közlekedőknek minősülő gyalogosokat, illetve úgy is, mint potenciális felhasználókat. Ez utóbbi szempont eleddig lényegesen ritkábban került elő a területen zajló diskurzusban, miközben a digitalizáció rohamos fejlődése ugyan számos jó megoldást kínál, ám a célcsoport figyelmen kívül hagyása a kirekesztés súlyos kockázatát rejti. Arra kell tehát törekedni, hogy az önvezető járművek kínálta előnyök a látássérült személyek szempontjából is felülmúlják azok potenciális kockázatait. Ennek megfelelően az állásfoglalás készítői egyaránt hivatkoznak az Európai Unió Alapjogi Chartája és A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény személyi szabadsággal, biztonsággal, mobilitással és hozzáférhetőséggel kapcsolatos cikkelyeire.

A látássérült gyalogosok szempontjából a legfontosabb elvárás, hogy őket az autóvezetőkhöz hasonlóan az önvezető járművek is észleljék és védtelen közlekedőként azonosítsák. Ehhez a járműveknek a közlekedésben alkalmazott egyéb szimbólumokhoz hasonlóan fel kell ismerniük a vak személy fehérbotját, vagy az őt azonosító egyéb látható jelzéseket, illetve jelenlétéről a többi, összekapcsolt járművet is “tájékoztatniuk” célszerű. Megfontolandó a csendes járművek észlelését megkönnyíteni hivatott akusztikus figyelmeztető rendszer (AVAS) hangerejének átmeneti növelése, amikor a jármű közelében látássérült gyalogos tartózkodik. Ehhez azonban további empirikus vizsgálatokra van szükség, mivel a hangerő megnövelése zavart okozhat a járművek távolságának és sebességének észlelésében.

A fogyatékossággal élő személyek csoportja az egyik azok közül, amelyek leginkább elszenvedői a közlekedéssel kapcsolatos kiszolgáltatottságnak. Az önvezető és összekapcsolt járművek azáltal, hogy az érintettek mobilitását megkönnyítik, fokozottan elősegíthetik társadalmi befogadásukat. Nem véletlen, hogy a látássérült személyek önvezető járművekhez való viszonyulása rendkívül pozitív: a PASCAL projekt keretében 2021 nyarán elvégzett online kérdőíves kutatás – amelyben az MVGYOSZ közreműködésével hazánk is részt vett – eredményei szerint a vak és gyengénlátó válaszadók nyitottabbak lennének az önvezető járművek használatára, mint az ép látású személyek, ráadásul ezt a nyitottságot az életkor előrehaladása sem befolyásolja. Ez az igény persze számos kérdést is felvet azzal kapcsolatban, hogy hogyan kommunikálnak majd önvezető autóikkal a vak és gyengénlátó személyek, illetve mi váltja majd fel a közösségi közlekedésben jelenleg a járművezetőktől kapható emberi segítséget?

Mindez elérhetetlen az egyetemes tervezés szemléletmódjának alkalmazása nélkül, ami már a termékfejlesztés korai szakaszától figyelmet fordít a potenciális felhasználók egymástól különböző jellemzőire. Ebben a szemléletben tehát úgy kell a fogyatékossággal élő személyek eltérő képességeit figyelembe venni, hogy a termék egyúttal a nem fogyatékos népességet is szolgálni tudja. Elkerülhetetlen tehát, hogy a látássérült személyeket is bevonják az önvezető járművek tesztelésébe, természetesen érdekképviseleti szervezeteiken keresztül.

Az állásfoglalás teljes, magyar nyelvre fordított szövege itt olvasható.
Az eredeti, angol nyelvű verzió pedig itt érhető el: Driverless Vehicles: Minding the Visually Impaired from the Start

Ollé-Németh Orsolya

Share This

Share this post with your friends!