iPhone 4S adományozási pályázat – SÉSEJT 16.01

Az MVGYOSZ Segédeszköz és Életvitelt Segítő Eszközhöz Jutás Támogatását Célzó Programja (SÉSEJT 16.01 MVGYOSZ) keretében iPhone 4S típusú, magánadományból származó, használt mobiltelefonokat adományoz azoknak a látássérülteknek, akik az MVGYOSZ érvényes arcképes igazolványával rendelkeznek és a pályázati kiírásban szereplő formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot nyújtanak be.


A pályázat tárgya


Magánadományból származó, 4 darab használt iPhone 4S mobiltelefon adományozása.


A pályázat célja


A pályázati adatlapon azonosított iPhone telefonok eljuttatása az adományozó szándéka szerinti célcsoport tagjaihoz.


Pályázati feltételek


1. Pályázatot nyújthat be bármely látássérült, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

1.1 rendelkezik az MVGYOSZ érvényes arcképes igazolványával

1.2 és arról az MVGYOSZ azon tagegyesülete, ahol a pályázó tagdíjat fizet, írásos igazolást küld

1.2.1 elektronikus levélben,

1.2.2 az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre

1.2.3 2016. november 28.-a, és december 2.-a között

1.2.4 a tárgy mezőben a SÉSEJT 16.01 MVGYOSZ pályázat azonosítót feltűntetve

1.2.5 a szövegterületen egy, a pályázó rendezett tagsági jogviszonyát igazoló tartalmú szövegezéssel (2016 évre vonatkozóan befizette tagsági díját).

2. A pályázónak a Pályázati adatlap hivatkozásról letöltött pályázati adatlapot el kell mentenie és a mentés másként funkcióval, a fájlnevet saját nevére át kell írnia.

3. A pályázónak a pályázati adatlapot hiánytalanul ki kell töltenie.

4. A kitöltött pályázati adatlapot e-mail mellékletként kell eljuttatni az MVGYOSZ -hez

4.1 az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre

4.1.1 2016. november 28. -a, és december 2. -a között

4.1.2 a tárgy mezőben a SÉSEJT 16.01 MVGYOSZ pályázat azonosítót feltűntetve

4.1.3 a szövegterületen a pályázó, a pályázatban történő részvételi szándékát és teljes nevét tartalmazó szövegezéssel.

5. A pályázónak vissza nem igényelhető regisztrációs díjat kell fizetnie, banki utalással.

5.1 A regisztrációs díj mértéke 3000 Ft, azaz háromezer forint

5.2 melyet az MVGYOSZ Magnet Banknál vezetett 16200106-11512718 számú számlájára kell befizetni

5.2.1 2016. november 28. -a, és december 4. -e között

5.2.2 a közleményben a SÉSEJT 16.01 MVGYOSZ pályázat azonosítót feltűntetve

5.3 Az utalás teljesítésének (az MVGYOSZ számláján történő jóváírásának) érték napja lehet 2016. december 5. –e is akkor, ha az utalás 2016. december 2. –án 14:00 és december 4.-ém 23:59 között történik.

6. A pályázó a pályázat megírásában külső segítséget (pld. hozzátartozó, barát, MVGYOSZ tagegyesület) is igénybe vehet.

7. Jelen pályázat keretében adott pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. Jelen pályázat keretében adott pályázó csak egy iPhone 4S mobiltelefont nyerhet el.

10 Jelen pályázat keretében adott pályázó csak egy alkalommal küldheti be pályázatát.


A pályázat kiíró és a pályázó közötti kapcsolattartás


Automatikus értesítések: A pályázat benyújtási határidején belül a megadott e-mail címre beérkezett e-mailekre automatikus válaszüzenetet küldünk.

A pályázati kiírásban megadott címtől eltérő címre, vagy telefonon, esetleg közösségi portálon keresztül történő, a tárgykörbe tartozó megkeresésekre nem tudunk válaszolni.

A beküldött pályázatok eredményéről 2016. december 15.-ig e-mailben nyújtunk tájékoztatást.


A pályázat elbírálási szempontjai


A fent leírt feltételek bármelyikének teljesítésének hiánya esetén a pályázatot mérlegelés és értesítés nélkül elutasításra kerül.

A pályázatot az MVGYOSZ szakmai vezetője értékeli.

A pályázatot elbíráló a pályázati adatlapon feltűntetett kérdésekre írt válaszok alapján pontozza. A pontokat összesíti. Maximálisan elérhető pontszám: 12. A négy legmagasabb pontszámot elérő pályázó kap iPhone -t.

Az esetben, ha több, mint 4 pályázó éri el a legmagasabb pontszámot, a pályázati nyertesek sorrendjét a pályázatuk beérkezési sorrendje határozza meg.


Pályázati adatlap - SÉSEJT 16.01 MVGYOSZ

Nyilatkozat adatkezelésről - SÉSEJT 16.01 MVGYOSZ


 MNB rendeletek a 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyek kibocsátásáról és bevonásáról


 

42/2016. (XI. 14.) MNB rendelet megújított 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank megújított 2000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. november 15.


2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm.

(2) A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen az „MNB” felirat és a „2000” értékjelzés olvasható.


3. § (1) A bankjegy előoldala többszínű, a nagyváradi vár stilizált alaprajzát megjelenítő, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és barna színű képnyomattal készült, amelynek összhatása barna. Az alapnyomat a bal oldalon található vízjelmező alatt és fölött sötétbarna, a szövegtükör körül világosbarna, a bankjegy jobb oldalán barna és sárga színhatású. A vízjelmező mellett jobbra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat jobb felső részén a barna és zöld színű illeszkedőjel előoldali eleme található.

(2) A vízjelmezőben Bethlen Gábor arcképét ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható, amelynek része a vízjel-portré alatt vízszintesen elhelyezkedő „2000” értékjelzés. A vízjelmező fölött a „2000” értékjelzés olvasható, amelynek színe barna. A bankjegy bal alsó sarkában a címlet tapintással történő felismerhetőségét elősegítő három elemből álló jelzés található, amelynek színe barna.

(3) A szövegtükörben, egymás alatti vízszintes sorokban a „KÉTEZER FORINT” felirat, Dr. Matolcsy György, Dr. Gerhardt Ferenc, Nagy Márton és Dr. Windisch László névaláírása, a „BUDAPEST 2016” felirat, a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó, az „A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!” záradék, valamint a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható. Az évszám és a névaláírások változhatnak.

(4) A szövegtükörben, középen egy optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott tulipán motívum látható, amely a rátekintés szögétől függően arany vagy zöld színű. A tulipán motívumtól balra - díszítő motívumokkal körülvéve - Magyarország címerének ábrázolása látható. A szövegtükör képnyomati elemeinek színe barna és zöld.

(5) A képnyomat jobb oldali részén Bethlen Gábor arcképének ábrázolása látható, az arcképtől balra fent a „BETHLEN GÁBOR” felirat, jobbra lent a „2000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe barna.

(6) A bankjegy sorszáma a bal oldalon, a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon, az arckép mellett függőlegesen olvasható. A fekete színű sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

(7) A vízjelmezőtől balra, a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamos hologram hatású fémcsík található. A fémcsík tagolt formájú elemeiben Bethlen Gábor portréjának tükörképe, a vízszintesen elhelyezett „2000” értékjelzés, valamint Magyarország címerének ábrázolása látható.

(8) A bankjegy előoldalának képét az 1. melléklet tartalmazza.


4. § (1) A bankjegy hátoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és barna színű képnyomattal készült, amelynek összhatása barna. Az alapnyomat részeként a bankjegy alsó és felső szélén barna sáv látható, az alapnyomat többi része barnássárga színhatású. A vízjelmező mellett balra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat bal felső részén a barna és zöld színű illeszkedőjel hátoldali eleme található.

(2) A bankjegy felső szélével párhuzamos sávban a mikroírással nyomtatott „MNB” és „2000 FORINT” felirat ismétlődik, valamint a nagyobb betűkkel nyomtatott „KÉTEZER FORINT” és „MNB” felirat olvasható. A vízjel alatti sávban a mikroírással nyomtatott „MNB” és „2000 FORINT” felirat ismétlődik, és a nagyobb számjegyekkel nyomtatott „2000” értékjelzés olvasható.

(3) A képnyomat fő motívuma a Madarász Viktor „Bethlen Gábor tudósai között” című festménye alapján készült metszet. Az alapnyomatban a nikolsburgi békeszerződés szövegének részlete jelenik meg. A metszet jobb alsó sarkában Bethlen Gábor ezüst tallérja látható, amelyben a rátekintés szögétől függően egy „H” betű jelenik meg. A metszet fölött a „BETHLEN GÁBOR TUDÓSAI KÖZÖTT” felirat, a felirattól jobbra a „2000” értékjelzés olvasható.

(4) A bankjegy hátoldalának képét a 2. melléklet tartalmazza.


5. § A bankjegy grafikai terve Pálinkás György grafikusművész munkája.


6. § Ez a rendelet 2016. november 15-én lép hatályba.43/2016. (XI. 14.) MNB rendelet megújított 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról


A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank megújított 5000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. november 15.


2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm.

(2) A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen az „MNB” felirat és az „5000” értékjelzés olvasható.


3. § (1) A bankjegy előoldala többszínű, a Kisfaludy gőzhajó képét, a Lánchíd pillérének részletét, lovasok stilizált rajzolatát és geometrikus mintázatot megjelenítő, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és vörösesbarna színű képnyomattal készült, amelynek összhatása sárga. Az alapnyomat részeként a bankjegy alsó és felső szélén sárga sáv található, az alapnyomat a szövegtükör körül kék és barna színhatású. A vízjelmező mellett jobbra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat jobb felső részén a sárga és barna színű illeszkedőjel előoldali eleme található.

(2) A vízjelmezőben gróf Széchenyi István arcképét ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható, amelynek része a vízjel-portré bal oldalán, függőlegesen elhelyezkedő „5000” értékjelzés. A képnyomat része a vízjelmező fölött lévő, a címlet tapintással történő felismerhetőségét elősegítő, a történelmi emlékhelyek emblémáját ábrázoló jel, amelynek színe vörösesbarna.

(3) A szövegtükörben, egymás alatti vízszintes sorokban az „5000” értékjelzés, az „ÖTEZER FORINT” felirat, Dr. Matolcsy György, Dr. Gerhardt Ferenc, Nagy Márton és Dr. Windisch László névaláírása, a „BUDAPEST 2016” felirat, a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó, az „A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!” záradék, valamint a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható. Az évszám és a névaláírások változhatnak.

(4) A szövegtükörben, középen egy optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott díszítő motívum látható, amely a rátekintés szögétől függően lila vagy zöld színű. Az aláírásoktól balra - díszítő motívumokkal körülvéve - Magyarország címerének ábrázolása látható. A szövegtükör képnyomati elemeinek színe vörösesbarna és barna.

(5) A képnyomat jobb oldali részén gróf Széchenyi István arcképének ábrázolása látható, az arcképtől jobbra, fent a „GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN” felirat, lent az „5000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe vörösesbarna.

(6) A bankjegy sorszáma a bal oldalon, a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon, az arckép mellett függőlegesen olvasható. A fekete színű sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

(7) A szövegtükör és a vízjelmező között, a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamos hologram hatású fémcsík található. A fémcsík tagolt formájú elemeiben Magyarország címerének és a történelmi emlékhelyek emblémájának ábrázolása, valamint az „5000” értékjelzés látható.

(8) A bankjegy előoldalának képét az 1. melléklet tartalmazza.


4. § (1) A bankjegy hátoldala többszínű, a nagycenki Széchenyi-kastély kertjét felülnézetből megjelenítő alapnyomattal és vörösesbarna színű képnyomattal készült, amelynek összhatása sárga. Az alapnyomat sárga színhatású. A vízjelmező mellett balra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat bal felső részén a sárga és barna színű illeszkedőjel hátoldali eleme található.

(2) A bankjegy felső szélével párhuzamos sávban a mikroírással nyomtatott „MNB” és „5000 FORINT” felirat ismétlődik, valamint a nagyobb betűkkel nyomtatott „5000” értékjelzés, „ÖTEZER FORINT” és „MNB” felirat olvasható. A vízjel alatti sávban a mikroírással nyomtatott „MNB” és „5000 FORINT” felirat ismétlődik, valamint a nagyobb számjegyekkel nyomtatott „5000” értékjelzés olvasható.

(3) A képnyomat fő motívuma a nagycenki Széchenyi-kastélyt ábrázoló metszet. A metszettől jobbra kör alakú díszítő motívum látható, amelyben a rátekintés szögétől függően egy „H” betű jelenik meg. A metszet fölött az „5000” értékjelzés, a metszet alatt, balra az „A NAGYCENKI SZÉCHENYI KASTÉLY” felirat olvasható.

(4) A bankjegy hátoldalának képét a 2. melléklet tartalmazza.


5. § A bankjegy grafikai terve Pálinkás György grafikusművész munkája.


6. § Ez a rendelet 2016. november 15-én lép hatályba.44/2016. (XI. 14.) MNB rendelet 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról


A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank

a) az új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 6/2009. (II. 14.) MNB rendelettel kibocsátott, valamint az új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 6/2009. (II. 14.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott 2000 forintos címletű bankjegyeket, és

b) az új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 7/2009. (II. 14.) MNB rendelettel kibocsátott, valamint az új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 7/2009. (II. 14.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott 5000 forintos címletű bankjegyeket a forgalomból bevonja.

(2) A bevonás határnapja: 2017. július 31.


2. § Hatályát veszti az új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 6/2009. (II. 14.) MNB rendelet és az új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 7/2009. (II. 14.) MNB rendelet.


3. § Ez a rendelet 2017. július 31-én lép hatályba. Pályázati felhívás fogyatékossággal élő pályázók számára 2017/2018-ban felhasználható üdülésre


A pályázat célja


A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében - az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében - fogyatékossággal élők számára üdülési pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást üdülési szolgáltatásra nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.


Kedvezményezettek köre


Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött, fogyatékossággal élő személy, aki a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, valamint a havi ellátásainak és jövedelmeinek teljes összege nem haladja meg a nettó 150.000 forintot.

Egy pályázat keretében kizárólag egy fogyatékossággal élő személy, illetve egy, a pályázat benyújtásának napján 18. életévét betöltött kísérő személy pályázhat, és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban. A fogyatékossággal élő személy kísérő nélkül is jogosult pályázat benyújtására, azonban kísérő nélkül benyújtott pályázatba utólagosan nincs lehetőség kísérő rögzítésére. Elnyert támogatás esetén a támogatott, valamint kísérője egyaránt 5.000 forint/fő pályázati hozzájárulás befizetését követően veheti igénybe az elnyert üdülési támogatást.


Az elnyerhető támogatás


Az elnyert üdülési támogatás kizárólag a támogatott számára kiállított Hunguest Hotels
Szállásutalvány segítségével vehető igénybe a pályázati hozzájárulás befizetését követően, az előzetes szállásfoglalás során kiválasztott szállodában.


Általános pályázati feltételek


A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó a www.erzsebetprogram.hu honlapon regisztráljon, majd személyes adatokkal feltöltött egyéni profilt (továbbiakban: pályázói profil) hozzon létre. A pályázó a regisztrációt követően visszaigazoló e-mailt kap. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválnia pályázói profilját. Egy e-mail címmel kizárólag egy személy regisztrációja lehetséges. Azon pályázók, akik a 2016-os évben már létrehoztak egyéni profilt a pályázati rendszerben, nem szükséges újra regisztrálniuk. A regisztrációkor használt felhasználónévvel és jelszóval tudnak a felületre belépni, a korábban megadott e-mail címre érkeznek majd értesítéseik. Számukra azonban a profilban szereplő adatok ellenőrzése és az esetleges változások átvezetése szükséges.

Pályázatot benyújtani kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon, a jelen pályázati felhívásban rögzített feltételeknek megfelelő pályázói profil rögzítését követően van lehetőség.

A pályázói profil kötelező melléklete a Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez elnevezésű dokumentum, melyet a pályázói profillal még nem rendelkező pályázók kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapról PDF formátumban letölthető formanyomtatványon nyújthat be. A megfelelően kitöltött nyilatkozatot kép formátumban (JPG vagy PNG formában, de 1 MB-nál nem nagyobb méretben) a regisztrációs felületen szükséges feltölteni. Azon pályázóknak, akik korábban megfelelő formában elküldték vagy feltöltötték a fenti dokumentumot (Hozzájáruló Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez), elegendő saját pályázati profiljukban a jelen pályázati eljárásban történő felhasználásról rendelkezniük.

A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez melléklet csatolása nélkül benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.

Egy pályázat keretében kizárólag egy nagykorú fogyatékossággal élő személy, illetve egy, vele együtt utazó nagykorú kísérő személy nyújthatja be jelentkezését. Egy személy kizárólag egy szociális üdülési pályázat keretében részesülhet támogatásban.

A pályázat véglegesítésére kizárólag a kötelező pályázói nyilatkozatok elfogadását, valamint a megfelelően kitöltött kötelező mellékletek (kép formátumban; JPG vagy PNG formában, de 1 MB-nál nem nagyobb méretben) feltöltését követően van lehetőség.

A hibásan, hiányosan beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.

A pályázat keretében rögzített adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.

A pályázat benyújtását követően a pályázat azonosító számot, úgynevezett pályázatazonosítót kap.

A pályázó a benyújtási határidőt követően legkésőbb 2016. november 30-ig kap tájékoztatást az Alapítványtól e-mailben pályázatának feldolgozási eredményéről.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülhet azon pályázó, aki a korábbi években nem nyert üdülési támogatást az Alapítványtól.

Az üdülési támogatás igénybevételének feltétele a pályázati hozzájárulás egy összegben történő befizetése az Alapítvány részére, a megadott módon és határidőig.

A pályázati hozzájárulás befizetésének határideje: 2016. december 12.

Amennyiben a pályázati hozzájárulást a pályázó a megjelölt határidőig nem fizeti be, úgy a benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.

Az elnyert üdülési támogatást a nyertes pályázók a www.erzsebetprogram.hu honlapon feltüntetett szálláshelyeken használhatják fel legkésőbb 2018. december 20-ig megkezdett üdülésre.

Jelen pályázati felhívás feltételei a pályázat létszámkeret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. november 25. napjáig állnak fenn.

A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire sem.

Amennyiben a pályázatnyertes nem használja fel az elnyert üdülési támogatást legkésőbb 2018. december 20-ig, úgy az elnyert támogatás érvényét veszíti.

A pályázat benyújtható: 2016. november 25. napjáig a www.erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.


Tájékoztatás


A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az üdülési helyszíneken kép és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat - maga vagy egyéb közreműködő bevonásával -, amelyeket az Erzsébet-program dokumentálása, népszerűsítése érdekében reklámozási és promóciós célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó a kép és hangfelvétel rögzítéséhez, valamint annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

A pályázatazonosító egy 11 jegyű szám, amely a pályázat benyújtásáról szóló automatikus tájékoztató levélben, valamint a pályázói profiloldalon is olvasható. Kérjük, hogy a benyújtott pályázattal kapcsolatos ügyintézése során minden esetben erre a számra hivatkozzon. 2017-es tagdíjbefizetések


Értesítjük a LÁRKE tagjai közé regisztrált sorstársainkat, hogy a 2017-es évre szóló, tagsági jogviszonyt igazoló érvényesítéseket (2000 Ft./év) az irodai munkatársak elkezdték. A tagsági könyvek érvényesítésével kapcsolatos ügyintézéseket kérjük a LÁRKE irodájában, ügyfélfogadási időben vagy a kistérségi csoportok képviselői útján intézzék!

Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, hogy akinek nincs leadva irodánkban Magyar Államkincstár által kiállított határozata a fogyatékossági támogatásról, vagy nyugdíjhatározat, kérjük, mihamarabb pótolja, de legkésőbb tagkönyv érvényesítéskor. A fent említett okiratok hiányában nem áll módunkban érvényesíteni a tagkönyveket.

További információ:
Lévai Éva
Telefon: +36 22 318 700
Mobil: +36 30 598 38 72
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Akadálymentesített színházi előadás - Figaro házassága


A Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvánnyal közösen az idei évben is rendez programot a Fogyatékossággal Élő Emberek Világnapja alkalmából azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára.

2016. december 13. 17:00-kor a székesfehérvári Vörösmarty Színházban *Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais “Figaro házassága” című darabjával* készülünk, melyet az idei évadban tűz műsorra a székesfehérvári színház Hargitai Iván rendezésében. Programunk legfőbb értéke – a tavalyihoz hasonlóan - egy olyan *fizikai és info-kommunikációs (autizmus, értelmi fogyatékos, hallássérülés, látássérülés) szempontból egyaránt* *akadálymentesített színházi előadás* megvalósítása, amely Magyarországon példaértékű. Mindezzel a program az egyenlő esélyű részvétel megteremtésén túl a társadalmi befogadás előmozdítását is segíti.

Jegyeket 2016. december 6-ig az irodánknál kedvezményes áron, 2.590 Ft-ért, lehet megvásárolni. Látássérült személyek számára 16:30-től színpad bejárásra van lehetőség. A kerekes székes nézők már ettől az időponttól elfoglalhatják helyeiket.

Kérem, jegyvásárlásával és részvételével támogassa a rendezvényt. A programmal, vagy a jegyvásárlással kapcsolatban felmerülő kérdéseivel a 30/380-4974 telefonszámon, vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen forduljon irodánk munkatársaihoz.


A rendezvény plakátja innen tölthető le. Véradás


…mert a segítés a vérünkben van…
Segíts Te is!

Önkéntes véradásra hívunk és várunk mindenkit!

 „A fény túlsó oldalán…” Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete 2016 december 06.-án a „Fogyatékos Emberek” világnapja alkalmából önkéntes, véradást szervez.

Az akció a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) szervezésében, a Székesfehérvár MJV Önkormányzata, a Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének és az Új Nemzedék támogatásával valósul meg. A program fővédnöke dr. Cser-Palkovics András, polgármester. Védnökei Östör Annamária, egészségügyi- és sporttanácsnok és Molnár Tamás, ifjúsági és civil tanácsnok.  A programhoz a lakosság mellett a LÁRKE tagjai és más fogyatékossággal élő emberek is csatlakoznak. Minden véradót szeretettel vár a LÁRKE csapata. Segíts, hogy segíthessünk!

 Helyszín: Székesfehérvár, Kossuth u.7. Új Nemzedék Közösségi Tér
Időpont: 2016.12.06. Kedd 13:00-17:00


A rendezvény plakátja innen tölthető le. Ünnepi nyitvatartás

Kedves Tagjaink!

Tájékoztatunk mindenkit a LÁRKE Jancsár utca 11. sz. alatti irodahelyiségünk Ünnepi nyitvatartásának rendjéről.

Szünetet megelőző, utolsó ügyintézési nap: 2016.12.16. Péntek

Szünetet követő első nyitvatartási nap: 2017.01.02. Hétfő

Az ügyintézési időpontokban hétfő- szerda 08:00- 16:00 és péntek 08:00- 12:00 közt várnak benneteket munkatársaink.

Lévay Éva
Tel.: +36 30/598-38-72
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Molnárné Papp Mária
Tel.: +36 30/598-38-06
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iroda:
Tel.: 06/22-318-700 
 Meghívás audio-narrált kiállításokra

Az audio-narrációs programsorozatunk keretében a filmklubok után elindulnak az audio-narrációval biztosított kiállítási program lehetőségek is:


http://hoppmuseum.hu/kiallitas

Nágák, elefántok, madarak - viseletek Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből. Helyszín: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum - Budapest, Andrássy út 103. Audio-narrációval biztosított tárlatvezetési időpontok: 2016. november 12., 2016. december 2. - tíz óra.


http://moramuzeum.hu/pompeji-elet-es-halal-a-vezuv-arnyekaban

Ujjbegyeink alatt a múlt - Interaktív tárlatvezetés. Helyszín: Móra Ferenc Múzeum - Szeged, Roosevelt tér 1-3. Történeti áttekintés eszközeink fejlődésének tükrében az őskortól a Pompeji katasztrófa koráig. 10-15 műtárgy audionarrációval kísért bemutatása, eredeti régészeti leletek és másolatok megtapintásának lehetősége. A program során alkalom nyílik termékenységi "Vénusz"-szobrocska illetve használati tárgy elkészítésére, zárásul pedig egy római kori étel megkóstolására nyílik lehetőség. Időtartam: 1,5 óra. Audio-narrációval biztosított tárlatvezetési időpontok: 2016. november 6., 2016. november 13. - tíz óra.


http://ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=957&menuId=43

Ludwig Múzeum - Tárlatvezetések. Helyszín: Ludwig Múzeum - Budapest, Komor Marcell u. 1. Audio-narrációval biztosított tárlatvezetési időpontok: 2016. november 20., 2016. november 27. - tizenegy óra. Időtartam: 1 óra (A program során lehetőség van több műtárgy kipróbálására és megszólaltatására is.)


A programokhoz az audio-narrációt Bacsa Erika és Somogyi-Rohonczy Zsófia biztosítja.


A részletes információk és a jelentkezési felület elérhetősége: http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/egyenlo-eselyu-hozzaferes/audio-narracios-program/audio-narracioval-biztositott-rendezveny-kiallitas


Szeretettel várjuk Önöket és tagjaikat a programsorozaton!


Somogyi Krisztina
program koordinátor
Hazai és Nemzetközi Kapcsolatok Irodája
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: H-1071 Budapest, Damjanich u. 4.
Telefon: +36-1-450-32-46/131
Fax: +36-1-450-32-35
Mobil: +36-30-756-88-76
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.fszk.hu
 


 Ismét asztali és Braille naptár

Idén is rendelhető a nagybetűs asztali naptár, melyet a Leporelló papírszaküzlet támogatásával ajánlunk. Ez a hétköznapi segédeszköz rendkívül praktikus, hiszen a gyengénlátók, sőt az aliglátók is kitűnően tudják használni. A naptár lapjain a dátumok kontrasztos, nagy méretben láthatók. A vasárnapokat és ünnepnapokat külön kiemeltük, ezek sötét alapon fehér számokkal vannak jelölve, így első ránézésre azonnal kitűnik a többi nap közül. A dátumok mellett a névnapok is fel vannak tüntetve, természetesen gyengénlátók számára megfelelő betűméretben. Ami a naptárat igazán praktikussá teszi, az az, hogy a jobb oldalon jegyzetelésre szolgáló üres helyet hagytunk ki. Így akár határidőnaplóként is használható. Az ajándéknak is rendkívül alkalmas naptár ára keménypapírból készült tartóval együtt 1200 Ft, tartó nélkül 1000 Ft.
 
A tavalyi év újdonsága volt a Braille naptár kollekció, mely a 2017-es évre is rendelhető. A visszajelzéseknek köszönhetően, új kemény fedelet és spirált kapott, mely megkönnyíti a lapozást. Továbbá a naptár hátulján plusz üres lapokat is tartalmaz, hogy itt jegyzetelni is lehessen.

Újdonságként önállóan is megvásárolható a kisméretű, kézitáskában is kényelmesen elférő gyors és bővített naptár is, melyeknek ára egységesen 800 Ft. Aki mindkettőt rendeli kollekcióban, ebben az esetben 1500 forintért juthat hozzá.

Megrendeléseiket 2016 augusztus 1 és október 31-e között várjuk az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:
- Postacím: 4400 Nyíregyháza István utca. 3.
- Tel: 42/407-486,
- Mobil: 30/195-4312,
- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A rendelést követően a naptár árát az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: Szabolcs Takarék: 68800109-11055341 A megjegyzés rovatba kérjük, írják be, a megrendelni kívánt naptár formátumát (Braille gyors, Braille bővített, vagy naptár kollekció). Fontos! A nagybetűs naptár számlaigénye esetén ne utaljon előre, mivel a partnerünk által kiállított számla alapján kell az utalást elindítani. Mindezekről kollégáink tájékoztatják Önt a megrendelést követően. 
 
Nemes-Nagy tünde elnök

 


 Magyarul beszélő bankjegy felismerő, DAISY és MP3 lejátszó, E-könyv olvasó, diktafon, FM rádió, és mobiltelefon egyben, csak 39.900 Ft-ért az MVGYOSZ-től

 

A segédeszköz boltunkban megvásárolható LG Winesmart mobiltelefon sok funkciója fizikai gombokkal teljes körűen vezérelhető. A telefonáláshoz kapcsolódó (hívás kezdeményezés és fogadás, hívásnapló áttekintése és szerkesztése, névjegyzék kezelése és szerkesztése, SMS írás és olvasás) mellett Magyar nyelvű beszédtámogatással képes digitális FM rádióként, diktafonként, MP3 lejátszóként, ébresztő, stopper, percjelző és világóraként, számológépként, naptárként is működni. Az érintőképernyőn történő gesztus vezérléssel pedig több, a látás hiányából eredő hátrány áthidalását célzó alkalmazást is lehet vele használni.

A készülékbe bármilyen SIM kártyát bele lehet tenni, de ha a telefon funkciót nem akarjuk használni, akkor SIM kártya nélkül is üzemel. (A termékhez nem adunk SIM kártyát).

A telefon saját memóriája 4 GB, amelyből 1,7 GB használható szabadon. Micro SD kártyával maximum 32 GB-tal bővíthető.

Android 5.1.1 operációs rendszerrel működik. Kamerája fix fókuszú és 3 MP méretű fotót tud készíteni. Processzora 4 magos, 1,2 GHz-es. Operatív tárhelye (RAM) 1 GB. A Google és egyéb, internet kapcsolattal működő, utólagosan telepített alkalmazásokat többnyire az érintőképernyős vezérléssel lehet használni rajta.

A Magyar beszédhang telepítését és egyes,  a vakon történő használathoz szükséges alapvető beállítások elvégzését, alkalmazások frissítését a vásárlók kérésének megfelelően elvégezzük. Meglévő SIM kártyát szükség esetén micro SIM méretre levágjuk, a telefonba behelyezzük. Az alapvető használat módjáról tájékoztatást adunk. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 1 év jótállást vállalunk a telefonra.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok a Segédeszközbolt nyitvatartási idejében, kedden és csütörtökön 10:00-től 18:00-ig (ebédszünet: 12:00-12:30-ig) és pénteken 8:30-12:00-ig.
 
A termékek utánvéttel is megrendelhetők!

Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/110 számon lehet, vagy e-mail-ben, a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.


Sziládi Zsuzsanna

 


 Vakok írását tartalmazó küldemény

Kedves Tagjaink!


 dr. Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke tájékoztatása alapján felhívjuk figyelmeteket arra, hogy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényt módosította a 2016. évi XXXV. törvény.


 A törvény alkalmazásában vakok írását tartalmazó küldemény: kizárólag a vakok és gyengénlátók által használt dombornyomású írásokat, véseteket, hangfelvételeket, különleges papírokat vagy mágneslemezeket és egyéb információhordozókat, továbbá a vak vagy gyengénlátó személyek látásának sérültségéből eredő problémák leküzdésének céljából készített vagy átalakított berendezést, illetve felszerelést tartalmazó, legfeljebb 7 kilogramm tömegű postai küldemény, amelynek feladója vagy címzettje vak, illetve gyengénlátó személy vagy a vakok hivatalosan elismert intézménye.


Ez a meghatározás 2016. június 4-én lép hatályba.


A módosítás előtt a vakok írását tartalmazó küldeménynek minősült: kizárólag a vakok és gyengénlátók által használt dombornyomású írásokat, véseteket, hangfelvételeket, különleges papírokat vagy mágneslemezeket és egyéb információhordozókat tartalmazó, legfeljebb 7 kilogramm tömegű postai küldemény, amelynek feladója vagy címzettje vak személy vagy a vakok hivatalosan elismert intézete.

 


 

Tájékoztató pásztázó fehér botokról 

Tájékoztatom Önöket, hogy az MVGYOSZ Segédeszközboltjában két fajta (merev vagy összecsukható) pásztázó fehérbotot lehet vásárolni, amelyek vényre felirathatóak!

Felhívom figyelmüket, hogy a vényeket csak úgy tudjuk elfogadni, ha azon a bot pontos megnevezése:
* Merev pásztázó fehérbot (Sopronkőhida) vagy
* Összecsukható pásztázó fehérbot (Sopronkőhida)
szerepel.

Részletes leírás:

1. Merev pásztázó fehérbot (Sopronkőhida)
ISO-kód: 1239030309001
Botméret: 110 - 140 cm-ig (5 cm-es ugrásokkal), 7 méret
Bruttó ára: 5.775,-Ft .

Az orvos által vényre felirt bot ára mérettől függetlenül egységesen, TB támogatással: Bruttó 116,- Ft
Közgyógy jogcímen is megvásárolható!

Felírható mennyiség: 12 hónap/1 darab

Anyaga: 10x1 mm-es anyagában színezett fehér színű műanyag cső. 20 mm-es, recézett műanyag fogantyúval, csuklópánttal, a bot végén 15 mm-es gömbvéggel, amely megakadályozza, hogy a bot elakadjon kisebb akadályokban, résekben.

A merev pásztázó fehérbotokat kizárólag csak az MVGYOSZ Segédeszközboltjában lehet megvásárolni!

2. Összecsukható pásztázó fehérbot (Sopronkőhida)

ISO kód: 1239030312001
Botméret: 110 - 140 cm-ig (5 cm-es ugrásokkal), 7 méret
Bruttó ára: 7.350,-Ft.
Az orvos által vényre felírt bot ára mérettől függetlenül egységesen, TB támogatással: Bruttó 147,-Ft.
Közgyógy jogcímen is megvásárolható!

Felírható mennyiség: 12 hónap/1 darab

Anyaga: 12x1 mm méretű alumínium cső 10 mm-es csonkokkal összetoldva.
Egy bot 5, illetve a 140 cm-es 6 egységből áll; 20 mm-es, recézett műanyag fogantyúval, csuklópánttal, a bot végén 15 mm-es gömbvéggel.
A bot textilanyagból varrt tépőzárral zárható tokban van elhelyezve.


Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Sziládi Zsuzsanna, a Segédeszközbolt nyitvatartási idejében, kedden és csütörtökön 10:00-től 18:00-ig (ebédszünet: 12:00-12:30-ig) és pénteken 8:30-12:00-ig.

A termékek utánvéttel is megrendelhetők!

Érdeklődni telefonon, munkanapokon a 06 (1) 384-8440/110 számon, vagy e-mail-ben, a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen lehet.

Koczkásné Tóth Csilla
Szolgáltatásvezető

 


 A nyugellátások és egyes más ellátások 2016. január havi emeléséről!

357/2015. (XII. 2.) Kormány rendelet

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. és 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) 2016. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) bekezdése alapján 1,6 százalékkal kell emelni a 2016. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított
1. öregségi nyugdíjat,
2. özvegyi nyugdíjat,
3. szülői nyugdíjat,
4. árvaellátást,
5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
8. korhatár előtti ellátást,
9. szolgálati járandóságot,
10. átmeneti bányászjáradékot,
11. balettművészeti életjáradékot,
12. rokkantsági ellátást,
13. rehabilitációs ellátást,
14. baleseti járadékot,
15. bányászok egészségkárosodási járadékát,
16. fogyatékossági támogatást,
17. vakok személyi járadékát,
18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
19. polgármesterek közszolgálati járadékát,
20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást, és
22. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli [az 1-22. pont szerinti ellátások a továbbiakban együtt: ellátás].
(2) Ha a saját jogú ellátást 2016. évi időponttól, az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább vagy az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg - ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is -, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.
(3) Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2016. évi időponttól, rokkantsági járadéknak, vagy az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti ellátások emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.
2. § (1) Az e rendelet alapján emelendő, 2016. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.
(2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.
(3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.
(4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
(5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
(6) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartozó emelést a 2016. január havi ellátásoknak az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb nem társadalombiztosítási ellátás nélküli összegére kell végrehajtani.
3. § A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak az 1. § (1) bekezdés 6-11. pontja és 18-22. pontja szerinti ellátások, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék és a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.
4. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
5. § A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2016. január 1-jétől 34 475 forint.”
6. § A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) és dc) alpontjában a „180 420 Ft-ot” szövegrész helyébe a „183 310 Ft-ot” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében a „180 420 Ft-ot” szövegrész helyébe a „183 310 Ft-ot” szöveg, a „180 420 Ft” szövegrész helyébe a „183 310 Ft” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében a „90 210 Ft-ot” szövegrész helyébe a „91 655 Ft-ot” szöveg
lép.
7. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2016. január 1-jétől havi 86 335 forint összeghatárig folyósítható együtt.”
 


 Új szolgáltatást indít az MVGYOSZ - Okos Klub   

Az MVGYOSZ ünnepélyes megnyitó keretében indítja el új, az okostelefonok látássérültként történő használatát segítő szolgáltatását.

A megnyitó időpontja: 2015. december 2. (szerda), 16:00 óra.
Helyszíne: az MVGYOSZ kiselőadó terme

Az Okos Klub keretében lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek az egymás közötti tapasztalatok megosztására, az iOs és Android operációs rendszerek megismerésére, az ezekkel működő készülékek kézbe véve történő kipróbálására, szakértők által tartandó használati útmutatók meghallgatására, készülékhasználat tanulásra, segítő applikációk megismerésére, használatuk elsajátítására.

Olyan kiegészítő eszközöket is tervezünk beszerezni és bemutatni, amelyek hazánkban eddig még ismeretlenek voltak, de rendkívül hasznosak egy látássérült számára.

Az Okos Klub célja, hogy a látássérült személyeket hozzásegítsük ahhoz, hogy önállóbb és teljesebb életet élhesssenek.

Minden alkalommal egy résztvevő értékes ajándékban részesül.

Terveink szerint minden héten egy alkalommal 16:00-tól 18:30-ig tartanánk a klubfoglalkozásokat. Amennyiben az igények indokolttá teszik, a foglalkozások számát növelni fogjuk.

A szolgáltatás igénybevételét az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldött e-mailben kérem írásban jelezni. Az elektronikus levél tárgy mezőjében szerepeljen az okos klub szöveg.

A szolgáltatás díja az MVGYOSZ Természetes Személy Tagok Szervezete, vagy valamely tagegyesületének tagjai esetében fél évre háromezer forint, amiért cserébe 20 alkalommal vehetnek részt a foglalkozásokon. A fenti tagsággal nem rendelkezők részvételi díja nyolcezer forint.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Angyal Gábor 


 

 Elemi rehabilitációs szolgáltatások  

Felhívjuk a megyében élő sorstársaink figyelmét, hogy a Vakok Állami Intézete (VÁI) együttműködésével ingyenes, rehabilitációs szolgáltatások vehetők igénybe.
A szolgáltatási terület részleteiről bővebb felvilágosítást kaphat az alábbi elérhetőségeken:
Verebélyiné Tatár Anna
tel: 00 36 20 269 03 48
Lebcelterné Veiland Orsolya
tel: 00 36 20 462 66 00
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


 Beleszámít a nyugdíjba a rehabilitációs ellátás?

A nagymértékben megromlott egészségi állapot miatt huzamos ideig, akár évtizedekig is szükség lehet egészségromlás miatti pénzbeli ellátások igénybevételére. Ilyenkor fontos lehet annak ismerete, hogy ez az időszak majdani nyugdíjunkhoz szolgálati időnek minősül-e.

Jó tudni, hogy a megváltozott munkaképességű személyek részére igénybe vehető rehabilitációs ellátás , illetve rokkantsági ellátás ebből a szempontból hogyan minősül.

Elöljáróban nézzük meg a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak legfőbb szabályait.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2012. január 1-jétől lépett hatályba.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátására az jogosult, akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy).

További jogosultsági feltételek: a megváltozott munkaképességű személy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy 10 éven belül legalább 2555 napon át, vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt, keresőtevékenységet sem belföldön, sem külföldön nem végez, rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A biztosítási idő követelménnyel kapcsolatos fenti rendelkezés 2014. január 1-vel módosult, amikor a korábbi szabály helyébe (a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 nap biztosítási idő megléte) lépcsőzetes jogosultsági feltételrendszer lépett.

Ez a módosítás megkönnyítette azon személyek számára az ellátásra való jogosultság megszerzését, akik jelentős mértékű egészségi problémával küzdöttek, és éppen betegségük miatt nem tudtak ellátás iránti kérelmük benyújtását közvetlenül megelőző 5 éven belül kellő mértékű biztosítási időt szerezni, bár az ezt megelőző időszakban hosszú időn át dolgoztak.

Biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.

A megváltozott munkaképességű személyek részére megállapítható ellátások

A megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra szerezhet jogosultságot.

Rehabilitációs ellátás

A megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra jogosult, ha rehabilitálható, rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt, vagy ha rehabilitálható, de a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

A rehabilitálhatóságról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ún. komplex minősítésben nyilatkozik a következők szerint: rehabilitálható a megváltozott munkaképességű személy, és ennek során foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, vagy rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, azonban egyéb körülményei miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt, kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.

Rehabilitációs ellátásként a megváltozott munkaképességű személy a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra, valamint pénzbeli ellátásra jogosult.

Időtartam

A rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, legfeljebb azonban 3 évre.

Az ellátás az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követő hónap első napjával megszűnik.

Szüneteltetés

A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha az ellátott keresőtevékenységet végez, illetve közfoglalkoztatásban vesz részt, és heti munkaideje a húsz órát meghaladja, vagy keresőképtelen.

Megszüntetés

A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő kérte, ellátásának időtartama eltelt, más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi, egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek, az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működött együtt, vagy foglalkoztatására a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.

Rokkantsági ellátás

A rokkantsági ellátásra jogosult személy (azaz akinek rehabilitációja nem javasolt, vagy rehabilitálható, de életkora miatt rokkantsági ellátásra jogosult) részére az ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg.

Megszüntetés

A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő kérte, más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.

Szolgálati idő

A szolgálati időként elismerhető időszakok általános szabálya az a rendelkezés, mely szerint szolgálati időnek minősül a nyugdíjjárulék fizetéssel fedezett időszak, azaz olyan időtartam, amely alatt szerzett keresetből, jövedelemből nyugdíjjárulék fizetése történik.

Ebből a szempontból a megváltozott munkaképességű személyek részére adható kétféle ellátás, a rehabilitációs ellátás, illetve a rokkantsági ellátás nem egyforma.

Rehabilitációs ellátás

A rehabilitációs ellátásból nyugdíjjárulék levonása történik, ezért az ellátás folyósításának időtartama szolgálati időnek minősül.

Rokkantsági ellátás

A rokkantsági ellátás összegéből nem történik nyugdíjjárulék levonás, ezért az ellátás folyósításának időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe.

Özvegyi nyugdíjra való jogosultságnál az elhunyt jogszerző számára szolgálati időnek minősül az az időszak, amely alatt rokkantsági ellátásban részesült.

Természetesen azok az időtartamok, amelyek során keresőtevékenységet folytat az ellátás mellett az érintett személy, és keresetéből az általános szabályok szerint nyugdíjjárulék fizetés történik, szolgálati időnek minősülnek.

Rokon területek

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai mellett gyakran felmerül kérdésként, hogy a szintén jelentős mértékű egészségromláshoz kötődő egyéb ellátások időtartama szolgálati időnek minősül-e?

A rehabilitációs járadék folyósításának időtartama szolgálati időnek minősül, ha az előírt nyugdíjjárulék fizetés megtörtént.

Özvegyi nyugdíjnál a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, folyósításának időtartama az elhunyt jogszerző számára szolgálati időnek minősül.


Forrás: Adó Online Hírlevél 2015/18. szám
Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Megjelent: 2015. 09. 07. 6:30

 


 Célegyenesben az „Illünk és beilleszkedünk!” program

Október 31-én ér véget a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete által tavaly májusban indított, „Illünk és beilleszkedünk!” című, megváltozott munkaképességűek számára meghirdetett, innovatív, kísérleti foglalkoztatási program. A projekt utolsó képzési szakasza augusztus elején indult, és egy hónapon át tart.

A projekt vezetői szerint az utolsó időszak egy kicsit több munkát jelent a lebonyolító csapatnak, hiszen a napi feladatok mellett lassan elérkezik az eredmények, tapasztalatok összegzésének ideje is - ezzel együtt a vállalt feladatok nagy részén már túl vannak.

A most indult képzési szakasz témája az álláskeresés és az esetmenedzsment, ami a program egyik legérdekesebb része, hiszen a célcsoport kilenc, dílerként közreműködő tagja ebben a szakaszban segíti munkához jutni a célcsoport másik negyvenöt tagját. Az elmúlt több mint egy évben a részvevők számos területen kaptak új ismereteket: készségfejlesztés, önismeret, szakmai képzés szerepelt a tananyagban - a következő egy hónap pedig a tanultak gyakorlati megvalósításának lehetőségeiről szól.

A LÁRKE munkatársai szerint a projekt alapvető célja a kezdetektől az volt, hogy a résztvevők olyan ismereteket kapjanak, amelyek megerősíthetik őket abban, hogy hasznos tagjai a társadalomnak - és ezt bizonyítani is tudják. A szervezők úgy vélik: a projektidőszak egyik legnagyobb eredménye az, hogy egy életkor és motiváció tekintetében is rendkívül homogén célcsoportból mostanra sikerült összetartó, valódi együttműködésre alkalmas csapatot, jól működő közösséget kovácsolni. A résztvevők a kezdeti bizonytalanság után most már konkrét célokat fogalmaznak meg a további életükre vonatkozóan - és az itt szerzett tudás hasznosítása mindegyikük elképzelései között szerepel.

 


 Ingyenes telefonos lelkisegély szolgálat és jogi tanácsadás

Az emberek nehezen élik meg az évek múlását, a magányt, a feleslegesség érzését. Aki névtelenül fel tud hívni egy lelkisegély szolgálatot, szabadon elmondhatja gondolatait, élvezheti az értő meghallgatást, az anonimitást, a titoktartást. 18 évvel ezelőtt ilyen gondolatokkal hívtuk életre a DélUtán Alapítványt, ahol a 40 éven felüliek hívásait várjuk.

Telefonszámaink: a mobilról is hívható 13777-es és a 0680 200 866-os. Ezek a számok ingyenesen, az egész ország területéről hívhatók a hét minden napján 18-tól 21 óráig. Hogy ebben a 3 órában minél többen elérhessék támaszadó szolgálatunkat, egy-egy  beszélgetés idejét korlátoznunk kell, de mód van a munkatársunkkal megkezdett közös gondolkozás folytatására egy következő jelentkezés alkalmával.

Egyes napokon ingyenes orvosi és jogi tanácsadás is van.

Az ingyenes jogi tanácsadás péntekenként 18 és 21 óra között ismét elérhető a DélUtán lelkisegély telefonszámain.


Munkánk más területeiről részletes tájékoztatást ad a hamarosan teljesen akadálymentesített www.delutan.hu oldal.


Székely Edith, a DélUtán Alapítvány vezetője

 


 „Látomás” rendezvény

Sikeresen lezajlott a LÁRKE által szervezett "Látomás - Látom, más" elnevezésű program. A rendezvényről képek itt: http://bit.ly/1SmWM1R

A székesfehérvári Museum Café adott helyet a mintegy félszáz érdeklődőt vonzó eseménynek.

Az elnöki megnyitót, köszöntőt követően 4 látássérült fiatal kulturális műsorát élvezhette a megjelent közönség.

Elsőként Pisch Bendegúz zongorázott, majd Ábele Helga énekelt és szintetizátoron játszott, ezt követően Pál Piroska dalolt, végezetül Krutzler Gergő tangóharmonika játékával szórakoztatta a jelenlévőket.

Lehetőség volt megpróbálni "vakon sakkozni", vakvezető kutyával közlekedni, kipróbálni különböző életvitelt elősegítő segédeszközt, látássérült érzékenyítő játékot.

Rehabilitációs szakemberek, munkaerő-piaci tanácsadók, foglalkoztatók, érdekvédők támogatók, mecénások, valamint a célcsoport tagjai, szülők, barátok ismerkedhettek egymással, építhettek kapcsolatokat.

A rekkenő hőségben megtartott programon részt vett a városi önkormányzat két tanácsnoka, valamint az egyesületet támogató Fehérvár Travel Alapítvány, a Korona ZRT. és számos más, a civil szervezettel együttműködő szakmai partner.

A résztvevők közösen elfogyasztott bográcsban főtt virsli mellett beszélgettek kora délutánig.

A hangosítást és az érzékenyítő játékokat a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány önkénteseinek köszönhetjük.

Az eseményről a Fehérvár TV így tudósított: http://www.fehervartv.hu/video/index/13981

Az interaktív rendezvényt élelmiszer adományával a Tesco Palotai u. Áruház és a Lipóti Pékség támogatta.

 


Magyarországon elsőként mobilapp a vakok és gyengénlátók színházi élményének fokozására

 A Pesti Magyar Színház és a Sennheiser Audio Partner Kft. stratégiai partnerségi megállapodást kötött, amelynek keretében a színház Magyarországon elsőként vezet be olyan technikai rendszert, melynek segítségével vakok és gyengénlátók egészséges honfitársainkkal együtt élvezhetik a színházi előadásokat. A Pesti Magyar Színház minden produkcióját - első fázisban a nagyszínpadra koncentrálva, később a stúdióelőadásokat is bevonva - audionarrációval látja el, ami azt teszi lehetővé, hogy a kihívással élő nézőink az eddiginél teljesebb képet alkothassanak a színházi előadásról. Az előadások audiovizuális narrációját Tóth Cecília végzi majd, aki akkreditált audio-narrátori képesítéssel rendelkezik és jelenleg az AKKU (Akadálymentes Kultúra) csoport munkatársaként dolgozik.

 

Az együttműködési megállapodás egyszerre tartalmazza a szolgáltatás bevezetését, monitoring rendszeren keresztül annak fejlesztését és az ehhez kapcsolódó tudományos kutatást.

 

A Pesti Magyar Színház örömmel tájékoztatja a sajtón keresztül a közönséget arról, hogyan működik mindez a valóságban: hogyan teszi fogyaszthatóbbá az előadást az audionarráció. Az audionarráció működéséhez wifire, okostelefonra, egy mobil app-ra, valamint az audionarrációs munkaállomás kiépítésére van szükség - ennek működéséről részletes információval szolgálunk. Interjúkészítés lehetőségét ajánljuk a színház képviseletében Zalán János direktorral, Tóth Cecília audio-narrátorral és Soltész Bözse színésznővel, Harisnyás Pippi előadásunk címszereplőjével, aki a premier után megtapasztalhatta, mennyi kérdése marad egy látássérült gyermeknek az előadással kapcsolatban; valamint a Sennheiser Audio Partner Kft. képviselőjével.

 

Ezen a linken a Sennheiser Mobile Connect működése látható:
https://youtu.be/qvuqF1I9dZs

 


Köszönöm:

 

Vasvári Judit

 

 

Forrás: MVGYOSZ hírlevél

 


Láthatóvá tett lehetőségek 2. rész   

 

Az MVGYOSZ az elszámoltatási törvényben foglaltak végrehajtásáról a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatóanyagai alapján hírlevelében rendszeres tájékoztatást nyújt a látássérülteknek.

Ennek keretében olvasható az alábbi tájékoztatás:

MVGYOSZ tájékoztatója az elszámolásról forint alapú hitelekkel kapcsolatban
 
Az elszámolás következő szakaszához érkeznek a fogyasztók és a hitelintézetek. 2015. augusztus 1. naptól kezdődően azok a fogyasztók kapják meg elszámolásaikat, akik 2004. május 1. napját követően kötöttek olyan forint alapú kölcsönszerződést, amely a mai napig még fennálló tartozást mutat, vagy 2009. július 26. után szűnt meg. Fontos tudni, hogy az elszámolás nem vonatkozik az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint alapú kölcsönszerződésekre.

Az elszámolási értesítő megküldésének határideje 2015. szeptember 30. Amennyiben a kölcsönszerződésben megjelölt állandó lakcímben változás következett be az eltelt idő alatt, úgy az új címet jelezni kell a hitelintézetnek. Ha megérkezik az elszámolási értesítő, de vitatja azt a fogyasztó, úgy az elszámolási értesítő kézhezvételét követő 30 napig van lehetőség panasz benyújtásra a kölcsönszerződést kezelő pénzügyi intézménynél. A jogszabály nem zárja ki, hogy egy piaci szereplő az értesítő kiküldése előtt például elektronikusan, vagy telefonon tájékoztassa ügyfelét az elszámolt összeg jóváírásáról, vagy teljesítse a kifizetést. Ez azonban nem pótolja a hivatalos értesítést, s nem rövidíti le az ügyfél panasztételi lehetőségének időtartamát.

Ha Ön az ügyben érintett és látássérült, általános jellegű kérdéseivel keresse:
Benedek Zoltánt, munkanapokon 8:00 és 16:00 között a 06 (1) 384-8440-es telefonszámon, konkrét ügyben Gergely Orsolyát e-mail-ben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen.

Gergely Orsolya, szaktanácsadó

 

 

Forrás: MVGYOSZ hírlevél

 


 

Láthatóvá tett lehetőségek 1. rész

Az MVGYOSZ az elszámoltatási törvényben foglaltak végrehajtásáról a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatóanyagai alapján hírlevelében rendszeres tájékoztatást nyújt a látássérülteknek.
Ennek keretében olvasható az alábbi tájékoztatás:
A Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. felszámolása 2015. április 22. napján megindult. A kapcsolódó legfontosabb információkat megtalálják a Magyar Nemzeti Bank honlapján a http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/QUAESTOR_informatioklinken.
A kárrendezésre vonatkozó legfrissebb híreket a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) sajtóközleményében olvashatják, amely az alábbi linkre kattintva is elérhető: http://www.mnb.hu/Sajtoszoba/mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressreleases_2015/mnbhu_sajtokozlemeny_20150424
Az esetleges ügyfélkérdések és a formanyomtatványok kapcsán a PSFN és az MNB oldala nyújt segítséget: http://www.psfn.hu/  és www.mnb.hu<http://www.mnb.hu>
Továbbá felhívjuk a figyelmét, hogy a Civil Háló zárt oldalon (https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/civilhalo/civil_forum_vedett ) megtalálja "Befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtására MNB engedéllyel rendelkező intézmények" és a "Befektetési szolgáltatási tevékenységet végző fióktelepek Magyarországon" listákat és Megtakarítási tájékoztatónkat.
Tisztelettel:
Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Tihanyi Gabriella főosztályvezető
Ha Ön az ügyben érintett és látássérült, általános jellegű kérdéseivel keresse:
Benedek Zoltánt, munkanapokon 8:00 és 16:00 között a 06 (1) 348-8440-es telefonszámon, konkrét ügyben Gergely Orsolyát e-mail-ben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gergely Orsolya
 
 
Forrás: MVGYOSZ hírlevél
 

 

MVGYOSZ hírlevél

 
Új szolgáltatás indult az MVGYOSZ-nél
Mostantól bankhitel és értékpapírhoz kapcsolódó ügyekben is kérhet segítséget bármely látássérült a Szövetségtől. Aki saját deviza, vagy forint alapú hitelével kapcsolatban nem ért valamit, vagy bizonytalan abban, hogy mit jelent az, amit hitele elszámolásával kapcsolatban írt az azt folyósító bank, vagy értékpapírba fektette be megtakarított pénzét és a pénzét kezelő bróker céget csődeljárás alá vonták, vagy a számlavezető bankja járt hasonlóképpen, az konkrét ügyével, kérdésével forduljon bizalommal e-mail-ben Musákné Gergely Orsolya szaktanácsadóhoz a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen, általános ügyben pedig Benedek zoltánt keresse telefonon, munkanapokon munkaidőben  (8:00 és 16:00 között) a 06 (1) 384-8440 vezetékes (UPC) telefonszámon.
Angyal Gábor
Az otthonsegítő szolgálat a Fehérvár Travel alapítvány új szolgáltatása

Célja, hogy az otthonukban élő - kizárólag Székesfehérváron lakó - fogyatékos személyek háztartásában, háztartási eszközeiben bekövetkezett kisebb hibákat a helyszínen megjavítsuk. Olyan jellegű javításokat vállalunk, amelyeket általában egy ügyes kezű, barkácsolni szerető ember házilagosan is el tud végezni, amelyekre szakember nem vállalkozik, mert maga a munkavégzés és a kiszállás "nem éri meg neki".


Példaként (a teljesség igénye nélkül!) felsorolunk néhány, gyakran előforduló meghibásodást:
- csöpögő csaptelep, folyató WC tartály,
- falból kilógó villamos csatlakozó aljzat, kontakthibás villamos kapcsoló,
- leszakadó félben lévő függönykarnis, polc,
- bútorzatból kiszakadt ajtópánt,
- rossz ajtózár, szétcsúszó ajtókilincs, elromlott zárbetét,
- néhány leesett csempe, feltört járólap, felszakadt műpadló,
- és még ezen kívül sok-sok apró, de bosszantó hiba.
A szolgáltatás (munkadíj + kiszállás) maga díjtalan. A szükséges anyagot, alkatrészt az igénybe vevőnek kell kifizetnie. A szolgáltatás hétfő, szerda és pénteki napokon 9-11 óra között az alábbi telefonszámon igényelhető:
06-22/500-230
vagy 06-30/472-7897


Üdülés Balatonbogláron 2015-ben

 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megnyílik a balatonboglári üdülő! A szolgáltatások a megszokottak lesznek: napi háromszori étkezés, tévészoba, vak ping-pong, lengőteke, vízi-bicikli kölcsönzés, büfé, és megszokott lesz a kellemes, nyugodt környezet is. Az egyes turnusok szokás szerint csütörtöktől szerdáig tartanak, a szobák csütörtökön 10 órától foglalhatóak el, és azokat szerdán 10 óráig kell elhagyni. 2015-ben a szezon már megkezdődik májusban. A nyári főszezon június 25-től augusztus 26-ig tart.

Azoknak a nyaralóknak, akik nem az MVGYOSZ tagjai a helyszínen a nyaralás végén személyesen kell kifizetniük az idegenforgalmi adót, amelynek ára kb. 400 forint éjszakánként, fejenként. A tavalyi évhez hasonlóan lehetőség van egy hetes nyaralásra is! Jelentkezéskor üdülési előleget kell fizetni, amely az üdülés teljes összegének a fele. A befizetés történhet személyesen, csekken, vagy előzetes egyeztetés után banki átutalással. (bankszámlaszám: 64400044-30091893-31100019). Befizetési csekket az MVGYOSZ tagegyesületeinél lehet kérni. Az üdülési ár további összegét a nyaralás megkezdésekor az üdülőben kell rendezni.
Pénzt csak igazolt kórházi kezelés esetén fizetünk vissza!

A jelentkezéseket Otlakán Gyula a 06-20-9670-446-os telefonszámon várja.
A jelentkezéseket 2015. február 2-től fogadjuk.
Az üdülés ára: elő és -utószezonban 30.000 Ft fő/hét, főszezonban 40.000 Ft fő/hét.
Egyéb információkért is az üdülő üzemeltetője, Otlakán Gyula hívható a 06-20 967-0446-os telefonszámon, és őt kell keresni a vasútállomásról az üdülőbe való beszállításhoz is!
Amelyik egyesületnek befizetési csekkre lesz szüksége, ezt kérjük szintén Otlakán Gyulánál jelezze.

 


 

aqaq

Segíts nekünk a diszkrimináció elleni küzdelemben!
Oszd meg velünk egy olyan esetedet, amikor valamilyen sérelem, diszkrimináció ért téged vagy ismerősödet/barátaidat/hozzátartozóidat.

(Miután ezt megtetted egy hozzáértő szakember fog beírásodra reagálni, melyet követően akár jogorvoslati lehetőségeiddel is élhetsz, ha nem, akkor azzal segítesz, hogy esetedből esetleg más tanulni fog!)


SEGÍTSD MUNKÁNKAT! LÉGY AKTÍV RÉSZE PROGRAMUNKNAK! Köszönjük!

ITT: www.fordulopontegyesulet.hu/diszkriminacio (Regisztráció szükséges!)
Bővebb információ:
www.fordulopontegyesulet.hu
Ha kérdésed van: 06-30-627-8880
A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.Külföldön is hódít a magyar RoboBraille

Háromévnyi fejlesztőmunka után hivatalosan is elindult a RoboBraille magyar nyelvű szolgáltatása is: a robobraille.org honlapon elérhető szolgáltatás vakok, gyengén látók és diszlexiások által használható formátumokba képes konvertálni az interneten található vagy a felhasználó által feltöltött szövegeket, használata pedig ingyenes a felhasználó számára... Bővebben


Indulnak a LÁRKE OKJ-s képzései

okj2Megkezdődtek az OKJ-s képzések a LÁRKE „Illünk és beilleszkedünk" programjában. A tíz fős díler csapat gyógypedagógiai segítő munkatárs képzésben vesz részt, a többiek pedig irodai asszisztensi, illetve számítógépes adatrögzítői oklevelet vehetnek át a tanfolyamok végén. Bővebben

forrás: MVGYOSZ hirlevél
Horváth Niki

 

2014. december 9.-én a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete Akadálymentesítési Fórumot szervezett, az SZMJV Önkormányzat Hiemer ház földszinti tárgyalójában. A programot Szokó Zsolt elnök nyitotta meg, humoros felütéssel: Maksa Zoltán egy sokak által kedvelt kabaréjával oldotta fel a hangulatot - a vakos poénokkal fűszerezett "gyógyító irónia" segítette a pozitív légkör megteremtését. A megnyitót követően Babits Bernadett építész, rehabilitációs környezettervező szakmérnök, diás előadásában beszélt az egyetemes tervezésről, a komplex akadálymentesítésről. A téma sava-borsa az érdekvédelem köré csoportosul, amely kérdést Kroll Zsuzsanna járta körbe. Kifejtette, hogy e témában mi a szerepe az érdekképviseletnek, egyáltalában mit jelent az érdekképviselet. A válasz is hamar megszületett: az érdekképviselet egy olyan folyamat, melynek három szakasza van: érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, és érdekvédelem. A referátum következő blokkjában a határok kijelölése került fókuszba; mi a szükséglet és honnantól igény, ami kérésként felmerül. Ehhez a minimum kijelöléshez lehet szabályokat alkotni. Kroll Zsuzsanna beszédében kitért a fizikai, és az infokommunikációs akadálymentesítésre, és a személyi segítésre is. Az előadást interaktív, és egyben informatív beszélgetés zárta.
A fórum különlegessége, hogy a városi építési osztály dolgozói, tervezők, városfejlesztők is részt vettek rajta, sőt az MVGYOSZ munkatársaitól kontaktot is kértek, mivel rengeteg érdekes, a jövő terveiben fontos információkkal gazdagodtak a színvonalas előadásoknak hála.
 

 

Túl egy újabb képzési szakaszon

okl15„Használjátok, amit magatokról megtudtatok!" Ezekkel a szavakkal zárta le a LÁRKE „Illünk és beilleszkedünk" programjának újabb szakaszát Sipeki Irén tréner, aki Nickl Gabival együtt a képzési sorozat önismereti szakaszában dolgozott együtt a projekt résztvevőivel. A képzésben részt vevők teljes létszáma hetven fő - a jelenlegi szakaszban közülük tízen fejeztek be egy újabb szakaszt: ők lesznek azok, akik a projekt további részében mentorként segítik a többiek munkáját. Az önismereti képzés elvégzését igazoló okleveleket Szokó Zsolt, a LÁRKE elnöke adta át. Rövid köszöntőjében úgy fogalmazott: a munka során többször is találkozott a csoport tagjaival, és egyre erősebben érzi, hogy remek csapatszellem alakult ki az együtt töltött idő alatt.

A csapat tagjai: Albányai Zoltán, Ollári Istvánné, Horváthné Nováczki Emília, Kovácsné Németh Éva, Meskó Zoltán Viktor, Molnárné Papp Mária, Pál László, Sipos Gabriella, Skanda Imréné, Szekeres Eszter

(fotó: Farnady Judit)


Színpadbejárás látássérült résztvevőkkel a Vörösmarty Színházban
2014.12.03. Akadálymentesített színházi előadás

 

 

20141204-szinpadbejaras-latasserulteknek6 resize3 800x600Az előadás előtt színpadbejáráson vehettek részt a látássérült résztvevők. A látássérült emberek egy füles segítségével narrációval, a hallássérült emberek jelnyelvi tolmáccsal élvezhették a darabot. A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány 2010 óra szervez olyan színházi előadást, ami fogyatékos emberek számára fizikai, információs és kommunkiációs szempontból is akadálymentes. Mindig valamilyen téma köré csoportosítják ezeket a programokat. Az előadásban is megjelennek fogyatékos emberek; szerdán a látássült emberekre, az ő elfogadásukra és befogadásukra helyték a figyelmet. A Vörösmarty Színházban bemutatott amerikai vígjáték különlegessége, hogy egy vak fiatalember a főszereplő, aki felnőttként leválik az anyjáról, és felvállalja az önállóság nehézségeit. Fontos az egyenlő esélyű hozzáférés, ami azt jelenti, hogy fogyatékos emberek számukra biztonságosan, érthetően, kiszámíthatóan kapjanak információkat, szolgáltatásokban, kulturális vagy szabadidős programokban. Ezt a célt szolgálja a színpadbejárás, ahol a látássérült emberek megtapogathatják a díszletet, és a saját érzékelési csatornáikon szerezhetnek információkat a színpadról mondta el Mahlerné Köfner Anikó, a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Forrás: feol.hu
Szerző: Buthy Lilla


Éld bele magad! – érzékenyítő előadások Alsószentivánon

 qqqq„Belegondoltál már abba, milyen érzés lehet érzékszervi fogyatékossággal élni? Vaknak, hallássérültnek, esetleg süketnémának lenni? Feltetted magadnak esetleg a kérdést, hogy tudnak élni ezek az emberek teljes értékű életet? Most megismerheted az ő helyzetüket is!”
A fentebb idézett sorokkal harangoztuk be honlapunkon és az iskolai faliújságon azt a két előadást, amelyeken a Kapunyitogató programsorozat keretében november 5-én délelőtt vehettek részt diákjaink. Az egyik teremben a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete részéről Zsolt és Szilárd vezetésével érezhették át egy időre a gyerekek a látássérültek helyzetét, a másik teremben pedig a féléves kora óta siketnéma Lajos és Szabados Józsefné jeltolmács segítségével tanulmányozhatták a tanulók a mutogatás és a jelelés közötti különbségeket. Részletek


Kezdődik a "nagy üzem"
2014.11.18. Második szakasz
hortolnyi zsuzsaMásodik szakaszához érkezett a LÁRKE „Illünk és beilleszkedünk" projektjének képzési sorozata. Az október közepén, tíz résztvevővel indított munkaerő-piaci díler képzés mellett a második célcsoport oktatása is elkezdődött, a következő szakasz pedig már az OKJ-s oktatás indítása lesz. Az első képzési napon Hortolányi Zsuzsával, a projekt szakmai vezetőjével beszélgettünk. Részletek

 

 

 


Ajánlott hír
Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány, mint főpályázó, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, és a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, mint konzorciumi tagok által alapított konzorcium nagy lelkesedéssel fogott bele az egyszer már elveszettnek hitt, de végül is a második körben sikeresen megnyert TÁMOP-5.6.1.A-11/2-2011-0004 azonosítószámú pályázat megvalósításába... Részletek

 


Elindult a "második menet"
2014.11.14 Második képzési szakasz

Egyebek mellett az önismereti kompetenciák fejlesztéséről, konfliktuskezelésről, én-védelmi mechanizmusokról szól a LÁRKE „Illünk és beilleszkedünk!" projektjének november 14-én kezdődött, második képzési szakasza. Az első képzési napon a foglalkozásokat vezető Sipkei Irén gyógypedagógus-pszichológussal beszélgettünk.
Részletek


Tanúsítványt vehettek át az „Illünk és beilleszkedünk!” projekt résztvevői

2014.11.13 Tanúsítvány átadás
okl2November 13-án délelőtt lezárult a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete által indított „Illünk és beilleszkedünk!" projekt első képzési szakasza. A munkaerő-piaci ismereteket nyújtó képzésben még nem az összes jelentkező vett részt, hanem az a tíz fő, akik speciális ismeretek megszerzése után, a projekt utolsó szakaszában egyfajta mentori tevékenységgel segítik majd társaikat.
A képzési szakasz lezárásaként a résztvevők átvehették az igazoló okleveleket a LÁRKE munkatársaitól - eközben pedig Poleszák Györgyné tréner, pszichológus, a most lezárult képzés oktatója válaszolt néhány kérdésünkre. Részletek

 


Akadálymentesített színházi előadás Facebook Logo
2014.12.03 Meghívó
10752070 879882392023943 434458d422 nA Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata, Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda és a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány a Fogyatékossággal Élő Emberek Világnapja alkalmából 2014. december 3-án 19 órakor színházi előadást szervez Székesfehérváron. A bemutatott darab Leonard Gershe A pillangók szabadok című vígjátéka, az előadás különlegessége, hogy teljesen akadálymentesített programon vehetnek részt ezen az estén a Vörösmarty Színházba látogatók. Az előadás komplex akadálymentesítése a következőket jelenti:
- látássérült személyeknek narráció és színpadbejárás
- hallássérült személyeknek jelnyelvi tolmácsolás
- kerekesszékes személyeket korlátozott számban tud befogadni az épület. Speciális szükségletű látogatók kérjük, keressék a szervező Fejér Megyei Esélyteremtési Irodát.Jegyek kaphatók 3000 Ft-os áron a következő helyszíneken: - Tourinform Székesfehérvár (Oskola u.2-4. - Hiemer-ház) - Vörösmarty Színház - Igéző (Basa u.1.)
- Fehérvári Civil Központ (Rákóczi u.25.) - Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda. További információk a plakáton illetve a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda elérhetőségein: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel.: 06-30-380-7943 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. honlap: www.fejer-eselyteremtes.huElindult a képzés az „Illünk és beilleszkedünk” projekt keretében Facebook Logo png
2014. október 13.Képzés kezdete
1374135 10153303681973712 2863354069073010184 nOktóber 13-án zajlott a LÁRKE és a Civil Centrum konzorciumban megvalósuló, „Illünk és beilleszkedünk” kísérleti foglalkoztatási programjának nyitó rendezvénye, amely egyúttal az első képzési nap is volt az 5 szakaszból álló projekt során. A rendezvényen a LÁRKE csapata a program egyik célcsoportjával, 10 fő megváltozott munkaképességű jelentkezővel találkozott. Ők lesznek a projekt ún. „erőforrás dílerei”, akik a program utolsó 200 órájában munkaerő piaci mentorként segítik 60 társuk képzését. A projektet megnyitó beszédében Szokó Zsolt, a LÁRKE elnöke, a program esélyegyenlőségi felelőse köszöntötte a képzés résztvevőit, és reményét fejezte ki, a képzés sikerességében.


Meghívást kaptunk a Fehérvári Civil Napra! Facebook Logo
2014. szeptember 27. Fehérvári Civil Nap
civilnap kicsi3
A Székesfehérvári Civil Napra összesen 31 civil szervezet, köztük a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete is elfogadta a meghívást. A megnyitón Székesfehérvár nevében dr. Cser-Palkovics András polgármester köszönetet mondott a fehérvári civileknek. A Székesfehérvári Civil Napnak az Alba Plaza adott otthont idén. Vámos Zsolt üzemeltetési igazgató köszöntőjében kiemelte: A Civil Nap rólunk, emberekről szól. Azokról az értékekről, amelyeket együtt képviselünk, teremtünk.
Forrás: Székesfehérvár.hu


Elindult az "Illünk és beilleszkedünk" program az egyesületnél! Facebook Logo
2014. szeptember 10. Sajtótájékoztató
143LOGO„Illünk és beilleszkedünk!” címmel indít innovatív, kísérleti foglalkoztatási programot a székesfehérvári kistérségben a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete és a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány. A konzorciumi partnerségben, az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt hetven megváltozott munkaképességű ember számára nyújt OKJ-s képzéseket, és segítséget abban, hogy újra munkát találhassanak.
Teljes cikk megtekintése
Videó megtekintése


"Illünk és beilleszkedünk" - OKJ képzések Facebook Logo
2014. augusztus 28. Jelentkezés az okj képzésekre
A LÁRKE keretein belül jelentkezni lehet még; a TÁMOP 1.4.3 projekthez, ahol a megváltozott munkaképességű személyek támogatott OKJ képzésekhez jutnak! 

tanulasi motivacioInnovatív kísérleti foglalkoztatási program megváltozott munkaképességű álláskeresők számára, a székesfehérvári kistérségben. OKJ képzéseink: Szociális asszisztens, Töltőállomás-kezelő és raktáros, Tisztítás-technológia szakmunkás, Irodai asszisztens...stb. További képzésekről és információkról lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: Fehér Gábor +3622311158; Csicsman Adrienn +36704571516  (keddtől- csütörtökig: 08:00-12:00)


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újabb Csapatépítés és Önkéntes nap a LÁRKÉ-nál! Facebook Logo
2014. június 17-én a LÁRKE dolgozói együtt töltöttek egy napot, mely során az új és régebbi kollégák megismerhették egymást az irodán kívül is.

keop1A nap folyamán közösségfejlesztő tevékenységet végeztek illetve különböző érzékenyítő programokon vehettek részt. A munkakörökön kívüli teendők közben játékosan, szórakozva tudták megismerni egymás tulajdonságait, mentalitását. A munkatársak kipróbálhatták, hogy egy vak illetve látássérült ember hogyan éli a mindennapjait, és miképpen tudja ellátni magát. A nap fénypontjaként a közös főzés, majd az elkészített étel elfogyasztása volt napirenden. Reméljük hogy mindenki jól érezte magát a résztvevők közül!

Aba, az egyetlen vakvezető kutya Székesfehérváron... Facebook Logo
2014. május 2. A minap múlt el a vakvezető kutyák világnapja, nagyjából eseménytelenül. Pedig ezek az okos jószágok nélkülözgetetlenek gazdáiknak és rengeteget dolgoznak.

keop2Székesfehérváron jelenleg egyetlen vakvezető kutya tevékenykedik. Korábban voltak vagy hatan, de gazdáik elhagyták a várost, máshova költöztek, egyes ebek pedig kiöregedtek a munkából, s valahol vidéken, új családjuknál töltik jól megérdemelt pihenőéveiket. Tehát napjainkban egyedül Aba, Szokó Zsolt, a Lárke Egyesület elnökének vakvezető kutyája az egyetlen ilyen a királyok városában.

Forrás: Feol.hu

Szerző: Kocsis Noémi


Kisbuszt kapott a LÁRKE Egyesület... Facebook Logo
2014. április 11. és 13. között a gánti Fecskepalota adott otthont a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete három napos csapatépítő tréningjének.

Fecskepalota auttads A hétvége különböző feladatokkal, sok munkával és esti kikapcsolódással telt. A tréning célja az új és régi munkaerők összekovácsolás és egy erős csapat kiépítése, mely a jövőben a siker felé tereli az egyesületet. A LÁRKE csapata mellett részt vett az eseményen a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány is a pályakezdő munkatársaikkal, így a két egyesület közös erővel és megújulva tudja majd végezni a jövőben a közös munkát. A tréning keretein belül a szervezet ünnepélyesen átvehette az új 9 fős Renault Trafic mikrobuszt, melyet Fehérvár Travel Alapítvány pályázatán nyert összegből tudott megvásárolni. Az eseményen részt vett Daru Péter, a móri Koffer autókereskedés vezetője, aki saját költségén hozta kifogástalan állapotba a kisbuszt és a Fehérvár Travel Alapítvány kuratóriumának elnöke, Mészáros Imre. Köszönjük a támogatást!

sav