Friss hírek

LÁRKE segédeszköz pályázat

Pályázati kiírás segédeszköz vásárlásra

A LÁRKE elnöksége, az egyesület rendes tagjainak pályázatot hirdet életvitelt megkönnyítő, segédeszköz vásárlás támogatására.

A támogatási keretösszeg a szervezet részére leosztott, országos szövetség által biztosított adó 1%-os részből, a Katona Károly alapból és a LÁRKE által szerzett, saját jogú 1%-os részből tevődik össze.

A pályázat feltételei

1. A pályázat kizárólag a látássérültek számára életvitelt könnyítő segédeszköz vásárlás támogatására nyújtható be.

2. Pályázhatnak A LÁRKE rendes tagjai, amennyiben nincsen tagdíj hátralékuk.

3. Pályázni kizárólag írásban, a mellékletben megküldött, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapon lehet. Az adatlapok beszerezhetőek a LÁRKE irodában (8000 Székesfehérvár Jancsár u. 11.), vagy letölthetőek a LÁRKE honlapja Friss hírek rovatából (www.larke.hu).

4. A pályázatok beérkezési határideje 2018. szeptember 30. A pályázatokat a LÁRKE címére kell megküldeni: 8000 Székesfehérvár Jancsár u. 11. A pályázatok személyesen is leadhatóak a LÁRKE irodában ügyfélfogadási időben.

A beérkezett pályázatokat a LÁRKE Elnöksége legkésőbb 2018. október havi ülésén bírálja el. Az elbíráláskor előnyt élveznek az egyszemélyes háztartásban élők, a szintén látássérült házas- vagy élettárssal, illetve más látássérült családtaggal élők, halmozott fogyatékossággal élők, időskorúak, valamint a gyermeküket egyedül nevelő látássérült személyek.

Pályázni az alábbi csoportokba tartozó segédeszközökre lehet:
- nagyítók, speciális szemüvegek
- tévére és számítógépre csatlakoztatható elektronikus nagyító eszközök
- informatikai eszközök (szkenner, notebook, monitor, stb.)
- mobiltelefonok (kivéve iPhone)
- beszélő konyhai és egészségügyi, illetve egyéb eszközök (vérnyomás- és vércukorszintmérő, lázmérő, konyhai- és személymérleg, színfelismerő, címkéző toll)
- beszélő- és Braille órák, zsebórák
- fejlesztő játékok
- fehérbotok
- Vakvezetőkutyák élelmezésével összefüggő költségek, tartásukkal kapcsolatos eszközök, egészségügyi ellátásukhoz kapcsolódó kiadások

A támogatás mértéke függ a pályázók számától, az igényelt eszközök értékétől. A pályázat benyújtása nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését! A pályáztatónak jogában áll az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást megítélni.

A nyerteseket írásban értesítjük a döntést követő 8 napon belül, azzal, hogy - figyelemmel az elszámolás határidejére - a támogatási összeg kifizetésére csak akkor van lehetőség, ha az igényelt segédeszköz számlája 2018. január 01. és 2018. szeptember 30. napja közt keletkezett és ezt a vásárlást igazoló, a pályázó nevére kiállított készpénzfizetési (ÁFA-s) számlát a megjelölt határidő leteltéig benyújtják.

A LÁRKE elnöksége a támogatott eszköz meglétét ellenőrizheti, valamint a pályázati támogatásból finanszírozott eszköz tulajdonjoga 3 évig másra nem ruházható át.


A pályázati adatlap erről a hivatkozásról tölthető le.