Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

A vakvezető kutyákat és gazdáikat megillető kedvezmények

2012.11.10., szombat. | Vakvezető kutyákról

Milyen kedvezmények illetik meg a vakvezető kutyákat és gazdáikat?
A felsorolás a jogszabályok átdolgozott szövegét tartalmazza.

1.) A vadászterületen a vadász elfoghatja, vagy elejtheti a vadat űző kutyát. Ez nem vonatkozik a felismerhető jellel ellátott vakvezető kutyára.

2.) Az egészségpénztárak a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozóik részére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatják. Ilyen pl.: a vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása.

3.) Élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, játszóterekre, egészségügyi intézményekbe, bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, strandokra a vakvezető kutya bevihető.

4.) Vakvezető kutyával élelmiszerboltban a vásárlótérbe bemenni nem szabad.

5.) A határállomási ellenőrzés során díjmentességben részesül a látáskárosult ügyfél, a vele utazó vakvezető kutya ki- és beléptetése során.

6.) Az autóbusz utasterében szállított vakvezető kutya szállítása díjmentes.

7.) A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúton a vakvezető kutya szállítása díjtalan.

8.) Az autóbuszokon legalább egy fenntartott ülőhely alatt vagy mellett elegendő helynek kell lennie egy vakvezető kutya számára.

9.) A közfürdő területére a vakvezető kutya bevihető.

10.) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. sz., Nagydiófa utca 11. sz. és a Kazinczy utca 24-26. sz.), a Kulturális Intézetek Igazgatóságára (Nagydiófa utca 11. irodáira), valamint a Gazdasági Főigazgatóságra (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. sz.). a vakvezető kutyák bevihetőek.

Megjegyzés: A 4. pontban megállapított kedvezmény nem ellentétes a 3. pontban biztosítottal. A 4. pontban – egy későbbi jogalkotás során – pontosan meghatározásra került, hogy az élelmiszerbolt mely területére vihető be a vakvezető kutya.

A jelen tájékoztatás alapját képező – 2006. novemberében hatályos normaszöveget kivonatosan alább közlöm.

Dr. Nagy Sándor

1996. évi LV. törvény
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
30. § (3) A vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében – a vad elfogására, elejtésére megengedett vadászati eszközzel – elfoghatja vagy elejtheti
a) a vadat űző kutyát, ha a vad sérelme másként nem hárítható el, illetve
b) fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása céljából a kutyát vagy macskát, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a felismerhető jellel ellátott, rendeltetésüknek megfelelően alkalmazott vadászkutyára, valamint a vakvezető kutyára.

263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról
5. § (1) Az egészségpénztárak a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozóik részére az alábbiakban felsorolt, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatják:
l) vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása;

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet
a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
13. § (1) Élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, játszóterekre, egészségügyi intézményekbe, bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, strandokra ebeket – az üzemeltető által meghatározott feltételek mellett, a vakvezető kutya kivételével – még pórázon sem szabad bevinni.
(2) Ebeket csak olyan szállodákba és kempingekbe szabad bevinni, amelyeket erre a közegészségügyi felügyelő kijelölt.
(3) Ebek ürítése közterületen csak az erre kijelölt helyeken, továbbá a járda melletti víznyelőbe engedhető meg. Bármely más helyen az általuk okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója köteles gondoskodni.

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet
az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről
1. § (4) Valamennyi élelmiszer-előállítónak és élelmiszerforgalmazónak teljesítenie kell az e rendelet 1-8. számú mellékleteiben felsorolt követelményeket is.
6. számú melléklet a 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelethez
Az élelmiszerek forgalomba hozatalára vonatkozó különleges követelmények
8. Értékesítés
8.1.7. Vakvezető kutyával élelmiszerboltban a vásárlótérbe bemenni nem szabad.

46/1999. (V. 19.) FVM rendelet
egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról
4. § (1) Teljes tárgyi díjmentességben részesül az ügyfél a határállomási ellenőrzés során
c) látáskárosult beteggel utazó vakvezető eb ki- és beléptetése során;

39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet
a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól
4. § (3) Az autóbusz utasterében szállított kutyáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. A vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjmentes.
2. számú melléklet a 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelethez Útipoggyász fuvarozásának díja
Díjmentes a vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő és a rendőrségi kutya szállítása.

28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet
a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól
6. § (2) A vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan.
3. számú melléklet a 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelethez
Élő állatok szállításának díja és a kerékpár viteldíja
A vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan.

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
Az autóbuszokra vonatkozó követelmények
3. KÖVETELMÉNYEK
3.2.2. Legalább egy fenntartott ülőhely alatt vagy mellett elegendő helynek kell lennie egy vakvezető kutya számára.

6/37/1996. (X. 18.) NM rendelet
a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről
4. § (2) A közfürdő területére állat – az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezető kutyát kivéve – nem vihető be, illetve állat ott nem tartható.

11/2004. (KK. 10.) NKÖM utasítás
a Házirendről
1. § A Házirend hatálya kiterjed a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. sz., Nagydiófa utca 11. sz. és a Kazinczy utca 24-26. sz.), a Kulturális Intézetek Igazgatóságára (Nagydiófa utca 11. irodáira), valamint a Gazdasági Főigazgatóságra
(1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. sz.).
4. Ügyfelek fogadása
A vakvezető kutyák, valamint a rendőri és biztonsági szervek munkakutyái kivételével állatot bevinni tilos.


Dr. Nagy Sándor

Share This

Share this post with your friends!