Jogi tudnivalók látássérülteknek

A diszkrimináció hat formájáról
A gáz- és a távhőszolgáltatás szociális támogatása
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló kormányrendelet módosításáról
A MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Személyszállítási Üzletszabályzata
A rehabilitációs járadékról
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól
A tankönyvpiac rendjéről
A vakvezető kutyákat és gazdáikat megillető kedvezmények
A villamosenergiáról
Az egyenlő bánásmód tanácsadó testület állásfoglalása az akadálymentesítési kötelezettségről
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása
Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól
Családi pótlék
Családi pótlék módosítása
Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
Esélyegyenlőségi törvény
Fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Fogyatékos tanuló a felsőoktatásban
Oktatási jogok biztosának hivatala
Parkolás
Utazási költségtérítés
Vakok és a közjegyző
Vasúti hirdetmény megállapodás vak és kísérője részére történő jegykiadásról nemzetközi forgalomban
Vasúti hirdetmény vak és kísérője részére történő jegykiadásról nemzetközi forgalomban