Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

A parkolási igazolványok ügyében lépett fel az MVGYOSZ

2020.07.27., hétfő. | Friss hírek

Nehéz helyzetben vannak azok, akik vakok személyi járadékában részesülnek és parkolási igazolványt szeretnének igényelni, vagy lejárt igazolványuk hatályát hosszabbítanák meg.

Ehhez ugyanis a mostani szabályozás miatt olyan okiratot kell csatolniuk, amely nem áll, sőt nem is állhat rendelkezésükre. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége ezért az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) fordult, kezdeményezve a vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát.

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) kormányrendelet alapján a parkolási igazolványra nemcsak a mozgáskorlátozott emberek, hanem – mások mellett – a látási fogyatékos személyek, köztük azok is jogosultak lehetnek, akik jelenleg vakok személyi járadékában részesülnek.

Az érintettektől több jelzés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy a parkolási igazolvány igénylése, illetve a lejárt igazolvány hatályának meghosszabbítása során a hatóság a vakság tényének igazolására az ún. nyilvántartási lap becsatolását kérte tőlük, amely viszont nem áll rendelkezésükre és azt beszerezni sem tudták. Ennek következtében rendkívül megnehezült és hosszabbá vált ez az eljárás.

A fent hivatkozott kormányrendelet alapján a fogyatékosság tényét a vakok személyi járadékában részesülők esetében kizárólag a 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lappal lehet igazolni.

A vakok személyi járadékát érintő, mostanra már hatályon kívül helyezett szabályozás alapján a vakság tényét a lakóhely szerint illetékes megyei, fővárosi vezető szemész szakfőorvos állapította meg, mely tényt a nyilvántartási lapon kellett igazolnia, a nyilvántartási lapot pedig kizárólag az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének kellett megküldenie. Ezt a dokumentumot tehát  az érintett vak személy nem kapta kézhez, részére csak az ellátás megállapítása tárgyában hozott határozatot kézbesítették. Tény, hogy a vakság fennálltát a parkolási igazolvány igénylője több módon, akár a vakok személyi járadékának megállapításáról rendelkező határozattal, akár a folyósító szerv jogosultság tárgyában kiadott igazolásával, vagy a súlyos fogyatékossággal élő személyek részére kiállított hatósági igazolvánnyal is tanúsítani tudná, a parkolási igazolvány kiadásához, meghosszabbításához a jelenlegi szabályozás mégis olyan okirat becsatolását kívánja meg, mellyel az igénylő soha nem rendelkezett.

Ebben a helyzetben sokszor az eljárást lefolytató ügyintézők nyitottságán, rugalmasságán múlik, hogy az igazolvány kiadása, hatályának meghosszabbítása egyszerű, gyors eljárás lesz-e, vagy hosszadalmas, bonyolult bürokratikus folyamat.

Mindezek következtében az MVGYOSZ álláspontja szerint a vakok személyi járadékában részesülő személyek egyenlő bánásmódhoz fűződő joga sérül, mivel – a parkolási igazolványra jogosultság igazolásának nehezítettsége miatt – a többi fogyatékos személyhez képest nem azonos módon, eséllyel vehetnek részt az igazolvány kiadására, illetve hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban.

Az MVGYOSZ jelezte a problémát az EMMI részére, és a megoldásra javaslatot tett annak érdekében, hogy a vakok személyi járadékában részesülők esetében a 218/2003. (XII. 11.) kormányrendeletnek a vakság tényének igazolására vonatkozó szabályozása kerüljön módosításra oly módon, hogy a jogosultság fennálltának tanúsításához a nyilvántartási lap helyett legyen elfogadható más okirat, például a vakok személyi járadékának megállapításáról rendelkező határozat vagy a folyósító szerv jogosultság tárgyában kiadott igazolása, esetleg a súlyos fogyatékossággal élő személyek részére kiállított hatósági igazolvány.

Forrás: mvgyosz.hu

Share This

Share this post with your friends!