Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-17.00, péntek: 9.00-13.00

A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), Székhely / iroda: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. Adószám: 18494967-1-07
LÁRKE logo

A projektről

2014.09.09., kedd. | Nem-besorolt

Illünk és beilleszkedünk

A LÁRKE és a CICE konzorciumban megvalósuló 5 szakaszból álló projektje. A kísérleti program fókuszában a képességek, készségek és az ezeknek megfelelő munka illeszkedése áll. Az énkép munkavállalásra való alkalmassá tétele a mentális támogatáson keresztül. Az illeszkedés (az egyén és képességei, az egyén és munkája) és a munka világába való beilleszkedés.

arculat


Projekt költségvetés:

199.999.980,-Ft
Konzorciumi partnerek költség megoszlása:
LÁRKE: 179.972.980,-Ft
CICE: 20.027.000,-Ft
Időtartam:

18 projekt hónap
Kulcsszavak:

képességfejlesztés, kutatás, kapcsolatépítés, szinergia.


csik


Indikátorok

Munkaerő piaci integrációt segítő kidolgozott módszer, eszköz 6 db
Egyéni szükségletekre épülő tanácsadásban résztvevők száma 60 fő
A képzést sikeresen befejezett hátrányos helyzetű emberek száma: 53 fő
Munkaerő-piaci képzésbe vontak száma 70 fő
Munkáltató érzékenyítő képzésének száma 20 db
Projektbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma 70 fő


Célcsoportok

10 fő megváltozott munkaképességű un. erőforrás díler (munkaerő piaci mentorként és coach). 60 fő megváltozott munkaképességű ember, speciális tréning és coaching alapú fejlesztésbe vonva. A munkaadók. Felsőoktatási hallgatók és más önkéntesek (10 fő). A székesfehérvári kistérség 62 ezer háztartása.


csik

A projekt szolgáltatásai az álláskeresők számára


Kapcsolatfelvétel, bevonás, kapcsolattartás

A megváltozott munkaképességű emberek felkutatása, tájékoztatása a programról, az igénybe vehető szolgáltatásokról. Szolgáltatási szerződés megkötése a programba bevont személyekkel, rendszeres kapcsolattartás, időpontok egyeztetése, általános tájékoztatás.
A projektbe kerülés feltételei a bevonás idején:
− megváltozott munkaképesség
− 18 év feletti életkor
− aktív kor
− álláskereső vagy inaktív státus
− egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban nem részesül
− munkaerő-piaci programban nem vesz részt ( ha ESZA által támogatott programban szerzett szakmát, akkor a támogatása már legalább két éve megszűnt)

Felmérés és kiválasztás
A jelentkezők fizikai és egészségi állapotának valamint munkavállalási képességének, készségeinek, végzettségeinek, munkatapasztalatainak, munkavállalási elképzeléseinek felmérése
Szociális felmérés:
az ügyfél szociális helyzetének, körülményeinek felmérése.

Pszichológiai felmérés
elsősorban olyan eszközök alkalmazásával, melyek az ügyfél tanulási, munkavállalási készségeit, képességeit, motivációját tárják fel.
A felmérés során figyelembe vesszük a korábbi rehabilitációs folyamatokat és a szakértői véleményeket.

 
Egyéni fejlesztési terv elkészítése

A projektbe bevont személyek részére egyéni fejlesztési terv készül, amely tartalmazza
− az elérendő célokat
− az ehhez szükséges megvalósítandó tevékenységeket, feladatokat
− valamint az ezekhez rendelt határidőket

 Az egyéni fejlesztési terv elemei:
− munkaerő-piaci információnyújtás
− munkatanácsadás
− szociális tanácsadás
− rehabilitációs tanácsadás
− álláskeresési konzultáció
− munkaerő-piaci kompetenciafejlesztő tréningek
− munkakipróbálás támogatása coaching és mentorálás segítségével

Próbamunka, gyakorlati hely biztosítása az OKJ-s képzéshez kapcsolódóan

A projektbe bevont személyek elvárásainak, motivációinak, munkavégzési kompetenciáinak megfelelő munkáltatók felkutatása, a próbamunka és az OKJ-s képzéshez szorosan kapcsolódó gyakorlati hely biztosítása céljából.

Munkahelyi felkészítés a próbamunka illetve szakmai gyakorlat során
Munkahelyi beilleszkedés támogatása, munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges ismeretek elsajátításának segítése.
A munkahelyre való balesetmentes eljutás, a munkahelyi környezetben való biztonságos tájékozódás, közlekedés érdekében az elemi rehabilitációs szolgáltatások igénybevételének ajánlása.

csik

Juttatások
A képzés teljes időtartama (10 illetve 11 hónap) alatt folyósított képzési támogatás: 77.000,- Ft/hó, amiből képzési hónaponként 61.600,- Ft kerül kifizetésre. A tanulmányok sikeres befejezését követően a képzési hónaponként visszatartott 15.400,- Ft-ot egy összegben fizetjük ki. A projekt résztvevőinek utazási költségtérítést, valamint hideg étkezést biztosítunk napi egy alkalommal.
Kompetenciafejlesztő képzések és szakmaszerzési lehetőség OKJ-s képzés keretében, térítésmentesen.
A képzés időtartama alatt az egészségbiztosítási jogviszony szünetel, az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség (6.810,- Ft/ hónap) a projekt résztvevőjét terheli.

A projekt (TÁMOP-1.4.3-12/1-2013-0001)

a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete
és a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány együttműködésében,

az Európai Unió támogatásával valósul meg.
A kísérleti program célja az álláskereső képességeinek, készségeinek feltárása, fejlesztése, énképének munkavállalásra való
alkalmassá tétele mentális
támogatáson keresztül, a munka világába történő
beilleszkedésének elősegítése.


csik

További információk:
Fehér Gábor, Csicsman Adrienn

 Az alábbi elérhetőségeken:
+36622311158, +36704571516 (kedd, szerda, csütörtök: 08.00-12.00)

kepzes143@gmail.com

<< vissza

 

Share This

Share this post with your friends!