Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Novemberi nyugdíjemelés és prémium

2022.10.17., hétfő. | Friss hírek

Novemberben kapják meg a nyugdíjasok és egyes más ellátásban részesülők a 4,5%-os nyugdíjemelést és a maximum 10 ezer Ft összegű nyugdíjprémiumot.

1. Nyugdíjak és egyes más ellátások emelése:
A nyugdíjak emeléséről szól a 375/2022. (X. 5.) Korm. rendelet, mely szerint 2022. november 1-jétől, 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal 4,5 százalékkal hivatalból kell emelni a nyugdíjakat és egyes más ellátásokat. Ebbe a körbe tartozik többek közt az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj, a szülői nyugdíj, az árvaellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka is.
Az emelés alapja nem a jelenleg folyósított (januárban, valamint júliusban már megemelt) összeg, hanem még a tavaly decemberi juttatás.

Bizonyos esetekben akkor is jár az emelés, ha a nyugdíjat vagy egyéb ellátást 2022-ben állapították meg:
a) ha a saját jogú ellátást 2022. évi időponttól, a januári emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg, a megemelt összeget kell tovább folyósítani, illetve megállapítani.
b) ha a rokkantsági ellátást vagy a rehabilitációs ellátást 2022. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az emelésre jogosító rokkantsági ellátásnak, vagy rehabilitációs ellátásnak a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást a 4,5 százalékos mértékkel meg kell emelni.
c) az ellátások emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, az a), illetve b) pont szerinti változás következett be.

A 2022. novemberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

A 2022. január–október hónapokra járó emelés összegét, valamint tizenharmadik havi nyugdíjra vagy tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét a 2022 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani az alábbi kivétellel, amikor is kérelemre folyósítják az emelést.
Ha a januári emelésre jogosító ellátásra való jogosultság 2022. november 1-je előtt megszűnt, és – új ellátásra való jogosultság esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás nem felel meg a fentebbi a)-c) pontban foglaltaknak, a megszűnt ellátás jogosultjának, illetve a jogosult halála esetén a hozzátartozójának vagy örökösének egy összegben, kérelmére folyósítani kell a megszűnt ellátás emelésének az ellátás folyósítási hónapjaira számított összegét.

2. A rokkantsági járadék emelése:
A rokkantsági járadék összege 44 785 Ft-ról 46 805 Ft-ra emelkedik.
A 2022. november 1-jét megelőző kezdő időponttól megállapított rokkantsági járadékot 2022. november 1-jétől, hivatalból, 2022. január 1-jére visszamenőleges hatállyal, illetve a 2022. január 1-je és 2022. október 31-e közötti kezdő időponttól megállapított rokkantsági járadék esetén a járadék kezdő időpontjára visszamenőleges hatállyal – kell megemelni.

3. Nyugdíjprémium és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatás:
A Kormány 376/2022. (X. 5.) Korm. rendelete szól a 2022. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról.
A nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban részesülőkön kívül – többek közt – azok is kapnak a nyugdíjprémiummal azonos egyszeri juttatást, akik pl. korhatár előtti ellátásban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban részesülnek.
A nyugdíjprémium, illetve az egyszeri juttatás összege a következő két szám szorzata:
a nyugellátás (más ellátás) november havi összegének 25 százaléka, de legfeljebb 20 000 forint szorozva 0,5-tel.
Ez maximum 10 ezer Ft-ot jelent.
Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani; azaz, ha több ellátás is megalapozza a nyugdíjprémiumra jogosultságot, annak együttes összege is maximum 10 ezer Ft lehet.
Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén az egyszeri juttatást a 2022 novemberében folyósított 2022. október havi ellátás után kell kiszámítani.

dr. Weninger Magda
jogtanácsos

Share This

Share this post with your friends!