Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00

Tájékoztató a szociális támogatásokról, a busz- és parkolóbérletekről

2020.11.19., csütörtök. | Friss hírek

A 65 év felettieknek nyújtott, valamint a születési támogatásról szóló rendelet kapcsán az igénybevétel feltételeiről szól szerdai lakossági tájékoztatójában a város polgármestere. Mint írja: december elsejétől várják a jogosultak által benyújtott igényléseket, ez alapján ítélik meg a támogatásokat, amelyek felhasználásáról – akár nem kötelező védőoltásokra – a támogatottak maguk dönthetnek.

Dr. Cser-Palkovics András reagál a busz- és parkolóbérletek, valamint az ingyenes internet kapcsán felmerült kérdésekre is. A tájékoztató teljes szövege az alábbiakban olvasható.

Tisztelt Fehérváriak!

A járványhelyzet sajnos továbbra is súlyos, városunkban is nagyon kevés már az olyan közösség vagy intézmény, amelyik valamilyen módon ne lenne érintett benne. Továbbra is az egészség védelme a legfontosabb! Mindent megteszünk azért is, hogy a működőképességet az élet különböző területein fenntartsuk, valamint a védekezéshez szükséges eszközöket – legyen szó védőfelszerelésről vagy anyagi forrásról – biztosítani tudjuk. Emellett az is nagyon fontos, hogy igenis, már gondoljunk a járvány utáni időszakra.

I. Szociális támogatások

Nagyon sok kérdést kaptunk a pénteken bejelentett szociális támogatásokkal kapcsolatban, ezekről most a rendelettervezetek alapján szeretnék részletesen tájékoztatást adni:

– 2021-ben is – a város bevételeinek jelentős visszaesése ellenére – biztosítjuk az 5 000 forintos támogatást a 65 éven felüli fehérváriaknak. Célunk, hogy közvetlen és gyors segítséget kapjanak a koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály tagjai. Ezt belátásuk szerint egészégük védelmére is költhetik, amit kifejezetten ösztönözni szeretnék. A támogatás ugyan naptári évente egy alkalommal adható, de a jövő évre vonatkozó igényeket december 1-jétől már be lehet adni, azzal, hogy annak folyósítása legkorábban 2021. január hónapban válik lehetségessé.
A támogatást változatlanul a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca) személyesen vagy postai úton vagy elektronikus úton (Ügyfélkapu regisztrációval a http://epapir.gov.hu/ weboldalon) kell igényelni.

– Minden 2020. január 1-jén vagy azt követően született székesfehérvári kisgyermek és családja számára megemeljük a születési támogatást 20 000-ről 50 000 forintra. Az erről szóló rendelet 2020. december 1-jén lép hatályba. Mivel a támogatás megemelése visszamenőleges hatályú lesz, ezért azok a családok, akik 2020-ban igényelték a támogatást, számukra a 30 000 forintos különbözet 2021. január 1. és március 31. között kerül kifizetésre – az általuk erre vonatkozóan benyújtott kérelem alapján. A sok ezirányú kérdést meghallgatva, ebben az évben azok is igényelhetik a támogatást, akik 2020-ban jogosultak lettek volna rá, de azt eddig nem vették igénybe – függetlenül az eddig érvényben lévő igénylési határidőtől. Ők ezt egyösszegben fogják megkapni. Kérem, hogy az érintettek nyújtsák be az erre vonatkozó kérelmüket, amit december 1-je után tehetnek meg.
A támogatást azok a székesfehérvári családok is igénybe vehetik természetesen, akiknek gyermeke nem a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban született. Ők azt a városi címerrel ellátott babapléddel együtt igényelhetik.
A családok ezen összeget bármilyen célra felhasználhatják.
A támogatást változatlanul a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca) személyesen vagy postai úton vagy elektronikus úton (Ügyfélkapu regisztrációval a http://epapir.gov.hu/ weboldalon) kell igényelni.

– Az időseknek nyújtott támogatás és a születési támogatás igénybevételére is a székesfehérvári állandó lakóhellyel rendelkező személyek jogosultak. Kérem az ingatlantulajdonosakat, hogy engedjék bejelentkezni a lakásokba albérlőiket, hogy ők így a támogatásokat igénybe tudják venni.

– A fenti támogatások biztosíthatják Székesfehérváron a nem kötelező védőoltások beadatását is, hiszen azok felhasználását az Önkormányzat nem szabja meg, bármire fordíthatóak. Ebben a jelenlegi járványhelyzetben kifejezetten ösztönözni szeretném, hogy a támogatottak fontolják meg a támogatási összeg egészségvédelmi célú felhasználását. Amennyiben védőoltásokra fordítják, azt garantáljuk, hogy a fehérvári háziorvosok ingyenesen adják majd be a nem kötelező – pénteken közzétett – védőoltásokat is, ami egyébként nem lenne kötelességük.

– Nagyon jó kezdeményezést kaptam a székesfehérvári Fidelitas szervezettől, amely az online oktatásban résztvevők támogatására irányult. Szerencsére ez időközben állami programmá is vált, hiszen Miniszterelnök úr bejelentette, hogy legalább 30 napra a vezetékes internetszolgáltatás ingyenes lesz minden érintett diáknak és tanárnak. Ezt az igényt a szolgálató felé kell jelezni, és a decemberi számlában fogják ezt jóváírni. Köszönöm a fiataloknak az újabb kezdeményezést! Természetesen minden fehérvári fiataltól várjuk a javaslatokat és ötleteket, amelyeket minden esetben megvizsgálunk.

II. Bérletvisszaváltás

– Döntés született a közösségi közlekedés ingyenes használatára jogosultak (egészségügyi dolgozók, középiskolás diákok) esetében a november hónapra, illetve az utolsó negyedévre korábban megvásárolt bérletekkel kapcsolatban. A jogosultságokat munkáltatói igazolás, diákok esetében a diákigazolvány bemutatásával lehet igazolni. Ezen igazolás, illetve igazolvány felmutatásával és a megváltott bérlet átadásával egyidejűleg a következő bérlet vásárlásánál – havi bérlet esetében félhavi, negyedéves esetében pedig másfél havi arányban – számítjuk be a korábban megváltott bérletet. Ezért kérjük, hogy a következő vásárlásig őrizzék meg és vigyék magukkal bérleteiket!

– Sok kérés érkezett hozzám az ingyenes parkolás megszüntetésére vonatkozóan is. Szeretném jelezni, hogy ez egy országos intézkedés, amelynek megváltoztatására Önkormányzatunk nem jogosult. Fontos információ, hogy a korábban megváltott parkolóbérletek érvényessége az ingyenes parkolási időszak hosszával arányosan meg fog hosszabbodni.

III. További aktuális információk városunkkal kapcsolatban

– A héten aláírtam a szükséges rendelkezést, amellyel az önkormányzati fenntartású óvodákban és bölcsődékben dolgozók számára az év utolsó negyedévére ismét biztosítjuk a cafetériát. Ezzel a béren kívüli juttatással is szeretnénk elismerni a rendkívüli körülmények között végzett munkájukat.

– Több kérdés érkezett azzal kapcsolatban, hogy mit tehet a szülő, ha meg tudja oldani gyermeke felügyeletét, és nem szeretné a járványhelyzetben óvodába járatni. Kérem, ezzel kapcsolatban az óvodaigazgatókat keressék meg a szülők, ők tudnak a lehetőségekről tájékoztatást adni.

– Nagyon fontos fejlesztésről döntött a kormány: megvan a költségvetési fedezet az „Auchan-körforgalom” fejlesztésére, a létkérdésnek számító bővítésre.

– Ahogy arról már többször tájékoztatást adtam, sajnos a járványidőszak miatti gazdasági visszaesés iparűzési adó csökkenést okozott, ami a város működési lehetőségeit is jelentősen befolyásolja. Az idei, mintegy 5-6 milliárd forinttal csökkenő önkormányzati bevételekről és annak hatásairól bővebben az itt megjelent cikkben olvashatnak.

– Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten minden évben támogatja a Fehérvári Állatotthon és a többi, városunkban is állatvédelmi és állatmentő tevékenységet folytató civil szervezetet. Különösen fontos ez ebben a járványidőszakban. Ezért döntöttünk úgy, hogy most is támogatásban részesítjük a HEROSZ, az ASKA és a FEMA szervezeteit, és így az általuk végzett tevékenységet. Kérem, aki teheti, adománnyal maga is segítse őket. Részletek a járványidőszakban érvényes működésről.

– Megkezdődött a fűtési szezon. Ezzel kapcsolatban a Katasztrófavédelem számos fontos dologra hívja fel saját biztonságunk érdekében a figyelmet.

– Ahogy egyre téliesebbre fordul az idő, egyre inkább szükség lehet a segítségre. Eddig már több mint 80-an kértek ellátásukhoz az önkormányzattól közreműködést. Telefonos szolgálatunk továbbra is működik: az idős, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg személyek a (22) 537-651-es és a (22) 537-652-es telefonszámokon, illetve az idosellatas@szekesfehervar.hu e-mail címen kérhetnek segítséget, ami munkanapon reggel 8 és délután 4 óra között elérhető. Egyúttal várjuk azok jelentkezését is (onkentes@szekesfehervar.hu), akik a járványhelyzettel összefüggő önkéntes munkát szeretnének végezni.

Végezetül engedjék meg, hogy külön is felhívjam a figyelmet arra: a legveszélyeztetettebb továbbra is az idős korosztály. Kérem, hogy tegyünk meg együtt mindent az ő védelmükben! Az idősügyi segítő szolgálatunk működik, és várjuk azok jelentkezését is, akik szeretnének önkéntesként bekapcsolódni ebbe a tevékenységbe.

dr. Cser-Palkovics András
Székesfehérvár polgármestere

 

Forrás: székesfehérvár.hu

Share This

Share this post with your friends!