Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

TÁMOP pályázatok bemutatása

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

1.         TÁMOP 2.6.2-12/1-2013-0033 – „Szolgáltatási kapacitásfejlesztés a LÁRKÉ-nál.”

Projektköltségvetés: 8.000.000,- Ft

Időtartam: 2013.06.01-2015.05.31.

Cél: Szolgáltatási minőségbiztosítási rendszer kidolgozása az AMSZ projekt szolgáltatásai kapcsán. Szervezeti szabályzatok kidolgozása. A szervezet hosszú távú céljainak és alap értékeinek, víziójának, missziójának illesztése egy új szervezeti fejlődési szakaszhoz. Új konkrét fejlesztési lépések meghatározása.

Eredmények: Készségfejlesztésben részt vett munkavállalók száma 4 fő; Kidolgozott szervezetfejlesztési tervek száma 1 db; Munkaerőpiaci-szolgáltatásra irányuló minőségbiztosítási rendszer 1 db az alábbi szolgáltatási elemekkel: egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése, egyéni fejlesztési terv, esetmenedzser, munkaközvetítés, közfoglalkoztatás szervezés;

Szervezeti szabályzatok megalkotása: SZMSZ, pénzmosást megelőző, leltározási és selejtezése, iratkezelési és bizonylatolás, munkavédelmi és tűzvédelmi, esélyegyenlőségi,adatkezelési, panaszkezelési szabályzatok, ügyfélszolgálati rend;

Szervezetfejlesztési terv, Arculati kézikönyv, Szervezeti kapacitásfelmérő kérőív és annak értékelő dokumentuma;

2.     TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-0418 -„Fiatalok – erőforrás –szervezet fejlesztés – hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása.”

Projektköltségvetés: 24.263.049,- Ft

Időtartam: 2014.04.01-2015.03.31. (Vállalt tovább foglalkoztatás 3 hónap.)

Indikátorok: Projektben foglalkoztatott fiatal vagy pályakezdő munkavállalók száma 6 fő

Stáb:Rudnicai Margit (projektmenedzser) Romfa Zsanett (mentor), pályakezdők: Csóri Viktória (rendszergazda) Farkas Renáta, Jáger Zsófia, Komenda Tamás (rendszergazda) Siki Magdolna, Zsargó Borbála;

Célok a projektben

  • Foglalkoztatási cél: A pályakezdő és fiatal munkavállalók részére munkatapasztalat biztosítása, munkaszocializációs folyamataik támogatása, megélhetési alapjaik megteremtése 15 hónapon keresztül.
  • Munkaszervezeti cél:Mindennapi adminisztratív és informatikai feladatok ellátása. A TÁMOP 2.6.2 projektben kidolgozott új szabályzatok bevezetése a munkaszervezetbe, az új szervezeti és működési szabályzat kipróbálása és a gyakorlathoz igazítása. Az AMSZ2014 projekt adminisztratív munkájának informatikai támogatása.
  • Szervezetfejlesztési célok: A TÁMOP 2.6.2. projektben elkezdett szervezeti kapacitásfelmérő kérdőív eredményeire alapulva a tagság igényeinek teljesebb feltérképezése. Az igényekre alapozva szolgáltatás fejlesztés. Társadalmi vállalkozási ötletek kidolgozása a meglevő szervezeti kapacitásokra alapozva. A TÁMOP 2.6.2. projektben standardizált közmunka szervezési szolgáltatás megvalósíthatóságának kidolgozása.

3.     TÁMOP-1.4.3-12/1-2013-0001 „„Illünk és Beilleszkedünk!” – Innovatív kísérleti foglalkoztatási program a székesfehérvári kistérségben

Projekt költségvetés: 199.999.980,- Ft

Időtartam: 14 projekt hónap

Cél: A LÁRKE és a CICE konzorciumban megvalósuló 5 szakaszból álló projektje. A kísérleti program fókuszában a képességek, készségek és az ezeknek megfelelő munka illeszkedése áll. Az énkép munkavállalásra való alkalmassá tétele a mentális támogatáson keresztül.

Indikátorok

Munkaerő piaci integrációt segítő kidolgozott módszer, eszköz 6 db

Egyéni szükségletekre épülő tanácsadásban résztvevők száma 60 fő

A képzést sikeresen befejezett hátrányos helyzetű emberek száma: 53 fő

Munkaerő-piaci képzésbe vontak száma 70 fő

Munkáltató érzékenyítő képzésének száma 20 db

Projektbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma 70 fő

Célcsoportok: 10 fő megváltozott munkaképességű un. erőforrás díler (munkaerő piaci mentorként és coach). 60 fő megváltozott munkaképessétőséggű ember, speciális tréning és coaching alapú fejlesztésbe vonva. A munkaadók. A székesfehérvári kistérségben 200 megváltozott munkaképességű emberrel bíró háztartása.

Unis LRKE banner