GDPR

A LÁRKE GDPR szabályzata doc és pdf formátumban a fenti két hivatkozásról tölthető le.

TÁMOP-5.4.7/09/1 - A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

TÁMOP-5.4.7/09/1 - A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

A rehabilitációs központ Szolgáltatásainak bemutatása

2010. február 1. – 2011. január 31. közötti időszakban az Egyesület sikeresen lebonyolította a TÁMOP 5.4.7 kódjelű pályázatot, amelyről a szakmai szempontok alapján értékelve megállapíthatjuk, hogy a projekt megvalósítása szinte a tervezett ütemben, az általunk meghatározott mérföldkövek figyelembe vételével haladt.

A kitűzött célt, és a bevállalt monitoring mutatókat 83%-ban teljesítettük, ami a bevont kliensek számát, a sikeresen lezárt rehabilitációk számát, és a szolgáltatási órák számát jelenti. A projekt lebonyolítása az alábbiak szerint zajlott:

A projekt első hónapjában, a pályázatban meghatározottak alapján megteremtettük a projekt sikeres megvalósításának személyi feltételeit, kiválasztottuk a projekt közvetlen megvalósításában dolgozó új munkatársakat. A Rehabilitációs Központ új helyszínének kiválasztása, és berendezése még az előző pályázat idején megtörtént, így a projekt megvalósítása már a Virág Benedek u.1. szám alatt található helyszínen kezdődhetett el. A régi munkatársak segítségével az új munkatársak gyorsan felvették a ritmust, így a projekt indulásától kezdve a teljes szolgáltatási palettát tudtuk a klienseink számára biztosítani. Ezek a következők: infokommunikációs eszközök használatának oktatása, tájékozódás- és közlekedés tanítása, mindennapos tevékenységek újratanítása, csoportos és egyéni pszichológiai tanácsadás, kommunikációs technikák tanítása (Braille írás-olvasás), látástréning, szociális segítségnyújtás és ügyintézés.

A Rehabilitációs Központ munkatársai az első hónapokban sikeresen elsajátították a Szempont Alapítványtól bérelt online adminisztrációs rendszer használatát, amely Interneten történő elérhetőségével megkönnyítette az adminisztrációs feladatok elvégzését.

A projekt kezdetétől fogva az egyik legfontosabb feladatunk volt a kliensfelkutatás, klienstoborzás, mivel a rehabilitációs központunk alig több mint kilenc hónapos működése nem igazán mondható történelmi távlatnak.

Ebből következően kiemelt hangsúlyt fektettünk arra, hogy a régió minden olyan szervezetével és intézményével megfelelő együttműködést alakítsunk ki, amelyek segíthetnek a Rehabilitációs Központ létezésének és működésének ismertté tételében, hogy ezáltal az információ a leendő kliensek minél szélesebb köréhez eljuthasson.

Nagyon jó partneri viszonyt sikerült kialakítani a régióban működő látássérülteket tömörítő szervezetekkel, a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületével, valamint a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületével. A szervezetekkel közös szervezésben több találkozót tartottunk, ahol a helyi látássérültek közvetlen tájékoztatót, valamint bemutató előadást hallhattak a Rehabilitációs Központunkban elérhető szolgáltatásokról.

A régió egészségügyi intézményeinek, szakembereinek felkutatása, megszólítása, bevonása folyamatos feladat volt, mint például a megyei és városi kórházak szemészeti, neurológiai, diabetológiai osztályainak főorvosaival, főnővéreivel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. A sikeres kommunikáció eredményeképpen egyeztetés, és engedélyezés után rendszeresen jelen voltunk ezen osztályokon, hogy közvetlen kapcsolatba kerülhessünk az ott megjelenő látássérült személyekkel.

Arra törekedtünk, hogy az említett kórházi osztályokon a rehabilitációs szolgáltatás olyan elfogadott lehetőséggé váljon, amelyet jelenlétünk nélkül is ajánlhatnak. Ennek eredményeképpen 6 együttműködési megállapodást kötöttünk.

Nagy figyelmet fordítottunk a régió háziorvosainak megszólítására. 62 háziorvossal vettük fel a kapcsolatot, akik közül 26 szakemberrel sikerült megállapodást kötni, amelyben vállalták, hogy a náluk megjelenő látássérült klienseiket tájékoztatják a Rehabilitációs Központunkban igénybe vehető szolgáltatásokról, és ide is irányítják őket.

Intézményi együttműködés keretében igyekszünk élni minden olyan lehetőséggel, amelynek keretében közvetlen, vagy közvetett csatornákon leendő kliensekkel találkozhatunk. Kiemelt együttműködő szervezetek a régióban: Polgármesteri Hivatalok, Szociális Irodák, Állami Tisztiorvosi Szolgálat regionális irodái, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet regionális irodái, Munkaügyi Központok kirendeltségei, Családsegítő Központok, oktatási intézmények. Ezen szervezetek nagyon nyitottan fogadták munkatársainkat, pozitívan értékelték a rehabilitáció lehetőségét és 22 szervezet tartott érdemesnek minket együttműködési megállapodás megkötésére.

A civil szférában más fogyatékossági csoportok érdekvédelmi és egyéb szervezeteivel alapítványok, egyesületek, Esélyek Háza, Támogató Szolgálatok, stb.) sikerült kialakítani tartalmas együttműködést, amelynek segítségével biztosítható a szolgáltatásaink népszerűsítése, minél szélesebb körben történő megismertetése. Ezt az együttműködést 10 szervezettel sikerült szerződéses formában is rögzíteni.

Az intenzív kliensfelkutatás és ismertté tétel eredményeképpen, egy év alatt több mint 440 látássérült személlyel vettük fel valamilyen formában a kapcsolatot, akik közül 182 személlyel kötöttük meg a rehabilitációs alapszerződést, így lehetőségük nyílt a Rehabilitációs Központ szolgáltatásainak igénybevételére.

A projekt 12 hónapja alatt a szakemberek 17600 szolgáltatási órát teljesítettek, amelynek 43 %-a volt a kliensekkel eltöltött kontakt óra.

A kliensekkel eltöltött elemi rehabilitációs foglalkozások óraszámainak eloszlása a következő megoszlást mutatja, amely egyben a legkeresettebb szolgáltatások sorrendjével is megegyezik:
- Infokommunikációs eszközök használatának oktatása: 32%
- Tájékozódás- és közlekedés tanítása: 31%
- Mindennapos tevékenységek újratanítása: 16%
- Csoportos és egyéni pszichológiai tanácsadás: 7%
- Kommunikációs technikák tanítása (Braille írás-olvasás): 6%
- Látástréning: 5%
- Szociális segítségnyújtás és ügyintézés: 3%

A projekt lehetővé tette a Rehabilitációs Központ számára két új számítógépes munkaállomás, egy db Poet Compakt felolvasó készülék, egy db Labimax-2 színes olvasóegér, egy db Prisma színes olvasókészülék, Scherlock magyarul beszélő tárgykereső, valamint több optikai segédeszköz megvásárlását.

A számítógépek segítségével sikerült megoldani, hogy egyszerre két helyen is lehetőség legyen számítástechnikai tanórák megtartására.

A többi modern készülék kezelésének és használatának elsajátításával a látássérült klienseink mindennapjait tudjuk reményeink szerint könnyebbé tenni.

Mindent összefoglalva elmondható, hogy a TÁMOP 5.4.7 projekt egy éve alatt hatalmas lépéseket tettünk meg annak érdekében, hogy a régióban minél szélesebb körben ismertté váljon a látássérült elemi rehabilitációs szolgáltatás igénybevételének lehetősége.

Tudjuk, hogy a projekt során a rehabilitációs központban megfordult kliensek szép emlékekkel és sikerrel fejezték be az igényelt szolgáltatásokat.

Az "Árny alatt" kiállítás látogatottságát tartalmazó kimutatás

Az "Árny alatt" kiállítás látogatottságát tartalmazó kimutatás

A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) kiemelt szemléletformáló programja

Cél: a  társadalmi tolerancia ösztönzése

helyszíne: Videoton Holding ZRT tulajdonában lévő (Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 5.; 239. sz. épület)

- statisztikai kimutatás első szakasz
Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap
Időszak: 2010. április - 2010. december
Látogatottsági adat: 1500 fő

- statisztikai kimutatás második szakasz
Támogató: Videoton Holding Zrt és Székesfehérvár MJV Önkormányzat
Időszak: 2011. január - 2011. december
Látogatottsági adat: 2481 fő

A 2011-es évben, az „Árny alatt” kiállításon, a következő érdeklődők fordultak meg:

Sziget utcai óvoda: 1 csoport, 21 fő
Gárdonyi Általános Iskola: 2 csoport, 67 fő
Enyingi Általános Iskola: 1 csoport, 28 fő
Tolnai utcai Általános Iskola: 5 csoport, 104 fő
Vízivárosi Általános Iskola: 3 csoport, 67 fő
Teleki Blanka Általános Iskola: 2 csoport, 60 fő
Vörösmarty Mihály Általános Iskola: 2 csoport, 37 fő
Tóvárosi Általános Iskola: 3 csoport, 56 fő
István Király Általános Iskola: 2 csoport, 24 fő
Úrhidai Általános Iskola: 2 csoport, 41 fő
Kodály Zoltán Általános Iskola: 1 csoport, 28 fő
Munkácsy Mihály Általános Iskola: 7 csoport, 174 fő
Velence Zöld Liget Általános Iskola: 1 csoport, 50 fő
Szent Imre Általános Iskola: 1 csoport, 24 fő
Széna téri Általános Iskola: 2 csoport, 48 fő
Mezőszentgyörgyi Általános Iskola: 1 csoport, 12 fő
Császári Általános Iskola: 1 csoport, 20 fő
Csőszi Általános Iskola: 1 csoport, 11 fő
Hétvezér Általános Iskola: 2 csoport, 53 fő
Református Általános Iskola: 3 csoport, 76 fő
Agárdi Általános Iskola: 5 csoport, 161 fő
Németh László Általános Iskola: 5 csoport, 117 fő
Kápolnásnyéki Általános Iskola: 1 csoport, 24 fő
Abai Általános Iskola: 2 csoport, 46 fő
Bugát Pál Szakközépiskola: 4 csoport, 73 fő
Jáky József Szakközépiskola: 18 csoport, 533 fő
Kodolányi János Középiskola: 1 csoport, 33 fő
Vasvári Pál Gimnázium: 2 csoport, 60 fő
Gorsium Művészeti Szakközépiskola: 2 csoport, 62 fő
Árpád Szakképző- és Szakiskola: 3 csoport, 51 fő
Hunyadi Mátyás Szakközépiskola: 4 csoport, 106 fő
Comenius Gazdasági Szakközépiskola: 1 csoport, 30 fő
Ciszterci Szent István Gimnázium: 1 csoport, 21 fő
Kodály Zoltán Gimnázium: 1 csoport, 26 fő
Kodolányi János Főiskola: 1 csoport, 15 fő

Egyesületek, Nyugdíjas Klubok Nyári táborok: 15 csoport, 304 fő

Egyéni látogatók: 16 csoport, 67 fő

Videoton HR: 8 fő
SZMJV Önkormányzat képviselőtestület: 15 fő
Pannon Job tréning: 3 csoport, 32 fő
SZMJV Szociális Iroda: 15 fő
SZMJV Okmányiroda: 15 fő

Eszközbemutató program: 45 fő
Sajtótájékoztató: 45 fő


Összesítve: 1 óvoda, 10 vidéki általános iskola, 13 székesfehérvári általános iskola, 10 középiskola, 1 főiskola, valamint egyéni látogatók, egyesületek, önkormányzati dolgozók, vállalatok 134 csoportban, 2481 fővel látogatták a kiállítást.

A segítő kutyák új helyiségben lábadozhatnak

A segítő kutyák új helyiségben lábadozhatnak

Sokat változott a vakvezető négylábúak kiképzése az elmúlt öt-tíz évben, ma már arra is megtanítják őket, hogy szabad helyet keressenek a tömegközlekedési eszközökön.

Megújult a centenáriumát ünneplő Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének csepeli vakvezetőkutya-kiképző iskolája. A létesítmény gazdagodott egy új helyiséggel is, ahol biztosított a beteg, műtött, ivartalanított kutyák lábadozása.

Egy telefonfülkét vagy egy buszmegállót is képesek jelezni gazdájuknak az ebek (Fotó: Hegedüs Róbert)
Egy telefonfülkét vagy egy buszmegállót is képesek jelezni gazdájuknak az ebek (Fotó: Hegedüs Róbert)

Befejeződött a kiképzőtelephely épületének felújítása, és a központ egy lábadozóval is gazdagodott – jelentette be a napokban Csepelen Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) elnöke. Szilágyi Zoltán állatorvos hozzáfűzte: 1990-ben járt először a telepen vakvezető kutyákat vizsgáztatni, s szemmel látható a fejlődés az iskolában. Az új egészségügyi központban műtött, ivartalanított, beteg és idős kutyák lábadozása oldható meg kulturált körülmények között.

Schiff Mónika, az MVGYOSZ vakvezetőkutya-kiképző iskolájának vezetője elmondta: ezt követően nemcsak a melegebb hónapokban, hanem télen is ivartalaníthatják a kutyákat. Az MVGYOSZ-tól kikerülő segítő ebek csak így kerülhetnek gazdájukhoz, hogy nyugodtak maradjanak. A helyiség alkalmas arra is, hogy a beteg kutyákat megfigyelhessék, betegségük nem fertőző-e, valamint található a lábadozóban egy fürdető is.

Dombai Laura, a DRK cég vezetője hangsúlyozta, három éve dolgoznak együtt a kiképzőiskolával, és a Loyalty is Royalty termékcsaládjukból származó teljes bevételt a vakvezető kutyák kiképzésére fordítják. A cég eddig négymillió forinttal támogatta az iskolát. Egy kutya kiképzése 2,2 millió forintba kerül, az összeget kizárólag állami támogatásból és az MVGYOSZ-hoz érkező adományokból fedezték. Szerencsére az adományok összege nőtt az elmúlt nyolc évben.

Tavaly év végén a segítő kutyák kiképzésével foglalkozó szervezetek egyébként 45,3 millió forintra nyújthattak be pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumához (Emmi). Emellett idén a duplájára emelték a segítő és terápiás kutyák kiképzésére fordított összeget, valamint elindult a látássérültek infokommunikációs akadálymentesítését célzó Távszem projekt is.

A létesítmény átadásán bemutatón vehettek részt az egybegyűltek. Kiképzés alatt álló kutyák demonstrálták, mire képes manapság egy vakvezető négylábú. A kutyák először a láb mellett lépést mutatták be, hisz ez az egyik legfontosabb feladatuk, mindig érinteniük kell a gazdájuk lábát. A közönség megtapasztalhatta azt is, hogyan tudnak vezényszóra ülni, feküdni, állni, helyben maradni kikötés nélkül, érje bármilyen inger őket. A kutya nem szaladhat örömében gazdája elé, nem lenghet ki, mert ezzel veszélybe sodorhatja a nem látó embert. Ha gazdája ismerőssel találkozik, a kutyának láb mellé kell ülni.

„Öltöztetés” vezényszóra engedelmesen bújtak az ebek a vezetőhámba, majd kezdetét vette a bemutató leglátványosabb része, amikor egy utcaképet szimuláló tanpályán vezették végig gazdájukat a kutyák. A négylábú segítők megállással jelezték a gazdájuk útjába kerülő akadályt, útpadkát, lépcsőt, árkot. A vakvezető kutyák olyan okosak, hogy a telefonfülkét vagy a buszmegállót is képesek jelezni gazdájuknak.

Sokat változott szakmailag a kiképzés az elmúlt öt–tíz évben, mert a vak emberek részéről egyre újabb igények merültek fel – kommentálta a látottakat Schiff Mónika. Ma már arra is kiképzik a négylábúakat, hogy szabad helyet keressenek a tömegközlekedési eszközökön vagy a megállóban. Ha kulcsot, telefont vagy bármi mást leejt a látássérült, a kutya odavezeti gazdáját, ahol a tárgy hever. A kutyáknak, amennyiben alkalmasak a feladatra, lényegében bármit meg lehet tanítani a hat hónapos kiképzés során.

A társadalomban is nagy változás következett be – tette hozzá Schiff Mónika, ugyanis az emberek mindinkább tolerálják a vakok igényeit, és helyesen segítik őket. Például egyre többen tudják, ha segíteni szeretnének, ne a kutya oldaláról közelítsenek a látássérülthöz, továbbá hogy nem szabad simogatni a vakvezető ebeket.

A Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesületnek köszönhetően manapság már mindenhova beengedik a vak embereket a segítő kutyájukkal, pár évvel ezelőtt azonban még adódtak ebből konfliktusok.


Szerző: Velkei Tamás
Forrás: http://magyarhirlap.hu/cikk/117144/A_segito_kutyak_uj_helyisegben_labadozhatnak
Megjelenés dátuma: 2018. 05. 03. 00:38