Friss hírek

Pályázati kiírás segédeszköz vásárlásra

A LÁRKE elnöksége, az egyesület rendes tagjainak pályázatot hirdet életvitelt megkönnyítő, segédeszköz vásárlás támogatására.

 

A támogatási keretösszeg a szervezet részére leosztott, Országos Szövetség által biztosított adó 1%-os részből, a Katona Károly alapból és a LÁRKE által szerzett, saját jogú 1%-os részből tevődik össze.

 

A pályázat feltételei

 

1. A pályázat kizárólag a látássérültek számára életvitelt könnyítő segédeszköz vásárlás támogatására nyújtható be.

 

2. Pályázhatnak A LÁRKE rendes tagjai, amennyiben nincs tagdíj hátralékuk.

 

3. Pályázni kizárólag írásban, a mellékletben megküldött, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapon lehet. Az adatlapok beszerezhetőek a LÁRKE irodában (8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 11.), vagy letölthetőek a LÁRKE honlapjának Friss hírek rovatából (www.larke.hu).

 

4. A pályázatok beérkezési határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat a LÁRKE címére kell megküldeni: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 11. A pályázatok személyesen is leadhatóak a LÁRKE irodában ügyfélfogadási időben.

 

A beérkezett pályázatokat a LÁRKE Elnöksége legkésőbb 2019. október havi ülésén bírálja el. Az elbíráláskor előnyt élveznek az egyszemélyes háztartásban élők, a szintén látássérült házas- vagy élettárssal, illetve más látássérült családtaggal élők, halmozott fogyatékossággal élők, időskorúak, valamint a gyermeküket egyedül nevelő látássérült személyek.

 

Pályázni az alábbi csoportokba tartozó segédeszközökre lehet:

- nagyítók, speciális szemüvegek,

- tévére és számítógépre csatlakoztatható elektronikus nagyító eszközök,

- informatikai eszközök (szkenner, notebook, monitor, stb.),

- mobiltelefonok,

- beszélő konyhai és egészségügyi, illetve egyéb eszközök (például

vérnyomás- és vércukorszintmérő, lázmérő, konyhai- és személymérleg, színfelismerő, címkéző toll stb.),

- beszélő- és Braille órák, zsebórák,

- fejlesztő játékok,

- fehérbotok,

- Vakvezetőkutyák élelmezésével összefüggő költségek, tartásukkal kapcsolatos eszközök, egészségügyi ellátásukhoz kapcsolódó kiadások.

 

A támogatás mértéke függ a pályázók számától, az igényelt eszközök értékétől. A pályázat benyújtása nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését! A pályáztatónak jogában áll az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást megítélni.

 

A nyerteseket írásban értesítjük a döntést követő 8 napon belül, azzal, hogy - figyelemmel az elszámolás határidejére - a támogatási összeg kifizetésére csak akkor van lehetőség, ha az igényelt segédeszköz számlája 2019. január 01. és 2019. október 31. napja közt keletkezett és ezt a vásárlást igazoló, a pályázó nevére kiállított készpénzfizetési (ÁFA-s) számlát a megjelölt határidő leteltéig benyújtják.

 

A LÁRKE elnöksége a támogatott eszköz meglétét ellenőrizheti, valamint a pályázati támogatásból finanszírozott eszköz tulajdonjoga 3 évig másra nem ruházható át.

 A pályázati adatlap letölthető innen.