Vasúti hirdetmény megállapodás vak és kísérője részére történő jegykiadásról nemzetközi forgalomban

Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a címben megjelölt Megállapodást 1993. május hó 1-jétől az alábbiak szerint kell módosítani:


4. oldalon:
az 1. Függelék-ben lévő felsorolást az utolsó sorban a következőkkel kell kiegészíteni:
- Olau Line Ltd. (U. K.) Hajózási Társaság (Vlissingen-Sheerness és vissza tengeri útvonal).
5. oldalon:
a 2. Függelék-ben a következő kiegészítést kell tenni a rovatoknak megfelelően:
a „görög” nyelvű adatok után:
„Horvát pratitelj slijepe osobe pas slijepe osobe”,
a legutolsó sorba felvett adatok után:
„Szlovén spremljevalec slepe osebe pes slepe osebe”.