Telefon: 22-318-700, 30-938-5665, e-mail: larke.info2003@gmail.com, ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00

Hadtörténeti Hagyományőrző Diáktábor 2021

2021.07.07., szerda. | Friss hírek

Információk a táborról:

Szervezetünk a Honvéd Hagyományőrző Egyesület a magyar katonai hagyományok ápolását, őrzését és életben tartását tekinti alapfeladatának. A HOHE Fejér Megyei Területi Szervezete egyesületünk célkitűzésének megvalósítását az évezredes magyar katonai- és hadtörténeti múlt megismertetésével szándékozza elérni a megvalósítandó hadtörténeti – hagyományőrző táborban. Ezzel az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelésében is részt kívánunk venni. Nem titkolt célunk, hogy munkánk hozadékaként új tagokat toborozhassunk a résztvevő fiatalok és családtagjaik köréből.

Az előző két évben júliusban rendeztük meg az „1100 éves magyar hadtörténelem” majd „Székesfehérvár katonaváros” címmel hadtörténeti-hagyományőrző táborunkat. A táborokban 45 fő, 8 és 17 év közötti gyermek és fiatal töltött el egy élményekben és ismeretekben gazdag hetet.

Az elmúlt év tapasztalatai alapján, a résztvevő különböző korosztályok nehezen összeilleszthető történelmi ismeretekkel és azok iránti fogékonysággal rendelkeztek. Ezért ez évben tovább szűkítettük – az eredményesség érdekében – a résztvevők életkorát. Az idén az általános iskolák felső tagozatos (ötödik osztályt végzettektől a nyolcadik osztályt végzettekig) diákjai részére 20 (max. 25) fővel egyhetes Hadtörténeti Hagyományőrző Tábort hirdetünk meg. Az egy hét alatt (hétfőtől – péntekig) a magyar hadtörténet négy jelentős korszakát – török kor végvári harcai, 1848-49-es szabadságharc, az első- és második világháború kora – kívánjuk „kézzelfoghatóan” bemutatni a fiataloknak.

A tábort augusztus első hetében 08. 02. – 06. között rendezzük meg. A tábor megrendezésének egészségügyi feltételeit a járvány helyzet előírásaihoz igazítva (bízva a korlátozások nyárvégi további enyhítésében) valósítjuk meg.

A tábort alapvetően „vándortábor” jelleggel tervezzük. A hét négy napján közeli történelmi emlékhelyeket keresésünk fel.  Állandó „bázisként” a tavalyi évhez hasonlóan a Tarsoly Ifjúságért Egyesület Fő utcai helyiségét vesszük igénybe. A végleges program a történelmi emlékhelyekkel történő egyeztetések során dől el.

A táborban 07.30-tól 17.00-ig biztosítjuk a felügyeletet a résztvevőknek. A napi foglalkozásokat 08.30 órától 15.30-ig tervezzük. Az utazásokat távolsági buszjárattal, illetve egy alkalommal a nagyobb távolság miatt bérelt autóbusszal tervezzük. Az utazások miatt az indulás és a visszaérkezés menetrendtől függő, a fenti időpontoktól eltérő lehet. Az utazások alatti időt általános kortörténeti előadásra használjuk fel. A visszaúton mód nyílik a látottak megbeszélésére is.

A résztvevőknek háromszori étkeztetést (tízórai, uzsonna, meleg ebéd) és mellé gyümölcslevet, illetve ásványvizet biztosítunk. Az utazások alkalmával a történelmi emlékhely közelében lévő közétkeztetési lehetőségek kihasználásával tervezzük az ebédet biztosítani. Amennyiben a helyszínen a meleg étkeztetés nem biztosítható, úgy az ebédet hideg-csomag formájában oldjuk meg. A résztvevőknek javasolt ivóvizet magukkal hozni.

Sajnálatosan ez évben önkormányzati támogatás nélkül kell a tábort megrendeznünk. Ezért 1.000,- Ft/nap/fő étkezési hozzájárulást kérünk. A tábor programjai és az utazások költségmentesek a résztvevőknek.

Program:

A hét minden napján, a történelmi korok sorrendjében – török kor végvári harcai, 1848-49-es szabadságharc, első-és második világháború – a magyar történelem egy-egy korszakának történetével – hadtörténetével, és az adott kor katonáinak harceljárásaival és fegyvereivel ismerkednek meg a résztvevők.

A tábor tematikus programjának megvalósításához igénybe vesszük az adott korhoz kötődő történelmi emlékhelyek lehetőségeit. A tárlatvezetéseket, bemutatókat és foglalkozásokat a meglátogatott helyeken szakavatott tárlatvezetők és animátorok végzik.

 

1. nap, HÉTFŐ:  Tábor hivatalos megnyitása

– regisztráció,

– a tábor megnyitása, a tábor személyeinek bemutatása, programterv- és napirend ismertetése

– járvány- és egészség védelmi, valamint baleset- és környezetvédelmi oktatás

Bevezető beszélgetés a magyar történelem jelentős korszakairól és eseményeiről

A tábor négy tematikus korszakának történeti áttekintése. A résztvevők történelmi ismereteinek felmérése.   A beszélgetést vezeti: Dr. Táborosi Zsuzsa történész

Bevezető beszélgetés a magyar történelem jelentős hadtörténeti eseményeiről

A tábor négy tematikus korszakának hadtörténeti áttekintése. A résztvevők hadtörténeti ismereteinek felmérése. A beszélgetést vezeti: Pap György hagyományőrző huszár őrnagy

Séta a történelmi belvárosban:

Az ezeréves Székesfehérvár épített emlékei és emlékművei az államalapítástól a XX. századig.

2. nap, KEDD: A TÖRÖK KOR VÉGVÁRI HARCAI

Helyszín: Várpalota, Thury-vár

Utazás Várpalotára, közben bevezető beszélgetés:

A török hódoltság korának története.        A beszélgetést vezeti: Dr. Táborosi Zsuzsa történész

Múzeum pedagógiai foglakozás:

Várséta és tárlatvezetés a Thury vár kapitányával

Élmény foglalkozás: „hétpróbás vitéz”

vitézi próba a vár apródja címért.

 

3. nap, SZERDA: 1848-49-ES SZABADSÁGHARC

Helyszín: Komárom, Monostori erőd

Utazás Komáromba, közben bevezető beszélgetés:

A reformkor és szabadságharc kora.          A beszélgetést vezeti: Dr. Táborosi Zsuzsa történész

Múzeum pedagógiai foglakozás:

Erődtúra: A Monostori erőd története

„Puskamustra” – Fegyverbemutató a szabadságharc fegyvereiből és ágyúiból

Utazás Székesfehérvárra, közben beszélgetés a nap folyamán hallottakról – látottakról

A beszélgetést vezeti: Pap György hagyományőrző huszár őrnagy.

 

4. nap, CSÜTÖRTÖK: I. VILÁGHÁBORÚ

Helyszín: Várpalota, Trianon múzeum

Utazás Várpalotára, közben bevezető beszélgetés:

Az első világháború kora.  A beszélgetést vezeti: Dr. Táborosi Zsuzsa történész

Múzeum pedagógiai foglakozás:

Tárlatvezetés: Magyarország 1918-tól 1941-ig

Interaktív foglalkozás: A trianoni békediktátum története

Bemutató foglalkozás:  Magyar bakák a Nagy Háborúban

A k.u.k. közös hadserege és a Magyar Királyi Honvédség fegyverzete, felszerelése, ruházata, harceljárásai

Élmény foglalkozás:  Fegyverfogások és alaki mozdulatok gyakorlása

HOHE Pécsi Területi Szervezet Ifjúsági Tagozat

Foglalkozás vezető: Pap György hagyományőrző huszár őrnagy.

5. nap, PÉNTEK II. VILÁGHÁBORÚ

Helyszín: Zámoly, Mag-tár gyűjtemény

Utazás Zámolyra, közben bevezető beszélgetés: A második világháború kora

beszélgetést vezeti: Dr. Táborosi Zsuzsa történész

Bemutató foglalkozás:

Tárlatvezetés: 1945 tavaszi harcok tárgyi emlékei a Vértesből

Tárlatvezetői: Weimper Zoltán hadszíntér kutató

 

Bemutató foglalkozás: A Magyar Királyi Honvédség a II. világháborúban

A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete, felszerelése, ruházata, harceljárásai

Élmény foglalkozás:  Fegyverfogások, alaki mozdulatok gyakorlása, harcászati mozzanatok elsajátítása

HOHE Győri Területi Szervezet Ifjúsági Tagozat

Foglalkozás vezető: Ugray Csaba honvéd-koronaőr őrmester.

Tábor zárása

A tábor zárására az utolsó foglalkozási helyen, Zámolyon kerül sor. A tábor zárásaként összefoglaljuk és értékeljük a hét eseményeit. A táborozó gyermekek részére „Tábori Obsit” kiosztásával köszönjük meg a részvételt.

A záró eseményre meghívjuk és szeretettel várjuk a résztvevők érdeklődő családtagjait is. A zárást követően lehetőség adódik a szervezők és a szülők közötti beszélgetésre, tapasztalatcserére. Ennek időpontjáról előzetesen tájékoztatjuk Önöket.

A tábor felelős személyei:

A tábort rendező HOHE Fejér Megyei Területi Szervezet tagjai adják a tábor „szolgálati” személyeit.

A „táborvezetők” a HOHE megyei szervezetének tagjai: Lévai Miklós nyugállományú alezredes, illetve Pap György nyugállományú százados. Szakmai segítőnk Dr. Táborosi Zsuzsa történész és harmadik éve önkéntes segítőnk Horváth Sándor nyugállományú alezredes.

Állandó „segítőink” a napi feladatok koordinálásában és a résztvevők irányításában szervezetünk fiatal tagjai, egyetemi hallgatók és középiskolai tanulók.

A résztvevők napi egészségügyi és higiénés ellenőrzését, az esetleges apró sérülések (melyre az elmúlt években nem volt példa!) Lévai Miklósné szakképzett ápoló és asszisztens, szervezetünk tagja látja el.

  Fontos tudnivalók:

A táborba történő jelentkezést elektronikus úton (hoheszfvar@gmail.com) megküldött, a szülő által kitöltött és aláírt, JELENTKEZÉSI LAP és az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ alapján fogadjuk el. A jelentkezéseket a 2021. június 30-ig elektronikusan visszaküldött és kitöltött okmányok alapján véglegesítjük, melyről a megadott elérhetőségre a jelentkezőknek visszaigazolást küldünk.

Egyéb információk:

A táborba a következő dolgokat hozzák magukkal a gyerekek:

– időjárásnak megfelelő ruházat, (baseball) sapka és zárt cipő, esőkabát

– az egészségügyi helyzet miatt szájmaszk (javasolt a mosható) szükséges!

– hátizsák vagy válltáska az alábbi holmiknak:

– tisztasági csomag – fertőtlenítő kéztörlő kendő vagy fertőtlenítő gél

– kulacs vagy PET palack (a nap reggelén feltöltve)

– naptej, kullancsriasztó spray/krém az arra érzékenyek részére, papír zsebkendő

– a jelentkezési lapon feltüntetett szükséges egy napi gyógyszerek

– diák igazolvány és (ha van) helyi autóbusz bérlet

 

A táborba zsebpénzt, értéktárgyat és ételt ne hozzanak! Napi háromszori étkezést (tízórai, meleg ebéd, uzsonna) kapnak a résztvevők. Mobil telefont vagy fényképezőgépet a napi események rögzítésére csak saját felelősségre hozhatnak!

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy a szülő/gondviselő által kitöltött és aláírt NYILATKOZAT A GYERMEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL hozzák magukkal és az első nap reggelén azokat a regisztrációnál adják le! Ekkor kerül befizetésre az étkezési hozzájárulás 1.000 Ft/nap/fő összege.

A gyermekek a szülő írásos engedélyével a napi foglalkozás után egyedül (kísérő nélkül) is hazamehetnek. Egyéb esetben a szülő kérésére, a jelentkezési lapon általa megjelölt kísérővel engedjük haza a gyermeket.

A résztvevőknek jó táborozást és hasznos ismereteket, de leginkább

ÉLMÉNYEKET kínálunk!

A tájékoztatóhoz csatolva:

– jelentkezési lap – ide kattintva tölthető le

– adatkezelési nyilatkozat

– nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról – ide kattintva tölthető le

Lévai Miklós nyá. alezredes

Honvéd hagyományőrző Egyesület, elnök

HOHE Fejér Megyei Területi Szervezet, vezető

Elérhetőségeink:

levélcím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.

e-mail: hoheszfvar@gmail.com

mobil: 06 30 49 55 986

facebook: https://www.facebook.com/groups/hadtorteneti.tabor

Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Budapest

HOHE Fejér Megyei Területi Szervezet, Székesfehérvár

Share This

Share this post with your friends!