Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

Ismét terítéken a web-akadálymentesítés

2021.05.05., szerda. | Friss hírek

Bár látszik már a fény az alagút végén, még sok probléma vár megoldásra. Cikkünkben a legutóbbi egyeztetés eredményeiről számolunk be.

Az MVGYOSZ részére folyamatosan érkeznek jelzések látássérült felhasználóktól a különféle honlapok, weboldalakon elérhető szolgáltatások akadálymentes hozzáférhetőségének, használhatóságának hiánya miatt.

A problémák mostanában gyakran olyan weboldalak kapcsán merültek fel, amelyekre a közszférabeli honlapok és mobilalkalmazások akadálymentesítéséről rendelkező 2018. évi LXXV. törvény hatálya is kiterjed, és amely honlapoknak már 2020. szeptember 23. óta akadálymentesen elérhetőnek kellene lenniük. Az előrelépés érdekében az MVGYOSZ egyeztetést kezdeményezett a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) akadálymentesítések ellenőrzését végző főosztálya és az Informatika a Látássérültekért Alapítvány részvételével. A megbeszélésre a múlt héten került sor.

Akadálymentességi ellenőrzés

A KIFÜ feladatai közé tartozik a honlapok, mobilalkalmazások akadálymentes használhatóságának ellenőrzése, illetve az ennek során feltárt hibák, hiányosságok jelzése az oldal fenntartója részére. A KIFÜ viszont kizárólag a közszférabeli honlapok esetében folytathat le ilyen vizsgálatokat. Az ellenőrzéseket elsősorban előre kialakított ellenőrzési terv alapján végzi, ahol a fontosabb, sokak által látogatott honlapok élveznek prioritást. Az ellenőrzési tervet a KIFÜ a szövetséggel, illetve az informatikai alapítvánnyal is egyeztetve alakította ki. A fentieken túl természetesen felhasználók is fordulhatnak a KIFÜ-höz, ha egy közszférabeli honlap üzemeltetője részére jelezték akadálymentességgel kapcsolatos problémáikat, de arra válasz nem érkezett, megoldás nem született.

Közérthető tájékoztatás az akadálymentesítésről

Bár a fent említett törvény akadálymentességi követelményekre vonatkozó rendelkezéseit már évek óta alkalmazni kellene, az egyeztetés résztvevőinek eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy az intézmények, cégek, szervezetek még mindig nincsenek tisztában azzal, mit jelent valójában ez a követelmény a gyakorlatban. Előfordul például, hogy akadálymentesnek jelölnek egy weboldalt vagy annak egy részét, holott csak a háttérszínt, illetve a betűszínt teszik kontrasztosabbá, egyéb tekintetben nem biztosítják a hozzáférhető használatot. Az akadálymentesség nem megfelelő értelmezésével is összefügghet az a jelenség, miszerint a honlapokon szereplő – a törvény által egyébként megkövetelt – akadálymentességi nyilatkozatok gyakran nem akadálymentes weboldalra kerülnek ki, azaz olyan oldalon is szerepel akadálymentesség fennállását hirdető nyilatkozat, amely egyáltalán nem felel meg ezeknek a követelményeknek. Gyakori jelenség az is, hogy egy honlap, amely korábban hozzáférhető volt például a látássérült felhasználók számára, egy fejlesztést követően válik elérhetetlenné számukra, mivel e fejlesztés során már nem vették figyelembe az akadálymentességi szempontokat.

A területen jelentkező legnagyobb probléma talán mégis az, hogy az érintett honlapokat üzemeltető, fenntartó intézmények, szervezetek döntéshozói, illetve akadálymentesítési szakemberei még mindig nem ismerik, illetve nem alkalmazzák az egyetemes tervezés elvét. Ez annak a követelménynek az érvényre jutását jelentené, hogy a weboldalakat és a kapcsolódó szolgáltatásokat már megtervezni, majd pedig kialakítani is úgy kellene, hogy azok minden ember számára a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetőek legyenek anélkül, hogy utólag kellene azokat például a látássérült felhasználók számára használhatóvá tenni.

A területtel foglalkozó szakemberek egybehangzó véleménye, hogy sokkal költséghatékonyabb egy weboldalt minden felhasználó által hozzáférhető módon megtervezni, illetve létrehozni, mint azt később elvégzett átalakítások, módosítások révén akadálymentessé tenni.

Mindezen felismerések arra sarkallták a KIFÜ munkatársait, hogy készítsenek egy 20 részből álló tájékoztató sorozatot, amely közérthető módon mutatja be az akadálymentesítéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A videó sorozat, melyhez szöveges leirat is tartozik, a KIFÜ oldalán az alábbi linken érhető el: https://kifu.gov.hu/webakadalymentesites/kisokos

Néha már a részeredmények is nagy segítséget jelenthetnek

Nyilvánvaló, hogy a weboldalak, mobilalkalmazások esetében azok teljeskörű akadálymentesítése az elérendő cél. Az egyeztetés résztvevői azonban egyetértettek abban, hogy vannak esetek, amikor egy honlap komfortosabb használhatóságához már néhány, gyorsan elvégezhető beavatkozás is komolyan hozzájárulhat addig is, amíg a teljes akadálymentesítési folyamat be nem fejeződik.

Jó példa erre az e-papír szolgáltatás, ahol leginkább a kombinált listamező okoz akadálymentességi problémát a képernyőolvasó szoftvert használó látássérült felhasználók számára. Ez az anomália ugyanakkor – az informatikai alapítvány elnöke, Szuhaj Mihály szerint – viszonylag egyszerű módon orvosolható lenne, amelyet követően a szolgáltatás már jórészt használható lenne a látássérült személyek számára is.

Javaslatként merült fel ennek kapcsán, hogy a KIFÜ a vizsgálata lefolytatását követően a weboldal akadálymentességével kapcsolatban kiadott hibalistában jelöljön meg úgynevezett kiemelt prioritású pontokat. Ez alatt olyan hibák kiemelését értjük, amelyeket még a teljes akadálymentesítést megelőzően, soron kívül javítani kellene a honlap fenntartójának annak érdekében, hogy ezzel az esetleg hosszú időt igénybe vevő teljes akadálymentesítés megvalósulásáig is segítse az oldal használhatóságát. A KIFÜ munkatársa ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják a prioritások megjelenítésének lehetőségét.

Konkrét problémák, hiányosságok és ezek kezelése

Több látássérült személy fordult az MVGYOSZ-hoz amiatt, hogy a munkavégzés vagy egyéb ügyintézés során kellene használnia az epapir.gov.hu oldalt, azonban az ügyfélkapus azonosítást követően – belépve az oldalra – látássérültként nem lehet önállóan dokumentumot benyújtani. A problémával részint a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkárát kerestük meg, kérve intézkedését az oldal mielőbbi akadálymentes használhatósága érdekében.

Az e-papír online szolgáltatás a KIFÜ ellenőrzési tervének részét képezi, ezért tőlük is tájékoztatást kértünk ebben a kérdésben.

Az ügynökség munkatársának tájékoztatása szerint a honlap akadálymentességi ellenőrzése lezárult, a hibákat tartalmazó hivatalos anyag elkészült, és azt megküldték az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-papír) jelenlegi szolgáltatója, a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. részére. Az akadálymentességi hibák javítása érdekében az egyeztetés a KIFÜ és a szolgáltató között jelenleg is folyamatban van, illetve a Belügyminisztérium felügyelete mellett ez idő szerint is dolgoznak az oldal akadálymentesítésén, melynek befejezésére vonatkozóan azonban végső határidőt a cég még nem jelölt meg.

A közelmúltban az MVGYOSZ a magyarorszag.hu oldalon elérhető, utólag elvégzett koronavírus elleni ellenanyag-vizsgálaton alapuló védettségi igazolvány kérelme, pótlása, cseréje iránti elektronikus űrlap akadálymentességével kapcsolatosan a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t kereste meg. Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány által kérésünkre lefolytatott tesztelés eredménye szerint ugyanis az említett elektronikus űrlap nem használható akadálymentesen képernyőolvasó szoftverrel. Az egyeztetésen ezt a hibát a KIFÜ munkatársának is jeleztük, és kértük ezzel kapcsolatos intézkedésüket.

Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT) kapcsán a KIFÜ-től azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ennek az oldalnak az akadálymentességi vizsgálata is lezárult, jelenleg is dolgoznak a hibák kijavításán.

A Magyar Államkincstár weboldalával kapcsolatban elhangzott, hogy az jelenleg egyáltalán nem akadálymentes, ezt a tervek szerint teljesen újraépítik, a folyamat jelenleg is zajlik.

Az egyeztetés résztvevői elkötelezettek a weboldalak, mobilalkalmazások akadálymentesítésében, ennek elérése érdekében – a lehetőségeikhez képest – mindent megtesznek.

Továbbra is várjuk olvasóink jelzéseit, amennyiben akadálymentességi problémával szembesülnek.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota
jogtanácsos

Forrás: MVGYOSZ.HU

Share This

Share this post with your friends!