Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

LÁRKE segédeszköz pályázati felhívás 2021

2021.09.30., csütörtök. | Friss hírek

A LÁRKE elnöksége az egyesület rendes tagjainak pályázatot hirdet életvitelt megkönnyítő segédeszköz vásárlás támogatására.

A támogatási keretösszeg a szervezet részére leosztott országos szövetség által biztosított adó 1%-os részből, LÁRKE által szerzett, saját jogú 1%-os részből a Katona Károly alapból és az ”Új Nap új remények” követes adománygyűjtésből tevődik össze.

A pályázat feltételei:

 1. A pályázat kizárólag a látássérültek számára életvitelt könnyítő segédeszköz vásárlás támogatására nyújtható be.
 2.  Pályázhatnak a LÁRKE rendes tagjai, amennyiben nincs tagdíj hátralékuk.
 3.  Pályázni írásban, a mellékletben megküldött, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapon lehet. Az e-mail-ben visszaküldött adatlapot kitöltve, nyomtatva, aláírással ellátva, szkennelve fogadjuk el. Az e-mail címmel rendelkező tagjaink részére a pályázati felhívást és az adatlapot elektronikus hírlevélben kiküldjük, továbbá kérhető a LÁRKE irodában ügyfélfogadási időben, de letölthető az egyesület honlapja Friss hírek rovatából (www.larke.hu) is.
 4. A pályázatokat a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete 8000, Székesfehérvár, Jancsár u. 11. postacímére, valamint a larke.info2003@gmail.com e-mail címre várjuk.

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. október 29. péntek

A pályázatok személyesen is leadhatóak a LÁRKE irodában, ügyfélfogadási időben hétfőn és szerdán 9-17 óra, pénteken 9-13 óra között.

A beérkezett pályázatokat a LÁRKE elnöksége által felkért bíráló bizottság 2021. november 15-ig bírálja el.

Az elbíráláskor előnyt élveznek az egyszemélyes háztartásban élők, a szintén látássérült házas vagy élettárssal, illetve más látássérült családtaggal élők, halmozott fogyatékossággal élők, időskorúak, valamint a gyermeküket egyedül nevelő látássérült személyek.

Pályázni az alábbi csoportokba tartozó segédeszközökre lehet:

 • nagyítók, speciális szemüvegek,
 • televízióra és számítógépre csatlakoztatható elektronikus nagyító eszközök,
 • informatikai eszközök (szkenner, notebook, monitor, stb.),
 • mobiltelefonok,
 • beszélő konyhai és egészségügyi, illetve egyéb eszközök (pl. vérnyomás- és vércukorszintmérő, lázmérő, konyhai- és személymérleg, színfelismerő, címkéző toll stb.),
 • beszélő- és Braille órák, zsebórák,
 • fejlesztő játékok,
 • fehérbotok,
 • vakvezetőkutyák élelmezésével összefüggő költségek, tartásukkal kapcsolatos eszközök, egészségügyi ellátásukhoz kapcsolódó kiadások.

A támogatás mértéke függ a pályázók számától, az igényelt eszközök értékétől. A pályázat benyújtása nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését! A pályáztatónak jogában áll az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást megítélni.

A nyerteseket írásban értesítjük a döntést követő 8 napon belül, azzal, hogy – figyelemmel az elszámolás határidejére – a támogatási összeg kifizetésére csak akkor van lehetőség, ha az igényelt segédeszköz számlája 2021. január 1. és 2021. november 30. napja között keletkezett, és ezt a vásárlást igazoló, a pályázó nevére kiállított készpénzfizetési vagy átutalásos (ÁFA-s) számlát a megjelölt határidő leteltéig benyújtja.

Amennyiben a kedvezményezett nem tudja a támogatási döntés következtében számára megítélt összeget a kiírás értelmében felhasználni, azaz a számlát szabályszerűen támogató felé benyújtani, ebben az esetben a támogatás elnökségi döntés értelmében a soron következő/előzőleg elutasított, várólistás pályázót illeti, vagy ennek hiányában a támogatott összeg visszakerül, tehát a keretösszeg újbóli, következő évi részét fogja képezni.

A LÁRKE elnöksége a támogatott eszköz meglétét ellenőrizheti. A pályázati támogatásból finanszírozott eszköz tulajdonjoga három évig másra nem ruházható át.

LÁRKE Elnöksége

A pályázati adatlap ide kattintva tölthető le.

Share This

Share this post with your friends!