Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

(LÁRKE) 2024. május 24-én (pénteken) 09:30 órai kezdettel közgyűlést tart

2024.05.12., vasárnap. | Friss hírek

Közgyűlési meghívó

Tisztelt LÁRKE Tag!

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) 2024. május 24-én (pénteken) 09:30 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helye: Székesfehérvár, Fő u. 3. (Tarsoly Ifjúságért Egyesület közösségi tere)

Amennyiben a közgyűlés a megjelölt időpontban nem határozatképes, úgy azt 2024. május 24-én 10.00 órára a megjelölt helyszínen és napirenddel ismételt közgyűlést hívok össze, amely a megjelent egyesületi tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt gyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatók meg.

Napirend:

1. Elnöki megnyitó

2. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a hitelesítők és a segítő személyek megválasztása

3. A Felügyelő Bizottság 2023. évi beszámolójának ismertetése és tudomásulvétele

4. A 2023. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése és elfogadása

5. A 2023. év szakmai beszámolójának ismertetése és elfogadása

6. Alapszabály módosítási javaslatok elfogadása

7. 1 fő MVGYOSZ küldött választás, előzetesen a tisztségre jelentkező: Kincses Hilda. A közgyűlésen lesz lehetőség további jelölésekre.

8. 2025. évi tagsági díj összegének megszavazása

9. Bejelentések, hozzászólások

Felhívom az egyesületi tagok figyelmét, hogy a tagok regisztrációja aláírt jelenléti ív alapján történik.

Kérem, hogy a közgyűlés eredményessége érdekében, a meghirdetett 09:30 órai kezdő időponttól előre láthatólag 12:00 óráig a közgyűlés határozatképességét biztosítani szíveskedjen.

A helyszínre önkénteseink kísérő szolgáltatást biztosítanak, rendkívüli esetben személyszállítást.

A felmerült igényeket kérem, jelezzék kolléganőnknél

Magda Károlyné Zsuzsánál a 06/30-859-37-48, vagy a 06/22/318-700-as telefonszámon.

Számítunk a 2023. évi életvitelt segítő eszközpályázat támogatottjaira, akik vállalták a pályázat kiírásában foglalt feltételeket. – * A nyertes pályázó vállalja, hogy részt vesz a soron következő éves közgyűlésen és legalább egy egyesületi programon.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Székesfehérvár, 2024. május 08.

A LÁRKE Elnöksége nevében:

Németh Éva, Pálmai-Matis Mónika, Dömötör Szilvia Tünde

Share This

Share this post with your friends!