Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

IPhone kizárólag egyesületi tagoknak? – a projektmenedzsment válaszol

2019.02.10., vasárnap. | Távszem

Több kérdést is kaptunk az utóbbi időben azzal kapcsolatosan, hogy a Távszem projekt keretében kiosztandó iPhone készülékeket miért kizárólag az MVGYOSZ tagegyesületeinek tagjai kaphatják tartós használatba. Az alábbiakban a projektmenedzsment hivatalos válaszát olvashatják.

A Távszem projekt tervezésekor a pályázatíró csapat és a szövetség elnöksége mindenképpen szükségesnek tartotta, hogy a távsegítő szolgáltatás kialakítása mellett a leendő felhasználókat azzal is segítse a szervezet, hogy a szolgáltatás igénybe vételére alkalmas eszközökkel látja el őket. A legjobb választást jelentő iPhone készülékek ugyanis mostanra igen közkedveltté váltak a vak és gyengénlátó emberek körében, ám sokak számára még mindig nem megfizethetők, illetve sokan emiatt elavult, korábbi típusú készüléket használnak, amin a szolgáltatás üzemeltetése nem garantálható.

A Távszem szolgáltatás használatához a projekt indikátorainak megfelelően 800 látássérült személy kap tesztkészüléket, mely az MVGYOSZ tulajdonában lesz, azokat a felhasználók tartós használatba vehetik majd át az erre vonatkozó szerződés megkötésével és a projekt időtartamán túl is használhatják a tesztelésre vonatkozó feltételek teljesítése mellett, melyeket szintén a szerződés szabályoz majd. Ezen feltételek közül a legfontosabbak, hogy kizárólag a látássérült személy használja a készüléket, azt családtag vagy más személy részére nem adja tovább, illetve hogy a készülék használatával meghatározott rendszerességgel teszteli a Távszem szolgáltatást. A tesztelők továbbá vállalják, hogy a készülék és a Távszem szolgáltatás használatát az MVGYOSZ által foglalkoztatott és a tagegyesületeknél dolgozó mentorok segítségével tanulják be. A mentorok mérik fel meglévő tudásukat, valamint javasolnak és biztosítanak egyéni vagy kiscsoportos oktatást a készülék tartós használatba adása előtt. A mentorok bérét és munkaeszközeit természetesen szintén a Távszem projekt biztosítja. Rendkívül fontos kiemelnünk azt a tényt, hogy a tartós használat feltétele, hogy a tesztelő rendszeresen írásos értékelő visszajelzést ad a szolgáltatás minőségéről a projekt számára. Ezzel ellentétben azon látássérült felhasználókat, akik saját készülékkel kapcsolódnak a szolgáltatáshoz, ilyen kötelezettség nem terheli, mindössze fakultatív lehetősége lesz – önkéntesen – bekapcsolódni a képzésekbe és értékelni a szolgáltatást, hozzájárulva ezzel annak minőségi fejlesztéséhez.

A Távszem projekt támogatásával elsősorban azon látássérült személyek vehetnek részt a távsegítő szolgáltatás tesztelésében és részesülhetnek a pályázati támogatásból beszerzendő iPhone készülékekben, akik korábban nem rendelkeztek okostelefonnal, illetve akiknek tulajdonában lévő iPhone készülék vagy más okostelefon elavult és így már nem alkalmas a Távszem applikáció futtatására és a szolgáltatás igénybe vételére. Az igénylők számát a projekt tervezése során elvégzett országos igényfelmérés alapján a szakértők több ezerre becsülték, ezért is fontos volt egy olyan döntési szempontot beépíteni a rendszerbe, aminek alkalmazásával megkönnyíthető az igénylések rangsorolása. Emellett ez az intézkedés lehetővé teszi a felhasználók és a készülékek átlátható és naprakész nyilvántartását és nyomonkövetését, valamint a jogosultság igazolását és annak ellenőrzését. Tudomásunk szerint az ugyanezen pályázati forrásból megvalósított többi hasonló projekt menedzsmentje is így jár el, illetve ezzel a megoldással az irányító hatóság és a támogató is egyetértett, a támogatási szerződés is ezen szervezetek támogató jóváhagyásával került megkötésre.

A projekt megvalósíthatósági tanulmányában foglaltak szerint a fent felsorolt számos feladatra tekintettel, amit az MVGYOSZ és tagegyesületei végeznek el, előnyben részesülnek a tagegyesületi tagok a készülékek kiosztása és a tesztelésbe való bevonás során. Ugyanakkor minden 2018 tavaszán megtartott megyei tájékoztatón elhangzott, hogy abban az esetben, ha a tagság köréből nem érkezik kellő számú igény, akkor a megyében élő nem tag látássérültek is pályázhatnak a fennmaradó okostelefonokra és így bekapcsolódhatnak a Távszem tesztelésébe.

A Távszem szolgáltatás használatából természetesen azon vak és gyengénlátó személyeket sem zárja ki az MVGYOSZ, akik nem tagjai egyik megyei tagegyesületnek sem. Nekik is lehetőségük lesz ingyenesen, a saját okostelefonjukra letölteni a Távszem alkalmazást és azon keresztül részt venni a tesztelésben.

Kérjük, hogy a Távszem projekt keretében beszerzendő iPhone készülékek tartós használatba adásával és a tesztelésben való részvétellel kapcsolatos további információkat keressék az MVGYOSZ honlapján és hírlevelében, valamint a tagegyesületek által működtetett információs csatornákon.

Gulyás Zsuzsanna – projektvezető
dr. Nagyné Berke Mónika – szakmai vezető

Share This

Share this post with your friends!